חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

ד"ר בלה סביצקי




ד"ר בלה סביצקי היא עמיתת ממשק ברשות החשמל, ומשמשת יועצת מדעית לד"ר אסף אילת, יו"ר הרשות, ולד"ר תניב רופא, סמנכ"ל החטיבה הכלכלית-פיננסית

לבלה תואר דוקטור בבריאות הציבור מהאוניברסיטה העברית בירושלים וניסיון עשיר במחקר אפידמיולוגי ובהוראה בתחום האפידמיולוגיה ושיטות מחקר. במסגרת תכנית ממשק משלבת בלה עקרונות של בריאות הציבור בתכנון מערכת החשמל ועוסקת במיזמים להפחתת ההשפעה של קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל ולצמצום זיהום האוויר.