חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2021-2020

ד"ר מיי ענאבוסי-עתאמנה
ד"ר מיי ענאבוסי-עתאמנה היתה עמיתת ממשק במשרד המדע והטכנולוגיה לצד רינת שפרן, מנהלת אגף בכיר מדע וקהילה. מיי חברה בוועדת החינוך של המועצה לקידום נשים במדע- במשרד המדע. בתפקידה הנוכחי מיי יועצת וחוקרת בארגון Top-15 לקידום STEM וצמצום פערים מדעיים, מתמטיים וטכנולוגיים. בנוסף, מיי משמשת כמפתחת אסטרטגית ומובילת פרויקטים מגוונים בתחומי הטכנולוגיה והיזמות (דרך קשרי ממשלה, אקדמיה וארגונים עסקיים) במכללת אלקאסמי.

למיי תואר ראשון בפסיכולוגיה-ביולוגיה עם דגש במדעי המוח, ותואר שני ושלישי בנוירוביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. בעבודת המוסמך ביססה מיי מערך תרביות נוירונים כדי לבחון התפתחות רשתות עצביות כבסיס למודל לחקר מחלות נוירו-דגנרטיביות. במסגרת הדוקטורט היא חקרה את ההשפעה של מצבים חברתיים שונים על נדידת נוירונים חדשים במוח הבוגר במודל פרה-קליני.

 

במסגרת תפקידה במשרד המדע והטכנולוגיה מיי פעלה במספר תחומים:

הגברת החשיפה לתחומי המדע וההשכלה הגבוהה לצמצום פערים חברתיים – מיי פעלה לצמצום פערים על ידי קידום אוכלוסיות בייצוג חסר כחלק ממיזם שמטרתו עידוד לימודי STEM, תוך התמקדות בתארים מתקדמים. מיי פעלה לקידום המיזם, תכללה מידע רב מגופים שונים וקיימה שיחות ומפגשים רב-משרדיים רבים. נוסף על כך, מיי כתבה מסמך מדיניות בנושא קידום השתלבות סטודנטים ערבים בתארים מתקדמים בתחום זה. המסמך מציע מבט-על על המהלכים הקיימים וכן מודל לניתוח ולקידום התחום באופן רב-מגזרי: מיצוי ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית: הדרך לתארים מתקדמים בתחומי STEM – סקירת מצב קיים והזדמנויות לפעולה.

קידום מצוינות אקדמית ומחקרית בפריפריה – מיי ליוותה את התוכנית האסטרטגית למרכזי המחקר והפיתוח הממוקמים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל, אשר מטרתה היא קידום מחקר איכותי מקומי במרכזי המו"פ השונים.

שינוי אקלים – מיי ליוותה הקמת קהילת חוקרים העוסקים בשינוי האקלים. הקהילה מהווה פלטפורמה לדיונים רב-מגזריים שמטרתם לסייע בהנגשת מידע מבוסס מדע למקבלי ההחלטות בתחומי הסביבה ושינוי האקלים.

קידום נשים במדע – מיי הייתה חברה בוועדת החינוך של המועצה הלאומית לקידום נשים במדע, וליוותה את תוכנית מדעניות העתיד.

תוכנית ממשק היא פלטפורמה והזדמנות ייחודית שמאפשרת את החיבור בין מדע וממשל תוך רכישת ידע, מיומנות וכלים מקצועיים להבנת תהליכי קביעת מדיניות תוך זמן קצר מאוד. התוכנית מהווה עבורי הזדמנות מדהימה להיות שותפה פעילה בעיצוב ובהצעה של פתרונות מבוססי מדע לטיפול באתגרים חברתיים וסביבתיים, מתוך תקווה שהם יובילו להשפעה חיובית על איכות החיים של כולנו.

ההשפעה של מיי על הסביבה: קידום הנגשת ידע מדעי למקבלי החלטות בתחום הסביבה ושינוי האקלים

מיי משתתפת פעילה בהקמת קהילה רב-מגזרית לקידום תחום הסביבה ושינוי האקלים. מטרת קהילת החוקרים היא הנגשה והעברה של ידע מבוסס מחקר לגורמים ממשלתיים לטובת האצת תהליך קבלת החלטות ושינוי מדיניות.

Please complete the captcha.