פוסט לדוגמא

תכנית עמיתי ממשק שואפת לגהש מנהיגות צעירה של בוגרי אקדמיה המוכשרים לפעול באופן אפקטיבי במגזר הציחבורי במטרה להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה בישראל ולקדם את הדו-שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות הציבורית בישראל.

Leave a Reply