חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

ד"ר יונתן חובב
ד"ר יונתן חובב הוא עמית ממשק במשרד להגנת הסביבה, ומשמש יועץ מדעי לגיא סמט, סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי, חינוך וקהילה, ועודד נצר, ראש אגף טיפול בפסולת

יונתן הוא בעל תואר ראשון בהנדסת ביוטכנולוגיה מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תוארי מוסמך ודוקטור בפיזיקה כימית ממכון ויצמן למדע, ובתר-דוקטורט בפיזיקה יישומית באוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת פעילותו במשרד יונתן עוסק בקידום אמצעים טכנולוגיים בטיפול בפסולת ובהיבטים ההנדסיים של הטיפול, כגון מתקני הפרדה מתקדמים והשבת אנרגיה מפסולת.