ממשק. ממדע למדיניות.

תוכנית פוסט דוקטורט יישומי המכשירה חוקרות וחוקרים מכל התחומים לקידום איכות החיים והסביבה, לצד מקבלות ומקבלי החלטות בכירים במגזר הציבורי.
שנה אחת בלתי נשכחת של הכשרה מקצועית ואישית, יחד עם נבחרת עמיתות ועמיתים מובילים.

תכנית ממשק היא זוכת פרס יו"ר הכנסת לאיכות חיים לשנת 2017

החזון שלנו

ממשק מכשירה מנהיגות מקצועית של בוגרות ובוגרי תואר שלישי מכל התחומים, הפועלים כיועצים במשרדי הממשלה במשך שנה ומסייעים בקבלת החלטות ובעיצוב מדיניות הסביבה בישראל,
מתוך תפיסה שתהליך קבלת החלטות מושכל ומבוסס מדע, יסייע בהתמודדות עם האתגרים הסביבתיים העומדים לפתחנו, ויתרום לשיפור איכות החיים בישראל.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר ארז ברקאי

מחזור ה'

ממשק היוותה עבורי את הפלטפורמה הנדרשת למעבר מביצוע מחקר באקדמיה אל פעילות במגזר הציבורי, ואפשרה לי ליישם את הידע הסביבתי שצברתי בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל.

ההשפעה של ארז על הסביבה בישראל: "מגרש ניסויים" לטכנולוגיות קלינטק במשרד הביטחון

ארז יזם וגיבש, יחד עם ד"ר לי רכט, שהיתה עמיתת ממשק ברשות לחדשנות, תוכנית לשיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ובין משרד הביטחון. במסגרת התוכנית משמשים מתקני מערכת הביטחון "מגרש ניסויים" לבחינה, לאימות ולהדגמה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחום הקלינטק והאנרגיה. מחד גיסא, התוכנית תסייע לחברות הקלינטק והאנרגיה לבחון ולהדגים את הטכנולוגיה שלהן בסביבת אמת, דבר שיסייע להן לפרוץ לשווקים ולהגיע לשלב הרווחיות. מאידך גיסא, התוכנית תאפשר למערכת הביטחון להתנסות בטכנולוגיות אלה, כפתרון אפשרי למפגעי תשתית וסביבה במתקניה.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר ענת בונשטיין

מחזור א'

השתלבתי בתכנית ממשק מתוך אמונה שהחיבור בין ידע מדעי לצד ידע וניסיון סביבתי יחד עם אמביציה חזקה, מניבים דרך יעילה ביותר לטיפול בנושאים סביבתיים.

ההשפעה של ענת על הסביבה בישראל – הקמת One Stop Center לחברות טכנולוגיה

בינואר 2011 אישרה הממשלה את התוכנית הלאומית להפחתת התלות בנפט לתחבורה. התוכנית הכירה בכך שהפחתת השימוש בנפט גולמי היא בחירה אסטרטגית בעולם וגם בישראל, והובילה להקמת מִנהלת ייעודית במשרד ראש הממשלה. ענת השתלבה כיועצת מדעית לאייל רוזנר, ראש המִנהלת.
במסגרת פעילותה במִנהלת הקימה ענת את מוקד "One Stop Center" לחברות טכנולוגיה, שמטרתו לפתוח חסמי אסדרה לביצוע מחקרי חוץ בטכנולוגיות חדשות לאנרגיות חלופיות, שאינן מוכרות על ידי משרדי הממשלה השונים. תפקיד המוקד הוא לספק תגובה מהירה ויעילה מטעם גופים ממשלתיים עבור אישורים לביצוע ניסויים והדגמות טכנולוגיות.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר טלי אבנית-שגיא

מחזור ז'

הגעתי לממשק כדי להיות חלק מעשייה ערכית וסביבתית ולהשתמש בידע המקצועי שלי ליצירת סביבה בריאה יותר לנו ולדורות הבאים. תכנית ממשק נתנה לי כלים להבנה של דרך הפעולה של משרדי הממשלה, והודות לה התגבש בי הרצון להישאר בשירות הציבורי ולהשפיע בקידום החלטות שייטיבו עם הסביבה והחברה.

ההשפעה של טלי על הסביבה בישראל: כתיבת מסמך הסוקר את ההשפעות הסביבתיות של שיטות טיפול שונות בפרש פרות

במהלך פעילות חקלאית נוצרים תוצרי לוואי רבים (פסולת חקלאית) ובהם כמות גדולה של פֶּרֶש בעלי חיים (זבל, בעיקר מבקר, מעופות ומצאן). כמות הַפֶּרש הנוצר במשקים בישראל מגיעה למיליוני טונות בשנה.
פרש בעלי חיים המפוזר ללא טיפול בשדות חקלאיים כחומר דישון עלול לגרום למטרדי תברואה ולמפגעים סביבתיים רבים, כגון ריח, זיהום מי תהום ועוד.
במסגרת פעילותה באשכול משאבי טבע כתבה טלי מסמך המסכם את ההשפעות הסביבתיות של פרש פרות המפוזר ללא טיפול או לאחר טיפול באחת מהשיטות הרלוונטיות כיום בארץ, וכן סיכמה את ההתנהלות בעולם בנושא זה. מסמך זה מציג מסגרת ברורה למצב כיום, ומאפשר לגבש את מדיניות המשרד בנושא של פיזור פרש פרות לא מטופל בשדות חקלאיים.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר ישי לוז

מחזור ז'

הצטרפתי לממשק כי אני מאמין שבסיס קבלת ההחלטות בממשלה חייב להישען על נתונים מדעיים ועל הוכחות כדי שנשאיר לילדינו עולם בריא, נקי וטוב יותר מזה שקיבלנו מהורינו.

ההשפעה של ישי על הסביבה בישראל: שינוי מדיניות ארצית בחיסון כנגד ברוצלוזיס, בעקבות ממצאים חדשים על יעילותו כנגד הזן הנפוץ בישראל

ישי חקר את מדיניות ניקוי העדרים ממחלת הברוצלוזיס הזואונוטית במדינות שונות בעולם כדי למצוא דרכים חדשות לייעל את התהליך בישראל. נוסף על כך, הוא סקר את תחום החיסונים הקיימים כנגד המחלה, את אופן השימוש בהם ואת הידוע על יעילותם. כמו כן, ישי אסף נתוני תחלואה מרפתות חלב נגועות, וחקר את יעילות החיסון שניתן בעבר כנגד ברוצלוזיס.
בעקבות ממצאיו התקיים דיון בקרב מקבלי ההחלטות בשירותים הווטרינריים, והועלתה הצעה לשנות את מדיניות חיסון הבקר כנגד המחלה.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר נדב לוי

מחזור ד'

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך אמונה ששילוב המגזר האקדמי והמגזר הציבורי מאפשר לאקדמיה להמשיך ולהוכיח את הרלוונטיות שלה, ולמגזר הציבורי לקבל גישה לחזית הטכנולוגיה ולייעוץ נטול פניות המאפשר קבלת החלטות מושכלת יותר.

ההשפעה של נדב על הסביבה בישראל – מיזם אוטוסטרדת האופניים בגוש דן

אופניים הם אמצעי התחבורה הסביבתי ביותר. הגברת השימוש באופניים לצורך יוממות (תחבורה יום-יומית) תפחית את זיהום האוויר ועומסי התנועה.
במסגרת פעילותו במשרד התחבורה הכין נדב תוכנית לאוטוסטרדת אופניים בגוש דן, שכללה בחינה והמלצה על תוואי השבילים, ניתוח כדאיות כלכלית, בחינה וניתוח היתכנות הנדסית, הערכת עלויות, קביעת תקנים לרשת "אוטוסטרדות" אופניים, ניתוח פוטנציאל השימוש העתידי ותיאום בין הרשויות המוניציפליות

משפיעים על הסביבה בישראלעו"ד ד"ר אורי שרון

מחזור ח'

ממשק היא פלטפורמה ייחודית מסוגה. אין עוד תכנית במדינת ישראל שמאפשרת לאזרחים המחויבים לעשייה ציבורית להשאיר חותם משמעותי על הסביבה והחברה בישראל בפרק זמן כה קצר.

ההשפעה של אורי על הסביבה בישראל: כתיבת מסמך העקרונות לתכנון מוטה תנועה בת קיימא

רבות מהערים בישראל מתוכננות באופן המתעדף תנועה ברכב פרטי על פני צורות תנועה סביבתיות יותר כמו הליכה, רכיבה על אופניים ותחבורה ציבורית. מסמך העקרונות לתכנון מוטה תחבורה בת קיימא שניסחתי והופץ ללשכות התכנון בפברואר 2019 משנה את סדר העדיפות התכנוני ומעניק את הבכורה לצורות תנועה בנות קיימא. זהו מסמך פורץ דרך המשנה את השיח התכנוני בישראל ומקדם יצירה של מרחבים אורבניים צפופים, נעימים והליכתיים שהופכים תנועה בת קיימא לאטרקטיבית, נוחה ומזמינה. קידום מרחב אורבני התומך בתנועה בת קיימא יפחית את פליטות גזי החממה של ישראל, יסייע בהתמודדות עם בעיית הגודש ויתרום לרווחתם של כלל אזרחי ישראל.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר חנית בן-ארי

מחזור ה'

אני מאמינה ש"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא להמציא אותו" (אלן קיי). אני רואה בתכנית ממשק פלטפורמה לשילוב יכולותי המדעיות וחובותיי כאזרחית, המאפשרת לי להשפיע על עיצוב מדיניותה של ישראל.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר דרור צוראל

מחזור א'

תכנית ממשק היא מקפצה נהדרת למקום גבוה מאוד מבחינת ההשפעה על תהליכים והחלטות במדינה בתחומי הסביבה.

ההשפעה של דרור על הסביבה בישראל – כתיבת חוות דעת בנושא סיכונים בקידוחי גז ונפט בלב ים

במסגרת תפקידו כיועץ לוועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחו"ף) כתב דרור חוות דעת סביבתית בנושא קידוחי גז ונפט בים התיכון, וההשפעה של הקידוחים על שמורות הטבע הימיות. דרור ציין שהקידוחים מוצעים בשונית עמוקה של ספוגים, מינים נדירים על סף הכחדה, והציע שייעשה ניטור פעם בשלושה חודשים ולא אחת לשנה כפי שהוצע.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר דוד אסף

מחזור ב'

הצטרפתי לתכנית באמונה שאוכל לתרום ולהשפיע במגוון נושאים בתחום הסביבה והפיתוח הבר-קיימא בתעשייה ובמשק בישראל.

ההשפעה של דוד על הסביבה בישראל – חוק רישוי ירוק

דוד קידם בעצמו ופעל יחד עם המשרד להגנת הסביבה לקידום הצעת חוק בנושא רישוי ירוק, בהמשך להחלטת ממשלה בנושא תיאום ושיפור האסדרה הממשלתית ובנושא תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה, ובהמשך להודעת ממשלת ישראל במסגרת מסמך התחייבויות להצטרפות לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליים (OECD). נמצא כי ניתן לשפר את הרישוי הסביבתי ולתת הגנה טובה לסביבה באמצעות שינויים שישפרו גם את המענה לצורכי התעשייה. ניתן לענות על הצורך במתן ודאות ושקיפות לתעשייה באמצעות איחוד מספר הליכי רישוי סביבתי קיימים להליך אחד, שייבדק על פי לוחות זמנים ברורים ומחייבים ולפי קריטריונים ברורים, המבוססים על מתודולוגיית אסדרה סביבתית של פעילויות ייצור, הנהוגה באיחוד האירופי.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר רוני בר

מחזור ז'

תמיד האמנתי בחיבור בין האקדמיה לפרקטיקה, והגעתי לתכנית ממשק כדי לתרום מיכולותיי ולהשתתף באופן פעיל בתהליכי עיצוב מדיניות. בעיניי, חשוב לנסות לשנות מתוך המערכת, בעיקר בנושאי סביבה, חברה ותכנון, שגורלם נקבע במוקדי קבלת החלטות.

ההשפעה של רוני על הסביבה בישראל: השתתפות בכתיבת נייר עמדה בנושא התחדשות עירונית בקרבת תחנות הסעת המונים

נייר העמדה נועד לקדם התחדשות עירונית של המרקם הבנוי סביב מערכות הסעת המונים. מהלך מסוג זה יאפשר לקדם פיתוח בר-קיימא של המטרופולינים בזכות ציפוף נרחב של מרקמים קיימים, הפחתת התלות ברכב הפרטי ותכנון משולב של תחבורה, מגורים ושימושים נוספים.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר יארא דחדל

מחזור ו'

לאחר שביליתי זמן רב באקדמיה, בחרתי להשתתף בתכנית ממשק במטרה להרחיב את הידע שלי בטכניקות הנדרשות כדי להטמיע 'מדע' במגזר הציבורי. אני מאמינה שהסביבה אינה יודעת גבולות, והמטרה שלי היא לעזור להגן על הסביבה שלנו באמצעות קידום מחקר מדעי ושיתוף פעולה אזורי.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר רועי לוי

מחזור ג'

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך אמונה בחשיבות המגזר הציבורי, ורצון לשלב שיקולים סביבתיים בהחלטות כלכליות.

ההשפעה של רועי על הסביבה - קידום מיסוי ירוק לצמצום זיהום האוויר

רועי ריכז את וועדת מיסוי ירוק 3. הוועדה המליצה על אמצעים לעידוד תחליפי נפט, וביניהם גז טבעי דחוס. כמו כן, היא המליצה לקבוע את מסי הבלו כך שישקפו את העלויות החיצוניות (כגון זיהום אוויר ושינוי אקלים) הנגרמות כתוצאה מהשימוש בדלק וכן לתקן עיוותי מס המעודדים שימוש בדלקים מזהמים.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר אליענה עין מור

מחזור ח'

אנחנו המעצבים את הסביבה בה אנו חיים, והסביבה (האויר, המים והאדמה) היא שמשפיעה על איכות חיינו. תכנית ממשק היא הזדמנות נפלאה להציב שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת החלטות ואני שמחה שניתנה לי הזכות לעשות זאת.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר עמיאל וסל

מחזור ו'

הגעתי לתכנית כדי להשפיע על ההחלטות המשמעותיות ביותר שיעצבו את עתיד הסביבה בישראל וישפיעו עליו. בתור אקולוג אני מרגיש שליחות בהצטרפות למשרדים שאינם נתפסים כסביבתיים אבל יש להם פוטנציאל עצום בקידום הערכים הסביבתיים בארץ, ובהשפעה עליהם.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר אריק רבקין

מחזור ח'

זוהי פריווילגיה עצומה עבורי לקום בבוקר ולחשוב מה אני יכול לעשות למען הציבור, לא מתוך החתירה אחר כסף - שמניעה את העולם על פי רוב, ולא למען המדע - העולם שממנו באתי; אלא דווקא למען אנשים אחרים שאת רובם אני אפילו לא מכיר. אני מודה לתכנית ממשק על שהיא מאפשרת למחשבה הזו להעסיק אותי בכל בוקר ונותנת לי את ההזדמנות להשפיע לטובה על חיי האנשים והסביבה בה אני חי.

ההשפעה של אריק על הסביבה בישראל: גיבוש התוכנית הלאומית לכלכלה מעגלית בתעשייה

התנודתיות במחירי חומרי הגלם לצד המחסור שלהם בעתיד הרחוק, ובשילוב עם מגמות צרכניות ולאומיות של הפחתת זיהום, הופכים את הכלכלה המעגלית לדרך הכמעט-יחידה בה התעשייה יכולה להמשיך ולצמוח תוך מזעור השפעותיה הסביבתיות. השינוי הקונספטואלי ממודלים ליניאריים (שהיו נהוגים מעל מאה שנה) למעגליים הוא שינוי שקשה לתעשייה לבצע, והידע הקיים בתחום זה בישראל הוא מצומצם. לפיכך, גיבש משרד הכלכלה, בהובלתו של אריק, תכנית שמנתחת את הצרכים והחסמים של התעשייה בנושא ומציעה כלי מדיניות שיאפשרו ויעודדו את התעשייה לעשות את המעבר בהצלחה.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר שי פליישון

מחזור ה'

ישנו פער עצום בין חזית הידע המושגת במעבדות האקדמיה לבסיס הידע על פיו מתקבלות ההחלטות במוקדי הכוח הציבוריים; אחריותם המוסרית של אנשי המדע לגשר על הפער הזה. מסיבה זו הצטרפתי לתכנית ממשק.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר תמרה לוטנר לב

מחזור ו'

אני רואה בתכנית ממשק הזדמנות מיוחדת ליישם את הידע שצברתי בשנות מחקר על הקשר בין סביבה וחברה לפיתוח מקורות אנרגיה, ולהביאו אל מעצבי מדיניות ציבורית בישראל. אני מאמינה שהגנה על הסביבה שבה אנו חיים היא חלק בלתי נפרד מפיתוח ומצמיחה כלכלית שהיא לטובת האדם והחברה, ומקווה להדביק באמונתי זו אנשים נוספים בשירות הציבורי.

ההשפעה של תמרה על הסביבה בישראל: ניסוח וקידום חוק אזוריים ימיים

במרחב הימי של ישראל ישנן שורה של פעילויות שלהן השפעה על הסביבה: שיט, דיג, פעילות ביטחונית וכמובן קידוחי גז טבעי. במשך זמן רב היה סימן שאלה באשר למסגרת המשפטית לתחולת הדין הישראלי באזורים שמחוץ למים הטריטוריאליים. חוות דעת משנת 2013 של המשנה ליועמ"ש (כלכלי–פיסקלי) הבהירה את התמונה באופן חלקי, אך הדגישה כי קיים הכרח בחקיקת חוק אזורים ימיים מקיף ומודרני המתאים לשטחים אלה. במהלך שנת ממשק ניסחה תמרה את הצעת החוק וקידמה אותה עד לכדי אישורה בקריאה ראשונה בכנסת בנובמבר 2017.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר אבישי מור

מחזור ג'

ראיתי בממשק המשך ישיר של פעילותי במדע ובחינוך, וכן מקפצה למקומות בהן מתקבלות החלטות בעלות משמעות לחייהם של אנשים רבים. הרצון להיטיב עם אנשים ולתרום לאיכות הסביבה כאחד היוו שיקול מרכזי בבחירתי להצטרף לתכנית.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר אפרת אורון

מחזור ד'

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך תפיסה שהמדע יכול להוות כלי רב עוצמה לשימור ולשיפור הסביבה במדינה.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר שי רייכר

מחזור ב'

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך הכרה שהנגשתם של ממצאים מדעיים עדכניים לקובעי מדיניות תוכל לסייע בידם לשמור באופן מיטבי על איכות סביבת המחייה של האדם, ומכאן גם על בריאותו.

ההשפעה של שי על הסביבה בישראל – חומרי הדברה בחקלאות האורגנית

במסגרת פעילותו של שי כעמית ממשק במשרד הבריאות, הוא סקר חומרים המשמשים להדברה בחקלאות האורגנית. המיזם כלל סקירה של החומרים המשמשים בענף זה, אִפיונם והערכת בטיחות השימוש בהם. בעקבות פעילותו של שי, קרא משרד הבריאות לאסור שימוש בזרחן בחקלאות

עשור לממשק - תכנית ליישום מדע בממשל
Please complete the captcha.