חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ד' 2015-2014

ד"ר טל אלעד
ד"ר טל אלעד היה עמית ממשק ברשות המסים, בחטיבה לתכנון וכלכלה, לצד הסמנכ"ל הבכיר ערן יעקב. היום טל נמצא בפוסט-דוקטורט באוניברסיטה הטכנית של דנמרק (DTU), שם הוא מבצע מחקר בנושא הנדסה של ביופילמים לטיפול בר קיימא בשפכים עירוניים.

לטל תואר ראשון במדעי המחשב ובלימודי הסביבה ותואר שלישי במסלול ישיר מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעבודת הדוקטורט שלו, שאותה השלים במחלקה למדעי הצמח והסביבה במסגרת התכנית לביו-הנדסה, פיתח טל חיישנים ביולוגיים לניטור מים רציף ולאפיון מזהמים. כמו כן, עסק טל בהפחתת זיהום אוויר מתחבורה ובתכנון קירות אקוסטיים כיועץ סביבתי.

טל שואף לקדם את נושא איכות הסביבה בישראל. הוא מאמין שדרך יעילה ביותר להגשים שאיפה זו עוברת במסדרונות הממשלה ומכתיבה שילוב ידע מדעי בתהליכי קבלת ההחלטות.

במסגרת תפקידו כעמית "ממשק" ברשות המסים, טל היה חבר בוועדת "מיסוי ירוק 3", שעוסקת בקביעת מדיניות המיסוי על תחליפי נפט לתחבורה; ייעץ לוועדה לבחינת מתכונת המיסוי בענף הרכב, שאמונה על ניסויי "נעים לירוק"; ייצג את רשות המסים בצוות הבין-משרדי לגיבוש יעד ואסטרטגיה לישראל להפחתת פליטות גזי חממה לקראת ועידת פריז 2015; וקידם עם המשרד להגנת הסביבה ניסויים בכלכלה התנהגותית בתחום ההתייעלות האנרגטית.

Please complete the captcha.