חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2018-2019

ד"ר אייל פרויד
ד"ר אייל פרויד הוא עמית ממשק במשרד הבריאות לצד המשנה למנכ"ל פרופ' איתמר גרוטו ולצד ממלא מקום ראש שירותי בריאות הציבור, ד"ר אודי קלינר

לאייל תואר דוקטור במדעי האטמוספרה מהאוניברסיטה העברית בירושלים והוא ערך מחקר בתר-דוקטורט במדעי הסביבה באוניברסיטת שטוקהולם, שוודיה. במסגרת פעילותו במשרד עוסק אייל במגוון נושאים, בהם הוספת מגנזיום למים מותפלים, עדכון תקנים לריכוזי מזהמים במי שתייה, היבטים בריאותיים של הקמת שדה תעופה חדש ודרכים לצמצום החשיפה לזיהום אוויר תוך-מבני.