חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר חן קניגסברג-ארואץ
ד"ר חן קניגסברג-ארואץ היא עמיתת ממשק במשרד האנרגיה לצד אילן נסים, ראש אגף סביבה.

Please complete the captcha.