חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2018-2019

ד"ר רעות ברגר טל
ד"ר רעות ברגר טל היא עמיתת ממשק באגף תכנון בכיר במשרד הבינוי והשיכון לצד האדריכלית הראשית ורד סולומון ממן

לרעות תואר דוקטור באקולוגיה מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב והיא ערכה מחקר בתר-דוקטורט באוניברסיטת אורהוס, דנמרק. במסגרת תפקידה עוסקת רעות בקידום כלים ובקביעת קריטריונים לשילוב שיקולים אקולוגיים בתכנון.