חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר בן בלק
ד"ר בן בלק הוא עמית ממשק באגף לתכנון אסטרטגי במִנהל התכנון לצד דלית זילבר, מנכ"לית המִנהל.

לבן דוקטורט באנתרופולוגיה חברתית מאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, תואר שני בהצטיינות בסוציולוגיה רפואית מאוניברסיטת אמסטרדם, ובתר-דוקטורט מתוכנית עמיתי בובר באוניברסיטה העברית בירושלים. במחקריו בחן את ההיבטים החברתיים והתרבותיים של תסמונות הרצף האוטיסטי, והם התפרסמו במספר כתבי עת אקדמיים מובילים, ובהם Medical Anthropology ו-Philosophy, Psychiatry, & Psychology. נוסף על כך, בן כותב מספר בלוגים בעברית ובאנגלית ופועל בהם להנגשת ידע אנתרופולוגי לציבור הרחב.

 

במסגרת תפקידו במִנהל התכנון בן עוסק במספר תחומים:

 

צמצום אירועי הצפות ונזקיהם – בן יזם, גיבש ומנהל פורום בין-משרדי רחב הבוחן תוכניות בנייה ופיתוח שטרם הופקדו. מטרת הפורום לוודא כי יינתן בתוכניות פתרון מספק לסוגיית מי הנגר, שימנע הצפות עתידיות, וכן ליצור ערוץ תקשורת אפקטיבי לניהול נגר בין גורמי התכנון ואנשי המקצוע. בן מוביל מסמך הסכמות בין הדרגים המקצועיים הבכירים ביותר במשרדי הממשלה השונים המפרט את העקרונות שלאורם מי הנגר צריכים להיות מנוהלים. יתר על כן, בן עיצב מענה מדיניותי לסוגיות המימון והאכיפה של תחזוקת אמצעים לניהול נגר במגרשים פרטיים. מענה זה, שגובש בעבודה משותפת עם הלשכה המשפטית, תרם להסרת חסם משמעותי בדרך לביצוע רפורמה כללית ונחוצה בתחום. נוסף על כך, בן השתתף בגיבוש מערך הטמעה מסועף להנחלת שיטות עבודה חדשניות בכל הנוגע לניהול נגר בקרב כלל העוסקים בעבודת התכנון במדינה.

קידום הקמתן של תשתיות כחולות – בן הגה ומנהל מיזם לאיתור ולעיצוב של מקורות תקציב לרשויות מקומיות שמעוניינות להקים בשטחן תשתיות כחולות (דוגמת אגמים, נחלים ובריכות חורף) מתוך הבנה שתשתיות אלה הן משאב חיוני, המספק לתושבי הערים תועלת סביבתית, בריאותית וחברתית אדירה. העבודה מגובה בחקר מקרים ובבניית מודלים כלכליים הממחישים את התועלת הכלכלית המשמעותית שהתשתיות הכחולות מספקות לרשויות. בן השתתף בחיבור הפרק הנוגע לתשתיות כחולות בחוברת "קהילה מיטיבה", וכן בכתיבת ידיעה בנושא בכתב העת "אקולוגיה וסביבה".

עבודה משותפת במסגרת צוות נגר ונחלים – בן משתתף בצוות משימה ייעודי לקידום מדיניות מקיימת למשק המים בישראל, לצד עמיתי ממשק ברשות מקרקעי ישראל, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ובמשרד להגנת הסביבה. בן משתתף בוועדת היגוי לצמצום הזרמת קולחים לנחלים; בחקר אירועי הצפות בשטחים בנויים; בהסרת חסמי אסדרה המונעים שימוש חוזר במים אפורים ועוד.

תוכנית ממשק סיפקה לי הזדמנות יוצאת דופן להביא את הכלים והמיומנויות שרכשתי באקדמיה לכדי תרומה אמיתית ומדידה לחברה בישראל. תוכנית ההכשרה סיפקה לי ידע מעשי וקונקרטי על הסוגיות הסביבתיות העומדות על הפרק, וזכיתי ליישם אותו בעבודתי במִנהל התכנון כדי לקדם מדיניות מקיימת בתחומים שעסקתי בהם.

ההשפעה של בן על הסביבה בישראל: קידום גישה מקיימת וצופה פני עתיד לניהול מי נגר

מדי חורף מסולקים לים עשרות אלפי מ"ק מי נגר עירוני. הם מכילים דלקים ושמנים, מתכות כבדות, אשפה ופרש בעלי חיים, חומרי ריסוס והדברה, ולא פעם גם שפכים גולמיים. מעבר לסיכון הישיר שהם מהווים לתושבי הערים, סופם לזהם את הנחלים והים, תוך פגיעה חמורה בערכם הנופי ובמגוון הביולוגי. לנוכח מגמות הפיתוח ושינוי האקלים, תופעה זו צפויה ללכת ולהחריף. למהלכי המדיניות שקידם בן במִנהל התכנון מטרה עיקרית אחת – צמצום נזקי ההצפות באמצעות קידום פתרונות מקיימים לניהול מי הנגר. העדפת פתרונות מבוססי טבע על פני פתרונות ניקוז הנדסיים תאפשר בעתיד לנצל את מי הנגר לטובת תועלת סביבתית משמעותית, לרבות שיקום נחלי ישראל ושלוליות החורף, על מערכותיהם האקולוגיות העשירות ותפקידם החיוני בשימור המגוון הביולוגי.