חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

ד"ר טלי אבנית-שגיא
ד"ר טלי אבנית-שגיא היא עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה, ומשמשת יועצת מדעית לאלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע

לטלי דוקטורט ממכון ויצמן בנושא בקרת ביטוי גנים בלבלב, וניסיון עשיר במחקר בנושא מיקרוביום ותזונה מותאמת אישית. במסגרת פעילותה טלי בוחנת את השפעת הטיפול בפרש בעלי חיים על הסביבה, מקדמת הדברת יתושים תוך שמירה על המגוון הביולוגי, בוחנת את שיתוף הפעולה עם רשויות הניקוז בנושא שיקום נחלים, ומקדמת תו-ירוק למשתלות.