חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר מיכל שורק
ד"ר מיכל שורק היא עמיתת ממשק ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון לצד גורי נדלר, מנהל אגף בכיר תכנון

למיכל דוקטורט ותואר שני במערכות ימיות ואקווטיות מאוניברסיטת בר-אילן, וניסיון עשיר בממשקי שמירת טבע. כעמיתת ממשק מיכל עוסקת בסוגיות תכנוניות בהתחדשות עירונית ובקידום מדיניות חברתית-סביבתית בתחומים רבים, ובהם מִחזוּר פסולת בניין, דיור בר-השגה, טבע עירוני והשפעות שינוי האקלים על התחדשות ערים.