חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2018-2019

ד"ר אורי שרון
ד"ר אורי שרון הוא עמית ממשק במשרד האוצר לצד דלית זילבר, מנכ"לית מִנְהל התכנון

לאורי דוקטורט במשפט סביבתי מאוניברסיטת דיוק וניסיון עשיר במחקר בנושאי מדיניות סביבתית. כעמית ממשק, אורי עוסק בפיתוח כלי מדיניות לתכנון עירוני בר-קיימא ובקידום תכנון מוטה תחבורה ציבורית. אורי שותף בגיבוש מסמך המדיניות לניהול המרחב הימי של ישראל.