חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר אינאס כיאל-טרביה

אינאס כיאל-טרביה עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה, אשכול משאבי טבע וחוסן אקלימי, לצד ד"ר גל זגרון מנהלת אגף מזיקים והדברה ולצד ד"ר איריס אביעזר מנהלת תחום הדברה תברואית.