חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2018-2019

עדו קליין
ד"ר עדו קליין הוא עמית ממשק במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לצד שי קדם, ראש אגף תכנון מערכתי

לעדו תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה (פכ"מ), ותואר שני בגאוגרפיה ותכנון עירוני מהאוניברסיטה העברית בירושלים. עדו כתב את עבודת הדוקטורט שלו בגאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. במסגרת תפקידו הוא עוסק בטיוב תהליכי איסוף מידע תחבורתי, בקידום ממשקים בין צוותי תוכניות אב לתחבורה בתחום המודלים התחבורתיים, ובעריכת תוכנית אסטרטגית לאמצעים משלימים להפחתת השימוש ברכב פרטי.