חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

איתי ואן-ריין
איתי ואן-ריין הוא עמית ממשק ברשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ומשמש יועץ מדעי לשי ג'רבי, ראש אגף טכנולוגיות

לאיתי תואר דוקטור באקולוגיה ימית מאוניברסיטת תל-אביב. במחקרו עסק בפיתוח מודלים מבוססי סוכנים ככלי לניהול ממשק דיג בר-קיימא. כעמית ממשק איתי עוסק בהטמעת טכנולוגיות ובניתוח נתוני עתק (Big Data) למטרת שיפור שירותי התחבורה הציבורית לנוסע, ולמטרת פיתוח כלים מתקדמים למתכנני תחבורה ציבורית.