חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר עמית סויה
ד"ר עמית סויה הוא עמית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד יריב מן, מנהל האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב

לעמית דוקטורט מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב במדעי החיים בפיתוח הדברה ביולוגית בת-קיימא. במסגרת תפקידו עמית עוסק בפיתוח כלי מדיניות להעצמה של אוכלוסיות מוחלשות בתחומי התעסוקה, החינוך, הסביבה והתשתיות.