חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

ד"ר תמר מרכוס
ד"ר תמר מרכוס היתה עמיתת ממשק באגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות במשרד הבינוי והשיכון לצד ראש האגף נתנאל לפידות

ד"ר תמר מרכוס היא אקולוגית בעלת תואר דוקטור באקולוגיה מאוניברסיטת Leuphana שבלינבורג, גרמניה, בתחום של Landscape genetics. במהלך התואר חקרה תמר את ההשפעה של תכנון שימושי הקרקע וההיסטוריה שלהם על המגוון הגנטי של חיפושיות. את התואר השני שלה עשתה תמר באוניברסיטת תל-אביב בנושא מידול תפוצה מרחבית של יונקים. במהלך התארים התמקדה תמר במחקרים רב-תחומיים והשתמשה בהם בכלים קלאסיים של עבודת שדה בשילוב כלים מודרניים כגון גנטיקה המולקולרית ו-GIS. כמו כן, ניהלה תמר עונות מחקר בנושאים נוספים הקשורים ליונקים ולחרקים ברחבי ישראל, גרמניה וסין.

במסגרת תפקידה כעמיתת ממשק במשרד הבינוי והשיכון, קידמה תמר מספר נושאים:

  • מרחב ציבורי – קידום יצירת מרחבים ציבוריים אפקטיביים בישראל בכמה מישורים. במסגרת עבודתה בתחום זה כותבת תמר חוברת העוסקת בדוגמאות של מרחבים ציבוריים איכותיים ובפיתוח יעדים ומדדים לגבי מרחב ציבורי לקראת דיווח של ישראל לאו"ם על התקדמותה ביישום יעדי פיתוח בני-קיימא. כמו כן, מארגנת תמר מושב מקצועי בנושא במסגרת הוועידה השנתית של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וניהלה שולחן עגול בנושא במסגרת ועידת עכו לעירוניות.
  • טבע עירוני – קידום הנושא דרך עיסוק בסקרי טבע עירוניים ותכנון בראייה של תשתיות טבע עירוניות. בשנה זו מלווה תמר סקרי טבע עירוניים המתבצעים מטעם המשרד בכרמיאל ובנתיבות. כמו כן, ארגנה תמר יום עיון בנושא תשתיות טבע עירוניות לגורמי מקצוע במשרד.
  • שיפור מערכות המידע במשרד – ליווי תהליכי השיפור של מערכות המידע של גורמים מקצועיים במשרד. תמר שותפה לתהליך של הגדרת יעדים ומדדים באגפים מקצועיים ושיפור של מערכות מידע.

הגעתי לתוכנית ממשק מתוך רצון לגשר בין העולם האקדמי לעולם מעשה, תוך הטמעת חשיבה סביבתית ואקולוגית. ישראל עומדת בצומת קריטי בנושאים סביבתיים רבים, כולל אלה הקשורים לבנייה ולעירוניות. ההחלטות המתקבלות כיום יקבעו הן את איכות חיינו בעתיד הן את היכולת העתידית של מערכות אקולוגיות לתפקד, ולכן קריטי להביא ידע ושיקולים מדעיים לתוך משרדי הממשלה"

השפעה של תמר על הסביבה בישראל: קידום יצירת מרחבים ציבוריים איכותיים

תנופת הבנייה הנוכחית מציבה אתגרים רבים, הן לעולם התכנון הן למערכות האקולוגיות. תמר עובדת כדי לשפר את איכות החיים של תושבי ישראל על ידי עידוד יצירת מרחבים ציבוריים איכותיים ובו-בזמן מקדמת את השילוב של שיקולים אקולוגיים בתהליכי התכנון.