זה מה שצריך לעשות כדי שלא נטבע בשיטפון הבא – ממשק

זה מה שצריך לעשות כדי שלא נטבע בשיטפון הבא

ד"ר בן בלק ◦ מאקו