חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד”ר בן בלק
ד”ר בן בלק הוא עמית ממשק באגף לתכנון אסטרטגי במִנהל התכנון לצד דלית זילבר, מנכ”לית המִנהל.

לבן תואר שני בסוציולוגיה רפואית מאוניברסיטת אמסטרדם, דוקטורט באנתרופולוגיה חברתית מאוניברסיטת קיימברידג’, ובתר-דוקטורט מהאוניברסיטה העברית בירושלים. במחקרו הוא בחן את ההיבטים החברתיים והתרבותיים של תסמונות הרצף האוטיסטי. במִנהל התכנון בן מקדם מדיניות ארצית מעודכנת לניהול נגר עילי, שמטרתה לשמר את מי הנגר כמשאב ולמנוע הצפות חוזרות ונשנות.