חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

איתי גרנות
ד”ר איתי גרנות הוא עמית ממשק ברשות הארצית לתחבורה ציבורית לצד ניר משה, מנהל אגף בכיר תכנון ומדידה.

לאיתי דוקטורט באקולוגיה ימית מאוניברסיטת תל-אביב. מחקרו עסק בדפוסים מרחביים של התמחות מינים והגורמים האקולוגיים והאבולוציוניים שבבסיס דפוסים אלו. איתי מוביל את פיתוח מאגרי המידע של המשרד וניתוחם לטובת תכנון יעיל יותר של התחבורה הציבורית. נוסף על כך, איתי מקדם את הנגשת המידע לאנשי המקצוע ולמתכננים בתחום התחבורה הציבורית וכן לציבור הרחב.