חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

ד"ר חן קניגסברג-ארואץ

ד"ר חן קניגסברג-ארואץ היא עמיתת ממשק במשרד האנרגיה לצד אילן נסים, ראש אגף סביבה.