חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2018-2017

ד"ר ישי לוז
ד"ר ישי לוז היה עמית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ושימש יועץ מדעי לראש השירותים הווטרינריים בשדה, ד"ר תמיר גשן. כיום ישי הוא עמית מחקר ומנהל מעבדה במעבדתו של ד"ר תומר קוקס לחקר אקסוזומים במחלת הסרטן, בפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון.

ישי הוא חוקר מוח בעל תואר ראשון במדעי המוח בהצטיינות מאוניברסיטת בר-אילן, ובעל תארים שני ושלישי בנוירוביולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב.

במסגרת הדוקטורט פיתח ישי שיטה אימונו-תרָפית חדשנית לנטרול גורמי סיכון גנטיים במודל פרה-קליני של מחלת האלצהיימר. בהמשך, במסגרת עבודת בתר-דוקטורט, הקים מערך תרביות תאים כדי לבחון את המנגנון המולקולרי העומד מאחורי טיפולים אפשריים שונים למחלת האלצהיימר.

כמי שצמח ומגדל את ילדיו בסביבה החקלאית של ההתיישבות העובדת, ישי חש מאז ומתמיד מחובר לטבע, לבעלי החיים ולשטחים הפתוחים מחד גיסא, ומחויב לתרומה לחברה מאידך גיסא. האפשרות ללמוד ולהשפיע על תהליך קבלת ההחלטות בישראל היא שגרמה לו להצטרף לתכנית ממשק.

במסגרת תכנית ממשק קידם ישי מספר נושאים הקשורים לתכנית הלאומית למזעור מחלת הברוצלוזיס, וכן למחלות מדבקות נוספות כדוגמת הכלבת.

ברוצלוזיס היא מחלה זואונוטית התוקפת בעיקר צאן ובקר בישראל, ומועברת לאדם דרך מגע או צריכת מוצרי חלב לא מפוסטר. בישראל מאות חולים כל שנה, בעיקר באזור הנגב, שמונהגת בו תוכנית לניקוי ולחיסון עדרים.

בין היתר, ישי חקר את מדיניות ניקוי העדרים במדינות שונות בעולם כדי למצוא דרכים חדשות לייעל את התהליך בישראל. נוסף על כך, הוא סקר את תחום החיסונים הקיימים כנגד ברוצלוזיס, את אופן השימוש בהם, ואת הידוע על יעילותם. בהמשך, ישי אסף נתוני תחלואה מרפתות חלב נגועות, וחקר את יעילות החיסון שניתן בעבר כנגד ברוצלוזיס.

בעקבות ממצאיו התקיים דיון בקרב מקבלי ההחלטות בשירותים הווטרינריים, והועלתה הצעה לשנות את מדיניות חיסון הבקר כנגד המחלה.

כמו כן, עם כניסתו של ישי לשירותים הווטרינריים, התפרצה בצפון הארץ מחלת הכלבת ואותרו עשרות מקרי תחלואה אצל חיות בר וחיות משק. ישי סייע לראשי השירותים הווטרינריים בריכוז הנושא ובמתן מענה מהיר של המערך הווטרינרי לצורך בלימת התפשטות המחלה.

באותו זמן החל בסקירת החסמים והאסדרה הקיימים וכן בכתיבת המלצות לבניית תוכנית מקיפה להתמודדות עם התפשטות מחלות מדבקות בקרב חיות בר, ובייחוד מחלת הכלבת, על ידי יצירת פיקוח ובקרה נרחבים לשמירה על התברואה באזור החקלאי וברשויות מקומיות. הרעיון בבסיס התוכנית המקיפה הוא כי צמצום מקורות המזון הזמין יוביל לשמירה ולשליטה על אוכלוסיית חיות הבר בכלל, ועל הזנים המתפרצים במיוחד.

הצטרפתי לממשק כי אני מאמין שבסיס קבלת ההחלטות בממשלה חייב להישען על נתונים מדעיים ועל הוכחות כדי שנשאיר לילדינו עולם בריא, נקי וטוב יותר מזה שקיבלנו מהורינו.

ההשפעה של ישי על הסביבה בישראל: שינוי מדיניות ארצית בחיסון כנגד ברוצלוזיס, בעקבות ממצאים חדשים על יעילותו כנגד הזן הנפוץ בישראל

ישי חקר את מדיניות ניקוי העדרים ממחלת הברוצלוזיס הזואונוטית במדינות שונות בעולם כדי למצוא דרכים חדשות לייעל את התהליך בישראל. נוסף על כך, הוא סקר את תחום החיסונים הקיימים כנגד המחלה, את אופן השימוש בהם ואת הידוע על יעילותם. כמו כן, ישי אסף נתוני תחלואה מרפתות חלב נגועות, וחקר את יעילות החיסון שניתן בעבר כנגד ברוצלוזיס.
בעקבות ממצאיו התקיים דיון בקרב מקבלי ההחלטות בשירותים הווטרינריים, והועלתה הצעה לשנות את מדיניות חיסון הבקר כנגד המחלה.

Please complete the captcha.