חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

גלעד רונן
ד"ר גלעד רונן הוא עמית ממשק בותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור), מִנהל התכנון, לצד מתכננת הותמ"ל דקלה פרסיקו

לגלעד רקע המשלב בין מחקר נוף ותכנון. בשדה המחקר – גלעד מתמקד באפיון יחסי גומלין בין אדם לנוף טבעי ואנושי. גלעד חקר יחסים אלה בעיר קיוטו ובסביבתה המיוערת במסגרת תואר שני בפקולטה להנדסה עירונית וסביבתית באוניברסיטת קיוטו ביפן, ובשולי השדות הגובלים בתל-אביב במסגרת לימודי דוקטורט בגיאוגרפיה אנושית בבי"ס פורטר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל-אביב. בשדה התכנון, לגלעד תואר ראשון באדריכלות נוף מהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, וניסיון מעשי עשיר בתכנון נוף ובתכנון עיר ואזור.

כחוקר נוף ושטחים פתוחים, הפעילות של גלעד בשנת ממשק היא לקדם שיקולים נופיים ואקולוגיים במסגרת הותמ"ל – מִשלב לימוד המצב הקיים, דרך שלבי התכנון ועד לשלבי הביצוע. כמו כן, גלעד מקדם כלים וקריטריונים לתכנון מקומי מיטבי במסגרת תכנון שכונות חדשות, התחדשות עירונית ותכנון המרחב הציבורי ביישובים הערביים.

הפעילות של גלעד בשנת ממשק כוללת:

  • התחדשות עירונית כתיבת הנחיות ודגשים לתוכניות התחדשות עירונית והטמעת ההנחיות בתוכניות התחדשות שונות בפועל. מסמכי ההנחיות כוללים דגשים חברתיים, תכנוניים, כלכליים וסביבתיים, והותאמו לשלבי התכנון בותמ"ל.
  • שיקולים אקולוגיים ונופיים בתכנון – כתיבת מסמכי הנחיות תכנוניות בנושאי נוף ואקולוגיה בהתאם לתוכניות והטמעת ההנחיות בתוכניות ותמ"ל שונות בפועל. מסמך זה מלווה את שלבי התכנון, משלב ניתוח מצב קיים, עד שלב התכנון וכלה בשלב הוראות התוכנית. כחלק מתהליך כתיבת המסמך קידם גלעד שתי סדנאות יישומיות בנושא.
  • תכנון מקומי מיטבי של המרחב הציבורי ביישובים הערביים – יוזמה וקידום של שולחן עגול בתחום בשיתוף גורמי העניין העיקריים, בכוונה לקדם תכנון מקומי מיטבי של המרחב הציבורי ביישובים הערביים (בשיתוף עם הנאא חמדאן-סליבא, מתכננת מהותמ"ל). בשלב מתקדם יותר ינוסחו הנחיות מלוות לתכנון מקומי מיטבי ביישובים הערביים.
  • קידום סדנה בין-לאומית בנושא שכונות-ענק – תכנון והקמה של שכונות-ענק וערים חדשות הם תופעה גלובלית המתרחשת במקומות שונים בעולם, והתפתח בתחום זה ניסיון מעשי ותיאורטי רב. לאור גישה הדוגלת בתכנון מיטבי, גלעד מקדם סדנה תיאורטית ומעשית עם טובי החוקרים והמתכננים בעולם. סדנה זו מתוכננת להתקיים לקראת סוף שנת ממשק.
  • סקרי עצים והצללה בתכנון – לימוד רוחבי של נושא סקרי עצים והצללה והמלצות בנושא בתוכניות ותמ"ל ספציפיות.
  • קידום סדנת מומחים ונציגי מוסדות התכנון בנושא שיקולים אקולוגיים בתכנון – שיתוף פעולה עם עמיתי ממשק תמר מרכוס וטלי אבנית-שגיא. קידום יישום של המלצות הסדנה בתכנון במסגרת הותמ"ל.

הצטרפתי לממשק כדי לתרום מהידע ומהניסיון שלי במחקר נוף לקידום תכנון מתכלל בישראל, שארוגים בו יחדיו שיקולי חברה וקהילה, שיקולי מקום, נוף ואקולוגיה"

ההשפעה של גלעד על הסביבה בישראל: קידום שיקולים נופיים ואקולוגיים במסגרת תכנון מרחבי של שכונות חדשות והתחדשות עירונית בותמ"ל

גלעד יזם וקידם שתי סדנאות מומחים בנושא, וריכז הנחיות והוראות עבור צוות התכנון – מִשלב לימוד המצב הקיים, דרך שלבי התכנון ועד לשלבי הביצוע.