חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2018-2019

ד"ר ליזה בקר
ד"ר ליזה בקר היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ומשמשת יועצת מדעית לד"ר אסף לוי, מנהל אגף בכיר גורמי יצור

לליזה עבודת דוקטורט במדעי המוח מאוניברסיטת בר-אילן. מחקרה עסק בהבנת המנגנונים הביולוגיים של השמנת יתר והפרעות אכילה. במסגרת עבודתה ליזה מסייעת בגיבוש המדיניות הממשלתית בענף הדבש, ומרכזת מיזם אסטרטגי העוסק בפיתוח מרעה עיזים ככלי למניעת שרפות.