חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר מיכל שורק
ד"ר מיכל שורק היא עמיתת ממשק ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון לצד גורי נדלר, מנהל אגף בכיר תכנון

מיכל היא ביולוגית ימית ואקולוגית יבשתית, בעלת תואר שלישי בביולוגיה ימית ותואר שני באקולוגיה של מערכות אקווטיות מאוניברסיטת בר אילן.

מיכל עסקה בשנים האחרונות בהערכה ובמיפוי של מצב הטבע במסגרת ארגון "המארג" באוניברסיטת תל אביב בשיתוף גורמים רבים מהאקדמיה ומהממשלה. עבודתה כללה סוגיות רבות בהתמרת שטחים פתוחים, בהשפעות אנתרופוגניות וממשקים עם חקלאות, בפגיעה במגוון הביולוגי ובמינים פולשים. במסגרת עבודתה במארג היא הובילה פרויקטים רבים בניטור מצב הטבע, והייתה שותפה לכתיבה ולעריכה של דו"ח מצב הטבע בשנים 2016 ו-2018.

במסגרת תכנית ממשק עוסקת מיכל ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית במספר תחומים:

התחדשות עירונית בחברה הערבית – מיכל שותפה לקידום מדיניות ולבניית תכנית להתחדשות עירונית בחברה הערבית, שמטרתה פיתוח של מנגנוניים כלכליים, חברתיים ומשפטיים להתחדשות עירונית. כמו כן, היא שותפה לקידום תכנית פיילוט ליישובים ערביים שמטרתה תוספת יחידות דיור ושיפור המרחב הציבורי, קידום מחקר וביצוע סקר דעת קהל בחברות מיעוטים חרדים וערבים.

מדיניות היטל השבחה – מיכל בחנה את ההשפעות של היטל השבחה (תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין עקב עליית שווי המקרקעין שלו) על רווחיות וקידום של תכניות התחדשות עירונית כדי לגבש מדיניות ארצית בנושא.

מִחזור פסולת בניין – מיכל שותפה לקידום מחקר ומדיניות בהערכת כמויות פסולת בניין המשמשות בפרויקטים של התחדשות עירונית, ליצירת מתווה המתכלל פרמטרים גאוגרפיים אל מול התכנית האסטרטגית, וליצירת פרוטוקול מעודכן למִחזור באתר בהתאם לרגולציה. נוסף על כך, היא מקדמת תכנית מחקר לבחינה של בנייני מגורים כמשאב – כרייה עירונית, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה.

קידום קיימות בתכניות של התחדשות עירונית – מיכל מקדמת תכניות מתאר של התחדשות עירונית בראייה מקיימת, הכוללת הטמעה של עקרונות מקיימים במגוון תחומים, ובהם דיור בר-השגה, אנרגיה, טבע עירוני, הליכתיות והצללה.

הגעתי לתכנית ממשק במטרה להשתתף בעבודת הממשלה ולהוביל קבלת החלטות המבוססת על פרמטרים מדידים ומדעיים.

ההשפעה של מיכל על הסביבה בישראל: מִחזור פסולת בניין

התחדשות עירונית מקדמת ציפוף, המאפשר מתן שירותים טוב יותר ושיפור איכות החיים בעיר. כמו כן, היא מונעת בנייה על שטחים פתוחים – בעיקר על ידי מנגנונים של פינוי-בינוי הדורשים הריסת הקיים ובנייה מחדש.
התנופה המשמעותית בהתחדשות העירונית מייצרת היום פסולת בניין רבה מבעבר. מִחזור הפסולת הרבה שנוצרת ושימוש בה כמשאב בבנייה המתחדשת ימנעו פגיעה בשטחים פתוחים, יצמצמו התדלדלות מחצבים וחומרי בניין חדשים, ויקדמו שימוש בעקרונות מתחום הכלכלה המעגלית.