חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר מיי ענאבוסי-עתאמנה
ד"ר מיי ענאבוסי-עתאמנה היא עמיתת ממשק במשרד המדע והטכנולוגיה לצד רינת שפרן, מנהלת אגף בכיר מדע וקהילה.

למיי תואר ראשון בפסיכולוגיה-ביולוגיה עם דגש במדעי המוח, ותואר שני ושלישי בנוירוביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. בעבודת המוסמך ביססה מיי מערך תרביות נוירונים כדי לבחון התפתחות רשתות עצביות כבסיס למודל לחקר מחלות נוירו-דגנרטיביות. במסגרת הדוקטורט היא חקרה את ההשפעה של מצבים חברתיים שונים על נדידת נוירונים חדשים במוח הבוגר במודל פרה-קליני.

 

במסגרת תפקידה במשרד המדע והטכנולוגיה מיי פועלת במספר תחומים:

 

הגברת החשיפה לתחומי המדע וההשכלה הגבוהה לצמצום פערים חברתיים – מיי פועלת לצמצום פערים על ידי קידום אוכלוסיות בייצוג חסר כחלק ממיזם שמטרתו עידוד לימודי STEM, תוך התמקדות בתארים מתקדמים. מיי פועלת לקידום המיזם, מתכללת מידע רב מגופים שונים ומקיימת שיחות ומפגשים רב-משרדיים רבים. נוסף על כך, מיי כותבת מסמך מדיניות לקידום השתלבות סטודנטים ערבים בתארים מתקדמים בתחומי ה-STEM.

קידום מצוינות אקדמית ומחקרית בפריפריה – מיי מלווה את התוכנית האסטרטגית למרכזי המחקר והפיתוח הממוקמים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. מטרתה היא קידום מחקר איכותי מקומי במרכזי המו"פ השונים.

שינוי אקלים – מיי מלווה הקמת קהילת חוקרים העוסקים בשינוי האקלים. הקהילה מהווה פלטפורמה לדיונים רב-מגזריים שמטרתם לסייע בהנגשת מידע מבוסס מדע למקבלי ההחלטות בתחומי הסביבה ושינוי האקלים.

קידום נשים במדע – מיי חברה בוועדת החינוך של המועצה הלאומית לקידום נשים במדע, ומלווה את תוכנית מדעניות העתיד.

 

תוכנית ממשק היא פלטפורמה והזדמנות ייחודית שמאפשרת את החיבור בין מדע וממשל תוך רכישת ידע, מיומנות וכלים מקצועיים להבנת תהליכי קביעת מדיניות תוך זמן קצר מאוד. התוכנית מהווה עבורי הזדמנות מדהימה להיות שותפה פעילה בעיצוב ובהצעה של פתרונות מבוססי מדע לטיפול באתגרים חברתיים וסביבתיים, מתוך תקווה שהם יובילו להשפעה חיובית על איכות החיים של כולנו.

ההשפעה של מיי על הסביבה: קידום הנגשת ידע מדעי למקבלי החלטות בתחום הסביבה ושינוי האקלים

מיי משתתפת פעילה בהקמת קהילה רב-מגזרית לקידום תחום הסביבה ושינוי האקלים. מטרת קהילת החוקרים היא הנגשה והעברה של ידע מבוסס מחקר לגורמים ממשלתיים לטובת האצת תהליך קבלת החלטות ושינוי מדיניות.