חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2018-2019

ליזה בקר
ליזה בקר היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ומשמשת יועצת מדעית לד"ר אסף לוי, מנהל אגף בכיר גורמי יצור

לליזה עבודת דוקטורט במדעי המוח מאוניברסיטת בר-אילן. מחקרה עסק בהבנת המנגנונים הביולוגיים של השמנת יתר והפרעות אכילה. במסגרת עבודתה ליזה מסייעת בגיבוש המדיניות הממשלתית בענף הדבש, ומרכזת מיזם אסטרטגי העוסק בפיתוח מרעה עיזים ככלי למניעת שרפות.