חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

גלעד רונן
ד"ר גלעד רונן הוא עמית ממשק בותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור), מִנהל התכנון, לצד מתכננת הותמ"ל דקלה פרסיקו

גלעד הוא חוקר נוף בעל תואר דוקטור בגיאוגרפיה אנושית מאוניברסיטת תל-אביב. במחקרו בחן את יחסי הגומלין ההתנסותיים בין אדם לטבע בשולי העיר. לגלעד תואר שני מהפקולטה להנדסה עירונית וסביבתית באוניברסיטת קיוטו, וניסיון מקצועי כאדריכל נוף (טכניון) ובתכנון עיר ואזור. במסגרת התכנית עוסק גלעד בפיתוח כלים וקריטריונים לתכנון מיטבי של התחדשות עירונית ושל מתחמי מגורים, ומקדם הטמעת שיקולי נוף ואקולוגיה בתכנון שכונות חדשות.