חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

רועי חיכל
ד"ר רועי חיכל הוא עמית ממשק במשרד האנרגיה לצד דורית הוכנר, ראש אגף בכיר לתכנון פיזי

רועי הוא גיאולוג ימי בעל תואר דוקטור בגיאו-ארכיאולוגיה ימית מהמחלקה למדעים גיאו-ימיים באוניברסיטת חיפה, ובעל תואר ראשון במדעי האטמוספירה ובכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב. כעמית ממשק רועי שותף לכתיבת מסמך הנחיות והמלצות לתכנון תשתיות בראייה מקיימת במסגרת ועדת היגוי בין-משרדית ומרכז את כתיבתו. כמו כן, הוא מייעץ לאגף בנושאים מדעיים הקשורים לממשקי אנרגיה וסביבה.