חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2018-2019

אליענה עין מור
ד"ר אליענה (אלה) עין מור היא עמיתת ממשק באגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד ערן אטינגר, סמנכ"ל תשתיות, תכנון וניהול משאבי סביבה

לאליענה תואר שני בסטטיסטיקה ודוקטורט באפידמיולוגיה סביבתית, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. לאליענה ניסיון עשיר בעבודה עם בסיסי נתונים ובניתוח נתונים אפידמיולוגיים. כיום אליענה עוסקת במיפוי של יישום החקלאות המשמרת בארץ, ויוצרת בסיסי נתונים בתחום זה. היא גם שותפה בכתיבת התורה לניהול סיכוני שיטפונות על פי גישת הניהול האגני האינטגרטיבי.