חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2018-2017

ד"ר מיכל צרפתי
ד”ר מיכל צרפתי היתה עמיתת ממשק במשרד הפנים, ושימשה יועצת מדעית למרדכי כהן, מנכ”ל המשרד. לאחר שנת ממשק מיכל עבדה מספר שנים כמנהלת מחלקת קיימות בעיריית חולון והיום היא יועצת עצמאית בנושא קיימות עירונית ואחריות סביבתית.

מיכל היא אקולוגית-אנטומולוגית ובעלת תואר דוקטור באקולוגיה מאוניברסיטת קאנטרברי בניו זילנד, תואר שני באקולוגיה ובלימודי מדבר מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ותואר ראשון במדעי הסביבה וביוטכנולוגיה ממכללת תל-חי.

במסגרת הדוקטורט שלה חקרה מיכל תהליכים אבולוציוניים בין חרקים טורפי זרעים וצמחים בתנאי סביבה קיצוניים, ותוך כדי המחקר גילתה והגדירה מספר מיני חרקים חדשים למדע.

מיכל עסקה שנים רבות במחקר ובפיתוח חלופות בנות-קיימא להדברה קונבנציונלית של מזיקים בחקלאות, ובין היתר פיתחה מוצרים להדברה אקולוגית של מזיקים, שלהדברתם חשיבות כלכלית רבה. מוצרים אלה נמצאים כיום בהליכי רישוי באסיה ובאפריקה. הם חדשניים ומשני מציאות עבור חקלאים במדינות מתפתחות, ותורמים רבות למצב הסביבה, לבריאות הקהילות החקלאיות, לאיכות החיים ולרמתם בהיקפים גלובליים.

במסגרת תכנית ממשק עסקה מיכל בהנגשת תשתית הידע היישומי בנושאים שונים של קיימות ככלי לפיתוח כלכלי מוניציפלי וכתבה מסמך המלצות בנושא קיימות עירונית לבעלי תפקידים בשלטון המקומי. הנושאים המופיעים במסמך עוסקים בכלים כלכליים גרידא, כדוגמת ניהול מערך הפסולת העירוני, התייעלות בשימוש באנרגיה ובתחום התחבורה ברשויות, והנחת תשתיות לייצור אנרגיה מתחדשת – פאנלים סולאריים כחקר מקרה. כמו כן, המסמך עוסק בכלים "רכים" יותר, הדורשים התאמה לתנאים הפיזיים, הגיאוגרפיים והאקלימיים ולמשאבי הטבע המקומיים בכל רשות, כדוגמת ניהול מי הנגר העירוני, הקמת גגות ירוקים, טבע עירוני, הצללה בערים, שיתופי פעולה אזוריים לקיימות ועוד.

הגעתי לממשק מתוך שליחות סביבתית וראיית הצורך להעמיק ולהטמיע את הידע היישומי והמודעות לסביבה בפעולות הממשלה ובהנחיות מטעמה, המשפיעות על תושבי המדינה.

ההשפעה של מיכל על הסביבה בישראל: יצירת כלי יישומי לשימוש הרשויות המקומיות שמאפשר להן לשפר את מצבן הכלכלי, החברתי, הבריאותי והסביבתי

במסגרת תוכנית ממשק חיברה מיכל מסמך המלצות לבעלי תפקידים בשלטון המקומי. רשויות מקומיות יאמצו את הכלים המומלצים במסמך, וכך יביאו לא רק לפיתוח כלכלי וחברתי ברשות אלא גם לשיפור משמעותי במצב הסביבה והבריאות של התושבים. כמו כן, יישום הפעולות המצוינות במסמך יביא לצמצום פערים חברתיים, לשיפור איכות השירות, להשבחת איכות החיים לתושב ולהעצמת הרשות.

Please complete the captcha.