חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר עוז לוי
ד"ר עוז לוי הוא עמית ממשק במשרד התיירות לצד אדם ארבל, מנהל אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות וד"ר ירון ארגז, מנהל אגף א – מחקר וניהול ידע.

Please complete the captcha.