חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר מיכל שורק
ד"ר מיכל שורק היא עמיתת ממשק ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון לצד גורי נדלר, מנהל אגף בכיר תכנון