חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2023-2022

ד"ר אינאס כיאל-טרביה
אינאס כיאל-טרביה הייתה עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה, אשכול משאבי טבע וחוסן אקלימי, לצד ד"ר גל זגרון מנהלת אגף מזיקים והדברה ולצד ד"ר איריס אביעזר מנהלת תחום הדברה תברואית. כיום אינס חוקרת באגודת הגליל – האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות.

לאינאס תואר דוקטור באפידימיולוגיה סביבתית מהפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת, אוניברסיטת בר אילן. מחקריה עסקו בבחינת הדפוסים המרחביים של היארעות סרטן בישראל בין השנים 1995-2015, והערכת הקשר של היארעות סרטן והקשר עם גורמים סביבתיים כולל חשיפה לזיהום אויר, וחשיפה לסביבה עירונית ירוקה. 

שניים מהמחקרים של אינאס פורסמו בכתב העת המדעי Environmental Research. המאמר הראשון בחן את הקשר בין משך מגורים במפרץ חיפה והסיכון לחלות בסרטן, במשך 21 שנים בקרב מדגם מייצג של כמיליון איש מבוסס על מפקד האוכלוסין של הלשכה המרכזית והרשם הלאומי לסרטן. המאמר השני בחן את ההשפעות החיוביות של מגורים ליד סביבה עירונית ירוקה על הסיכון לחלות בסרטן. אינאס סיימה תואר ראשון בריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל-אביב, תואר שני בריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בבריאות הציבור בהתמחות אפידמיולוגיה מאוניברסיטת חיפה. אינאס התחילה את דרכה כמרפאה בעיסוק במשרד החינוך ובמרכז הירש להתפתחות הילד ביפו. 

בתפקידה כעמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה, אינאס פעלה במספר תחומים:

  • מדיניות להפחתת השימוש בחומרי הדברה חקלאיים: אינאס התחילה תהליך שמטרתו הגבלות ומניעה של השפעות שליליות של חומרי הדברה חקלאים על בריאות האדם והסביבה, תוך כדי יצירת שותפויות עם גורמים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות, השירות הווטרינרי ומשרד העבודה. אינאס הייתה שותפה בארגון והכנת מושב בנושא ההשפעה של חומרי ההדברה על בריאות אחת בוועידה השנתית ה-51 למדע ולסביבה.
  • מדיניות בריאות אחת: אינאס הייתה שותפה להקמה ולארגון של סמינר "מעוף בריאות אחת לעולם אחד בר קיימא".  הסמינר הוא פרי של שיתוף פעולה ובמימון מרכז המחקר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב- Ben Gurion Food, One Health, Resilience -BGU FOR, ובניהול מרכז השל. בסמינר מעוף "בריאות אחת" השתתפו גורמים מהממשל, מהאקדמיה, מהשלטון המקומי ומהמגזר השלישי. מטרת הסמינר היתה קידום שיח רחב ורב מגזרי, וייצור מערכות מקצועיות מולטי-דיסציפלינריות ויעילות יותר לעולם אחד בריא ובר קיימא. הסמינר יצר בסיס ליצירת שיתופי פעולה, קשרים ויוזמות של גופים שונים העוסקים ב"בריאות אחת" (בריאות האדם והסביבה) בהקשר של שינויי האקלים. בימים אלו, מסכמת אינאס את המסקנות וההמלצות מהסמינר.

 

הממצאים של עבודת הדוקטורט הדגישו לי את הקשר ההדוק בין בריאות האדם ובריאות הסביבה. לכן, הצטרפתי לממשק על מנת להרחיב את הידע שלי בהשפעת האדם על הסביבה ולקדם את בריאות הסביבה ובריאות האדם. בשנה הזאת, צללתי לעומק קשר הגומלין בין סביבה ואדם. רכשתי ידע במגוון תחומים סביבתיים ומדיניים שלא הייתי חשופה אליהם מקודם.

השפעתה של אינאס על הסביבה בישראל: קידום בריאות אחת

היפוקרטס במאה החמישית לפני הספירה אמר "אם תרצו ללמוד אודות בריאותה של האוכלוסייה, בחנו את האוויר שהיא נושמת, המים שהיא שותה והמקומות בהם היא חיה". הפרויקטים בהם עסקה אינאס הניעו תהליך של שיח ויוזמות משותפות בין גורמים בממשלה, באקדמיה בשלטון המקומי ובמגזרים נוספים לקידום בריאות הסביבה והאדם.

Please complete the captcha.