חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר עוז לוי
ד"ר עוז לוי הוא עמית ממשק במשרד התיירות, אגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיה לצד אדם ארבל, מנהל אגף בכיר תכנון, מדיניות ואסטרטגיה, וד"ר ירון ארגז מנהל אגף מחקר, ניהול וידע. לעוז דוקטורט במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה, ומחקרו עסק בהשפעות של עבודה כפויה מהבית בעיתות משבר על תפיסות הביצועים של עובדים ורווחתם הנפשית והחברתית. במסגרת תפקידו במשרד עוז מקדם צעדים ראשונים בענף התיירות להפחתת מדרַך הפחמן של הענף ובגיבוש יעדים ומדיניות להיערכות המשרד בהתמודדות עם משבר האקלים.

Please complete the captcha.