חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר מיי ענאבוסי-עתאמנה

ד"ר מיי ענאבוסי-עתאמנה היא עמיתת ממשק במשרד המדע והטכנולוגיה לצד רינת שפרן, מנהלת אגף בכיר מדע וקהילה