חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

ד"ר ינאי עמיעז
ד"ר ינאי עמיעז הוא עמית ממשק ברשות המים לצד תמי שור, ראש חטיבת האסדרה, ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לצד ערן אטינגר, ראש אגף שימור קרקע וניקוז

לינאי תואר דוקטור בתחום ההידרולוגיה מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב בנושא שיקום גופי מים מזוהמים. במסגרת פעילותו עוסק ינאי בגיבוש מדיניות מקיימת לניהול הנגר העילי במרחב הבנוי ובהקניית כלים להטמעתה.