חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ה' 2015-2016

ד"ר רותי קירו
ד"ר רותי קירו היתה עמיתת ממשק ברשות החשמל לצד נורית גל, סמנכ"ל חטיבת חשמל ורגולציה, שם שימשה כיועצת מדעית. כיום רותי עובדת כמרכזת איכות אוויר ושינוי אקלים באגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה.

לרותי תואר ראשון במדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה מהאוניברסיטה העברית. במסגרת התכנית ללימודי סביבה במהלך התואר השני באוניברסיטה העברית, פיתחה רותי חיישנים ביולוגים לאיתור מזהמים. במהלך לימודי התואר השלישי באוניברסיטת תל אביב חקרה רותי את יחסי הגומלין בין מאכסן לווירוס במערכות חיידקיות.

במסגרת תכנית ממשק, תקדם רותי את הנושאים הבאים ברשות החשמל:

1. הפחתת פליטות משק החשמל בהמשך להחלטת הממשלה להפחתת פליטות גזי חממה בישראל וייעול צריכת האנרגיה במשק לשנים 2020-2030, גובשה תכנית יישום להשגת יעד להפחתת הפליטות. רשות החשמל פועלת להפחתת הפליטות תוך מזעור העלויות לצרכני החשמל. רותי בוחנת כלים שיאפשרו את הפחתת הפליטות, זאת על ידי בחינת הרגולציות הקיימות בעולם להפנמת עלויות חיצוניות במשק החשמל.

2. אנרגיות מתחדשות – בהמשך לתהליך ההפחתה והייעול לצריכת האנרגיה במשק, החלטת הממשלה קבעה שייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות יעמוד על 17% לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת 2030. רותי בוחנת כיצד ישפיע גידול ניכר בשימוש באנרגיות מתחדשות על הספק ואיכות החשמל המיוצר בישראל.

3. אגירת אנרגיות מתחדשות – בהמשך לעלייה בייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בישראל, עולה הצורך ביכולת אגירת חשמל ממקורות אלה. רותי בוחנת מהן הטכנולוגיות הקיימות בעולם לאגירה של אנרגיות מתחדשות וכיצד ניתן לעודד את השימוש בהן באמצעות מדיניות ורגולציה.

הצטרפתי לתכנית ממשק על מנת לקדם את נושאי הסביבה בישראל על ידי שילוב בין ידע מדעי וסביבתי, לטובת שיפור איכות החיים בישראל. אני מאמינה שהדרך היעילה והמוצלחת להשפיע על תהליכים משמעותיים בתחום הסביבה ועל מקבלי ההחלטות במדיניות הסביבתית בישראל הנה לפעול מתוך המערכת.