חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר קרני קריגל
ד"ר קרני קריגל היא עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה לצד אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע

לקרני דוקטורט בסוציולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן עם התמחות במדיניות רווחה, בשוק העבודה ובמגדר, והיא בעלת ניסיון עשיר בייעוץ ארגוני ובהנחיית קבוצות. כעמיתת ממשק קרני שותפה במִנְהלת היערכות ישראל לשינוי אקלים, בה היא מפתחת תכנית לחוסן חברתי להתמודדות אוכלוסיות פגיעות עם משבר האקלים, וממפה את השפעותיו הבריאותיות.