חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

איתי גרנות

איתי גרנות הוא עמית ממשק ברשות הארצית לתחבורה ציבורית לצד ניר משה, מנהל אגף בכיר תכנון ומדידה תחבורה ציבורית