חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2018-2019

ניבי קסלר
ד"ר ניבי קסלר היא עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה, לצד אמיר זלצברג, ראש אגף תחבורה

לניבי עבודת דוקטורט בביוגיאוכימיה של ברזל בים ותואר שני בביוטכנולוגיה סביבתית, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת פעילותה עוסקת ניבי בגיבוש מדיניות לצמצום זיהום אוויר מאוניות ומנמלים, ובוחנת כלי אסדרה לצמצום נסועה ברכב פרטי. כמו כן, ניבי פועלת לקידום אסדרה של סוף חיי רכב ושל שימושי דלק בישראל.