חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר בן בלק

ד"ר בן בלק הוא עמית ממשק במִנְהל התכנון לצד דלית זילבר, מנכ"לית מִנְהל התכנון