חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר בר זילברמן

ד"ר בר זילברמן היא עמיתת ממשק במינהל הפיתוח במשרד הפנים, לצד עידן הרשקוביץ, מנהל אגף בכיר פיתוח כלכלי.