חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ד' 2015-2014

ד"ר הילית פינקלר
ד"ר הילית פינקלר היתה עמיתת ממשק באשכול משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה, לצדם של ד"ר אנה טרכטנברוט – ראש תחום מגוון ביולוגי, ומר מנחם זלוצקי – ראש אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי. כיום הילית משמשת כעורכת תוכן מדעי ברשות הטבע והגנים, וכן עובדת כמורה לאיינגר יוגה.

בעבודת הדוקטורט שלה הטמיעה הילית את גישת המערכות האקולוגיות במחקר על ריבוי היתר של חתולי הרחוב. הנחת העבודה הייתה שרק שילוב והתחשבות בגורמי תשתיתיים, סוציואקונומיים ודמוגרפיים יאפשר תכנון וניהול יעיל של ממשק חתולי הרחוב ובני האדם במערכת האקולוגית העירונית. המחקר התמקד בהשפעת גורמים אנתרופוגניים כמו מעמד סוציואקונומי, תכונות הסביבה העירונית ורמות טיפול של מאכילי חתולי הרחוב על האקולוגיה, הפיזיולוגיה והניהול של אוכלוסיות החתולים.

במסגרת עבודתה באגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי במשרד להגנת הסביבה התמקדה הילית בנושאים הבאים, ואת הנתונים שנאספו גיבשה למסמך עמדה מקצועי מטעם המשרד להגנת הסביבה:

1. הטמעת גישת שירותי המערכת האקולוגית בתהליכי מדיניות וקבלת החלטות: ישראל חתומה על אמנת המגוון הביולוגי (CBD) שגובשה בוועידת ריו בשנת 1992, ואושררה על ידי ישראל בשנת 1995. בשנת 2010 אימצו חברות האמנה בוועידת הצדדים שהתקיימה בנאגויה שביפן 20 יעדים אופרטיביים לשמירה על המגוון הביולוגי (יעדי AICHI) ושנת 2020 נקבעה כתאריך יעד למימושם. נקבע שעד שנת 2015 כל מדינה תפתח, תאמץ כמכשיר מדיניות ותחל ביישום של אסטרטגיה ותכנית פעולה לאומית יעילה, משתפת ומעודכנת לשמירה על המגוון הביולוגי. כחלק מההבנות והיעדים הבינלאומיים, מדינות רבות מבצעות הערכה למצבן הנוכחי של המערכות האקולוגיות שלהן ושל שירותי המערכת שהן מספקות. אחת ממטרות העל של יעדי AICHI מתייחסת להגברת התועלות שבני האדם מפיקים מהמגוון הביולוגי ומשירותי המערכת. ד"ר פינקלר בודקת כיצד אפשר להטמיע את תוצרי פרויקט ההערכה הלאומית של המערכות האקולוגיות של ישראל, שביצועו מרוכז על ידי ארגון המארג, בתוך תהליכי מדיניות וקבלת החלטות בכלל ובתכנית הפעולה הלאומית של ישראל לשמירה על המגוון הביולוגי בפרט.

2. סקירת נושא הרעייה בשטחים פתוחים בישראל וקידום רעייה בת קיימא.

Please complete the captcha.