חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ב' 2013-2012

ד"ר אפרת דינרמן
ד"ר אפרת דינרמן היתה עמיתת ממשק במנהלת לתחליפי דלקים לתחבורה במשרד ראש הממשלה, לצד סגן מנהל המנהלת מר סער שפיר וראש המנהלת מר אייל רוזנר. לאחר שנתה בממשק, עבדה אפרת כראש תחום ניהול סיכונים בהתאחדות התעשיינים, אגף סביבה, בריאות ובטיחות. היום היא עובדת כיועצת עצמאית, וכרכזת אקדמית בתכנית "אלפא" בטכניון.

לאפרת תואר ראשון בהנדסת הסביבה, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון-מכון טכנולוגי לישראל. אפרת סיימה תואר שני בהתמחות באיכות מים ודוקטורט עם התמחות בכימיה סביבתית, שני התארים מהטכניון, חיפה. במחקריה אפרת שילבה עבודת שטח דיגום וניטור עם אנליזת מזהמים במעבדה. במסגרת התואר השני התעסקה אפרת באיכות מים של אגם הכנרת ובדוקטורט התמקדה בגורל סביבתי של חומרי הדברה בקרקע של מטעים חקלאיים.

במסגרת תפקידה כעמיתת ממשק ריכזה אפרת את הנושאים הבאים:

ועדה בין משרדית 'מיסוי ירוק 3' – רשות המיסים ממשיכה גם היום בתהליך המיסוי הירוק. במסגרת התהליך נבדקות טכנולוגיות הנעה ודלקים חליפיים שונים. כחלק מהתהליך אפרת שימשה כנציגת המנהלת בצוותי החשיבה המובילים את התהליך.

פעילות בשוק המקומי – החדרת תחבורה חדשנית מונעת תחליפי דלקים  פעילותה של המנהלת מתייחסת לשלושה יעדים מרכזיים: הפחתת צריכת הנפט לתחבורה בישראל תוך מיצוב מדינת ישראל כדוגמה ומודל חיקוי לשאר מדינות העולם; הפיכת ישראל לחלק מרשת של מרכזים עולמיים (Hubs) בתחום הידע התיאורטי והיישומי של תחליפי הנפט על ידי עידוד מחקר ויישומו באקדמיה ובתעשייה; ולבסוף, האצת המעבר העולמי לדלקים חלופיים על ידי הפצת הידע הישראלי הנרכש ועידוד של מדינות ואזורים נוספים תוך חבירה לשחקנים ומדינות מובילים בתחום זה.

במסגרת יעדה הראשון של המנהלת הוחלט על עידוד השוק המקומי לשימוש בתחבורה חליפית על ידי הגעה לעיריות והסברה על האפשרויות ועידוד השמה.

במסגרת תפקידה ריכזה אפרת את העבודה מול עיריית תל אביב. העבודה כללה פגישות עם מנהלי אגפים ובעלי תפקידים בעירייה, הצגת תכנית העבודה למשנה למנכ"ל העירייה בישיבות שולחן עגול עם כל הגורמים הרלונטיים בעירייה. כיום העירייה ממשיכה בקידום פרויקטים שונים בהובלת פרויקטורית פנימית.

איסוף מידע ואפיון המגמות העולמיות בתחום הבטריות והרכב החשמלי – מיפוי החולשות והחסמים של התחום ומינופו בישראל.

נציגת המנהלת בועדת ההיגוי של "ועידת ישראל לתחבורה  ועידת ישראל לתחבורה הינה הועידה המרכזית בנושאי תחבורה ורכבים המתקיימת מזה שבע שנים, בנוכחות שר התחבורה, ארגוני ההסעה הגדולים בארץ ועוד, באירגונה של חברת מורג יועצים. ועידה זו אחראית על קביעת סדר היום בתחבורה בישראל, החלטות המתקבלות בה אכן מיושמות ומקדמות מאד את התנהלות ארגוני המסיעים, המוניות והאוטובוסים. זוהי פלטפורמה מעולה להעברת מסרים לארגונים הנ"ל. בשנה החולפת הוחלט להכניס לתכני הועידה גם את נושא הדלקים החליפיים בתחבורה.

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך רצון לתרום ולהשפיע. אני מאמינה כי רק מעשים, פעילות ורצון טוב יכולים לשפר ולאפשר לנו איכות סביבה ואיכות חיים. התכנית אפשרה לי דרך מקצועית ומאתגרת לפעילות מתוך המערכת ברמה הארצית תוך שימוש בידע מדעי רלוונטי לצורך קבלת החלטות.

Please complete the captcha.