חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר חן קניגסברג-ארואץ
ד"ר חן קניגסברג-ארואץ היא עמיתת ממשק במשרד האנרגיה והתשתיות, לצד אילן נסים, ראש אגף הסביבה במִנהל אוצרות טבע. לחן תואר שני ושלישי במדעי כדור הארץ והסביבה מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקרה עסק בהשפעה של העלייה בטמפרטורה ובמליחות ביחד ובנפרד על חוריריות בנתוניות, כמערכת מודל לתגובת המערכת האקולוגית לשינויים גלובליים. במסגרת תפקידה במשרד האנרגיה חן עוסקת בפיתוח ובקידום של הטמנת פחמן דו-חמצני בתת-הקרקע במטרה להתקדם לכלכלה מאופסת פליטות ולעמידה ביעדי האקלים הלאומיים.

Please complete the captcha.