חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2020-2019

ד"ר עמית סויה
ד"ר עמית סויה היה עמית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד יריב מן, מנהל האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב. היום הוא עובד במשרד החקלאות ופיתוח הכפר כמרכז פיתוח פרויקטים – תחום חקלאות ימית.

עמית השלים את תאריו האקדמיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב במחלקה למדעי החיים, ובמדרשת בן-גוריון בשדה בוקר בנושא "הדברה ביולוגית של חלזונות מזיקים באמצעות אוכלוסיות חד-זוויגיות של סרטנים". עמית שילב במחקרו עבודת מעבדה מולקולרית ואקולוגית וכן עבודת שטח ענפה, שנפרסה בין סנגל שבמערב אפריקה ובין עמק המעיינות שבצפון ישראל.

בעבודתו רתם עמית ביו-טכנולוגיות חדשניות (סרטנים חד-זוויגיים), לטובת בריאות הציבור, הסביבה ומינוף כלכלי. עמית מצא כי ההדברה הביולוגית של חלזונות באמצעות סרטנים יכולה וצריכה לשמש נדבך חשוב למזעור מגפת הבילהרציה באפריקה ולמזעור רמת הטפילות של תולעים בקרב דגי בריכות בצפון ישראל.

במסגרת תכנית ממשק עסק עמית במספר תחומים:

מיפוי אתגרים והזדמנויות עבור צעירים בדואים לקראת שילובם במערכות ההשכלה הגבוהה  במסגרת הפרויקט, עמית ביצע סקר נרחב בקרב סטודנטים בדואים במגוון מוסדות אקדמיים כדי ללמוד מה הם הצרכים שלהם לשילוב מוצלח באקדמיה. כמו כן, הוא ערך ראיונות עומק עם אנשי מפתח בתחום כדי להבין אילו נקודות זמן ודרכי התערבות יובילו לתוצאות האפקטיביות ביותר.

קידום פתרונות ביוב אקולוגיים – בכפרים בדואיים רבים משתמשים בבורות ספיגה המזהמים את הקרקע והמים, ומהווים סכנה בריאותית ובטיחותית, משום שזה הפתרון הזמין והזול ביותר לטיפול בשפכים ביתיים. במסגרת גישת 'הסדרה במקום', מתוכננות עשרות שכונות מגורים במספר כפרים בדואיים, שהקמת קו ביוב סטנדרטי בהם היא תהליך יקר וארוך בהרבה מהרגיל. בשיתוף רשות הבדואים ומומחי הנדסה סביבתית, עמית הוביל מסמך מדיניות שמציג את החלופה המקומית, הזולה והסביבתית בצורת "אגנים ירוקים" לטיפול בשפכים ברמת השכונה.

כדי להשפיע בצורה חיובית על החיים שלנו כאן בישראל, ובפרט באזור מגוריי – הנגב, החלטתי שהגיע הזמן להיכנס לתוך המערכת שמובילה את ההחלטות הגדולות והחשובות שמשפיעות על כולנו – הממשלה.
בחרתי להגיע לתכנית ממשק כדי ללמוד את המערכת מבפנים מתוך נקודת מבט ביקורתית. לאחר מספר שנים של קידום המחקר ומיקוד תחום ההתמחות שלי באקדמיה, אני מרגיש שממשק פותחת לי את היריעה מכל הבחינות, תורמת לי מבחינה מקצועית ואישית, ומרחיבה פלאים את יכולתי להתמודד עם הלא-מוכר.

ההשפעה של עמית על הסביבה בישראל: קידום פתרונות ביוב אקולוגיים

כיום, בשנת 2020, חיים בנגב כ-270 אלף בדואים. מחציתם חסרי תשתיות בסיסיות (מים, ביוב, כבישים, חשמל). כל יישובי הבדואים משתייכים לאשכול הנמוך ביותר מבחינה חברתית-כלכלית, וקצב גידול האוכלוסייה הבדואית הוא הגבוה ביותר בארץ. כדי להביא לפתרון הבעיות הללו באופן מקיים ולצמצם את הפערים מול כלל האוכלוסייה, נראה שנדרשת חשיבה יצירתית "מחוץ לקופסה".
פרויקט פתרונות הביוב האקולוגיים הוא דוגמה לחשיבה חדשנית שכזו, שעשויה לעזור לשפר את הבריאות בקרב הציבור הבדואי כמו גם את סביבתו.

Please complete the captcha.