חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2021-2020

ד"ר איתי גרנות
ד"ר איתי גרנות היה עמית ממשק ברשות הארצית לתחבורה ציבורית לצד ניר משה, מנהל אגף בכיר תכנון ומדידה. כיום איתי עובד כיועץ עצמאי במשרד התחבורה ובמגזר העסקי.

לאיתי תואר ראשון בביולוגיה ובגיאולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני (בהצטיינות) באקולוגיה של מינים פולשים ימיים מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שלישי באקולוגיה(מאקרו-אקולוגיה) מאוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטורט של איתי עסקה בשאלת השונוּת ברוחב הנישה בין מינים: מדוע מינים מסוימים מסוגלים לחיות אך ורק בתנאי סביבה מסוימים, בעוד מינים אחרים משגשגים במגוון רחב של תנאים? איתי חקר מספר השערות שבחנו את הקשר האבולוציוני בין עושר המינים באזור לבין שאלת השונוּת ברוחב הנישה, וכן הציע פיתוח מתודולוגי חשוב למדידה נכונה יותר של רוחב נישה.

במסגרת עבודת הדוקטורט איתי התמקצע בחקר נתונים ובשיטות סטטיסטיות מתקדמות, לימד סטטיסטיקה, ובשנה האחרונה ללימודיו השלים את הכשרתו כמדען נתונים במסגרת לימודית אינטנסיבית (Y-DATA). רקע זה הוא הבסיס להשתלבות של איתי ברשות הארצית לתחבורה ציבורית במסגרת שנת ממשק. למשרד התחבורה בכלל ולרשות הארצית לתחבורה ציבורית בפרט מאגרים של נתוני עָתֵק, והתועלת מניתוח שלהם ומשימוש נכון ונרחב בהם גדולה מאוד.

 

במסגרת תפקידו ברשות הארצית לתחבורה ציבורית איתי פעל במספר תחומים:

 

הובלת הצוות המקצועי להגדרת מדדי טיב תחבורה ציבורית – איתי הוביל צוות מורחב שכולל נציגים מכל אחד מגופי הסמך של האגף, במטרה להגיע להסכמות רחבות על הדרך הנכונה למדידת טיב השירות של התחבורה הציבורית. הצוות נפגש במשך מספר חודשים כדי לדון במדדים השונים. איתי תכלל את הדיונים, גיבש את המתודולוגיה המוסכמת לכל מדד ומדד, והביא את המדדים לפיתוח.

פיתוח מערכת ארצית לבחינת טיב שירות התחבורה הציבורית בישראל – איתי הצטרף לצוות מצומצם של "צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים" (יחידת סמך של המשרד), ובשיתוף פעולה פורה עוזר לפתח את המערכת הארצית לבחינת טיב השירות בתחבורה הציבורית. עבודה זו הייתה במוקד תשומת הלב של מנכ"ל המשרד, וזכתה לשבחים רבים. המערכת מאפשרת למקבלי החלטות ולמתכנני תחבורה לבחון איך קביעת סדר עדיפויות להשקעות או החלטות קונקרטיות כמו סלילת נתיב תחבורה ציבורית, ישפיעו על טיב השירות שיקבלו המשתמשים בתחבורה הציבורית. המערכת מאפשרת גם מבט אובייקטיבי על טיב התחבורה הציבורית בהשוואה בין אזורים או מגזרים, ובכך מאפשרת להקטין את האי-שוויון בישראל.

טיוב נתונים – איתי הצטרף לצוות טיוב הנתונים של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית והוא ייעץ בו באופן קבוע לאורך השנה.

הנגשת מידע בנושא התחבורה הציבורית בישראל – איתי היה אמון על חיבור דו"חות רבעוניים על מצב התחבורה הציבורית בישראל ופרסומם לציבור, וכן השתתף באופן פעיל בכמה מפגשי שיתוף ציבור שיזם האגף. איתי האמין בגישת ה-open data ובכוחו של השוק הפרטי, וקידם את שחרור הנתונים לציבור הרחב.

הנגשת ניתוח נתוני תחבורה לגורמים ציבוריים שונים –איתי יצר שיתוף פעולה פורה עם ד"ר איתי ואן-ריין, שהיה עמית ממשק במחזור ז' ברשות הארצית לתחבורה ציבורית ומשמש כיום יועץ חיצוני למשרד. שיתוף הפעולה ביניהם ועבודה צמודה עם לקוחות מהמשרד קידמו מיזמים שמטרתם הנגשה של ניתוח נתונים ברמה גבוהה:

  • פיתוח מערכת לניתוח השימוש ברכבת.
  • קידום היכולת של צוות ה-BI ברשות הארצית לתחבורה ציבורית להטמיע קודים שכתבו יועצים חיצוניים.
  • יצירת שכבת מהירויות ארצית של האוטובוסים והטמעתה במערכות תכנון תחבורה שונות.
  • הערכת תחנת הירידה של אדם על בסיס תיקופי הרב-קו.
  • ניתוח פרופיל הנוסע בקווים חדשים, ובקווים שתדירות השירות בהם גדלה.

שיתוף פעולה עם האקדמיה – איתי ניהל את הקשר עם מכון שלמה שמלצר למחקר תחבורתי (אוניברסיטת תל אביב). במסגרת זו הציע איתי הצעות למחקר וכן תכלל הצעות למחקר מטעם עובדי המשרד והגיש אותן למכון. בהמשך ליווה איתי את המכון בתהליך בחירת המחקרים לביצוע ולהנגשה של הנתונים הרלוונטיים לכל מחקר ומחקר.

בשנת ממשק זוכים למנות גדולות של תסכול וסיפוק, ומסיבה זהה. קשה להניע תהליכים ולשנות כאשר עוסקים בגוף ענק כמו מדינת ישראל, אך כשמצליחים גם בחלק – הסיפוק גדול מאוד.

ההשפעה של איתי על הסביבה בישראל: קידום תכנון מבוסס נתונים ופיתוח כלים לבחינה אובייקטיבית של טיב שירות התחבורה הציבורית בישראל

בעיית הפקקים שהיכתה במדינה לאחר תקופת הקורונה הייתה כקריאת התעוררות. התבססות על רכב פרטי אינה בת-קיימא בישראל, אך כדי להציע חלופה ראויה יש לייעל מאוד את שירות התחבורה הציבורית באזורים רבים בישראל. ההחלטות כיום מתקבלות תוך התבססות מועטה על נתונים. במסגרת שנת ממשק איתי מקדם תהליכים של קבלת החלטות מבוססת נתונים. בין השאר, איתי שותף בפיתוח מערכת ארצית לבחינת טיב השירות, שזכתה לשבחים רבים.

Please complete the captcha.