הבוגרים שלנו – ממשק

הבוגרים
שלנו

ממשק היא תכנית פוסט דוקטורט יישומית מטעם האגודה הישראלית לאקולוגיה. התכנית מציבה בוגרי דוקטורט מתחומים שונים כיועצים לבכירים במשרדי הממשלה. העמיתים בתכנית השנתית מתלווים כל אחד למשרד מסויים – בו הם מקדמים נושאים חשובים שקשורים בעיקר לסביבה על כל גווניה (קידום אנרגיה ירוקה, צמצום פליטות פחמן מחקלאות, פיתוח רשת תחבורה ציבורית מקיימת, תכנון עירוני מקיים, שיפור איכות האוויר והמים, נושאים העוסקים בקשר שבין בריאות וסביבה וכו').

אירועי הבוגרים

ממשק היא תכנית פוסט דוקטורט יישומית מטעם האגודה הישראלית לאקולוגיה. התכנית מציבה בוגרי דוקטורט מתחומים שונים כיועצים לבכירים במשרדי הממשלה. העמיתים בתכנית השנתית מתלווים כל אחד למשרד מסויים – בו הם מקדמים נושאים חשובים שקשורים בעיקר לסביבה על כל גווניה (קידום אנרגיה ירוקה, צמצום פליטות פחמן מחקלאות, פיתוח רשת תחבורה ציבורית מקיימת, תכנון עירוני מקיים, שיפור איכות האוויר והמים, נושאים העוסקים בקשר שבין בריאות וסביבה וכו').

_G3A3186
A01A7294

חמשושק אירוע שנתי

ממשק היא תכנית פוסט דוקטורט יישומית מטעם האגודה הישראלית לאקולוגיה. התכנית מציבה בוגרי דוקטורט מתחומים שונים כיועצים לבכירים במשרדי הממשלה. העמיתים בתכנית השנתית מתלווים כל אחד למשרד מסויים – בו הם מקדמים נושאים חשובים שקשורים בעיקר לסביבה על כל גווניה (קידום אנרגיה ירוקה, צמצום פליטות פחמן מחקלאות, פיתוח רשת תחבורה ציבורית מקיימת, תכנון עירוני מקיים, שיפור איכות האוויר והמים, נושאים העוסקים בקשר שבין בריאות וסביבה וכו').

מנוי שנתי על כתב עת

ממשק היא תכנית פוסט דוקטורט יישומית מטעם האגודה הישראלית לאקולוגיה. התכנית מציבה בוגרי דוקטורט מתחומים שונים כיועצים לבכירים במשרדי הממשלה. העמיתים בתכנית השנתית מתלווים כל אחד למשרד מסויים – בו הם מקדמים נושאים חשובים שקשורים בעיקר לסביבה על כל גווניה (קידום אנרגיה ירוקה, צמצום פליטות פחמן מחקלאות, פיתוח רשת תחבורה ציבורית מקיימת, תכנון עירוני מקיים, שיפור איכות האוויר והמים, נושאים העוסקים בקשר שבין בריאות וסביבה וכו').

נטע וחנוך הצגת המשרדים 2016
sagiDagan

אירועי הוועידה

ממשק היא תכנית פוסט דוקטורט יישומית מטעם האגודה הישראלית לאקולוגיה. התכנית מציבה בוגרי דוקטורט מתחומים שונים כיועצים לבכירים במשרדי הממשלה. העמיתים בתכנית השנתית מתלווים כל אחד למשרד מסויים – בו הם מקדמים נושאים חשובים שקשורים בעיקר לסביבה על כל גווניה (קידום אנרגיה ירוקה, צמצום פליטות פחמן מחקלאות, פיתוח רשת תחבורה ציבורית מקיימת, תכנון עירוני מקיים, שיפור איכות האוויר והמים, נושאים העוסקים בקשר שבין בריאות וסביבה וכו').

משלחות בוגרים

ממשק היא תכנית פוסט דוקטורט יישומית מטעם האגודה הישראלית לאקולוגיה. התכנית מציבה בוגרי דוקטורט מתחומים שונים כיועצים לבכירים במשרדי הממשלה. העמיתים בתכנית השנתית מתלווים כל אחד למשרד מסויים – בו הם מקדמים נושאים חשובים שקשורים בעיקר לסביבה על כל גווניה (קידום אנרגיה ירוקה, צמצום פליטות פחמן מחקלאות, פיתוח רשת תחבורה ציבורית מקיימת, תכנון עירוני מקיים, שיפור איכות האוויר והמים, נושאים העוסקים בקשר שבין בריאות וסביבה וכו').

יום רטג ט
הבוגרים שלנו בתקשורת