חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

ד"ר ישי לוז
ד"ר ישי לוז הוא עמית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ומשמש יועץ מדעי לראש השירותים הווטרינריים בשדה, ד"ר תמיר גשן

ישי הוא חוקר מוח בעל תואר דוקטור בנירוביולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב. במחקרו פיתח ישי שיטה חדשנית לנטרול השפעת גורמי סיכון גנטיים למחלת האלצהיימר. במסגרת תכנית ממשק ישי עוסק בקידום התכנית הלאומית למזעור מחלת הברוצלוזיס, ופועל לפיתוח תכנית מקיפה למניעת התפשטות מחלת הכלבת.