חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

ד"ר מיכל צרפתי
ד"ר מיכל צרפתי היא עמיתת ממשק במשרד הפנים, ומשמשת יועצת מדעית למרדכי כהן, מנכ"ל המשרד

למיכל דוקטורט באקולוגיה מאוניברסיטת קנטרברי בניו זילנד, וניסיון עשיר בפיתוח תכשירי הדברה אקולוגית כאנטומולוגית של מזיקים בחקלאות. במסגרת תכנית ממשק מיכל עוסקת בכתיבת מסמך הנחיות והמלצות לראשי רשויות ולבעלי עניין בשלטון המקומי בנושא פיתוח סביבתי כמנוע צמיחה מוניציפלי, ובבניית תשתית מחקרית לתמיכה בעבודת המשרד.