חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר קרני קריגל
ד"ר קרני קריגל היא עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה לצד אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע

לקרני תואר שני בהצטיינות בחוג ללימודי עבודה מאוניברסיטת תל אביב. לאחר סיום לימודיה עבדה קרני כיועצת ארגונית ומנחת קבוצות, עם התמחות בתהליכי פיתוח קריירה אישיים וארגוניים. במהלך עבודתה פגשה מגוון קהלים בחברה הישראלית ונחשפה לבעיות חברתיות שעולות מהשטח. מפגשה עם נשים שורדות אלימות בני זוג חשף את קרני לחסמים הייחודיים בהתפתחות התעסוקתית והכלכלית שלהן. מפגש זה הוביל אותה ללימודי דוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן ולמחקר בתחומים של מדיניות רווחה, שוק העבודה ומגדר. עבודת הדוקטורט שלה כללה ניתוח איכותי של ראיונות עומק עם נשים שורדות אלימות בני זוג וחשיפת התנאים המאפשרים להן התפתחות תעסוקתית וכלכלית במהלך חייהן. לקרני מספר פרסומים אקדמיים מהדוקטורט בכתבי עת סוציולוגיים בין-לאומיים, והיא כותבת ספר לאנשי מקצוע בתחום.

אל תכנית ממשק קרני הגיעה מתוך אמונה בחיבור בין האקדמיה לפרקטיקה, כדי לתרום מניסיונה ומיכולותיה ולהשתתף באופן פעיל בתהליכי עיצוב מדיניות. כעמיתת ממשק היא השתלבה במשרד להגנת הסביבה במטרה לשלב בין השיח הסביבתי לבין השיח החברתי והמגדרי. במסגרת תפקידה בממשק קרני שותפה במִנהלת היערכות ישראל לשינוי אקלים ומשמשת יועצת מדעית למִנהלת. היא פועלת להעלאת המודעות למשבר האקלים בקרב משרדים שהשיח הסביבתי אינו מוכר להם, וכן מקדמת את ההכרה כי לא כולם ייפגעו ממשבר האקלים באותו אופן, וכי ישנן קבוצות אוכלוסייה פגיעות יותר מאחרות גם בישראל.

בשנת ממשק עוסקת קרני, בין היתר, בתחומים הבאים:

היערכות לאומית למשבר האקלים

  • יצירת שיתופי פעולה עם נציגים ממשרדי ממשלה שונים ומהשלטון המקומי לצורך קידום תכנית היערכות לאומית ומוניציפלית למשבר האקלים – בפרט, יצירת ממשקי עבודה ראשונים בין משרד הרווחה למִנהלת שינוי האקלים וקידום שיח סביבתי המודע למשבר האקלים ולהשלכותיו במשרדי הרווחה והבריאות.
  • כתיבת מסמך מדיניות למיפוי אוכלוסיות פגיעות למשבר האקלים – נייר זה נכתב לבקשת המִנהלת לשינוי האקלים ולשימושה, והוא כולל מיפוי של האוכלוסיות הפגיעות למשבר האקלים בישראל. המסמך מתבסס על סקירה רחבה של ספרות מחקרית ושל מסמכי מדיניות בין-לאומיים בתחום.
  • כתיבת נייר עמדה הסוקר את הקשר בין ההשלכות החברתיות של משבר הקורונה להשלכות הצפויות של משבר האקלים מההיבט החברתי – נייר עמדה זה הופץ למקבלי החלטות במשרדי הממשלה השונים והוביל להכרה בצורך להיערך למשבר האקלים ולשתף פעולה עם מִנהלת ההיערכות.
  • אלימות מגדרית ומשבר האקלים – העלייה הדרמטית באלימות מגדרית במשבר הקורונה, והמחקרים על אודות הקשר החיובי בין אירועי אקלים קיצוני לעלייה באלימות מגדרית, כמו גם הרקע האקדמי של קרני, הובילו אותה לכתוב מסמך מדיניות שכולל סקירה ובחינת חלופות לצמצום אלימות מגדרית באירועי אקלים קיצוני. המסמך מיועד לשימוש משרד הרווחה ומִנהלת ההיערכות לשינוי האקלים. קרני אף פרסמה כתבה בנושא, שהתפרסמה בזווית – סוכנות ידיעות למדע וסביבה.
  • כתיבת מסמך השפעות בריאותיות של משבר האקלים – קרני שותפה לכתיבת מסמך עבור מִנהלת ההיערכות לשינוי האקלים, הכולל מיפוי השפעות בריאותיות של משבר האקלים, ומהווה בסיס לקידום תכנית היערכות של משרד הבריאות למשבר האקלים.

פרויקטים נוספים

  • כשותפה לאגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה, קרני מרכזת ועדה בין-משרדית הכוללת כ-15 נציגים ממשרדי ממשלה ומארגוני סביבה לקראת כתיבת תכנית לאומית למגוון ביולוגי וקידומה בממשלה.
  • קרני שותפה בתכנון ובביצוע של ועדת מומחים בנושא יתוש האדס המפוספס. כולל ריכוז הוועדה ופנייה למומחים, ארגון יום הרצאות, דיון בשולחנות עגולים וכתיבת מסמך המלצות מסכם. המסמך ישמש את משרדי הממשלה הרלוונטיים – המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ומשרד הפנים, כמו גם את הרשויות המקומיות, בקביעת מדיניות בנושא.
  • קרני שותפה לעבודה על פיתוח אינדיקטורים של מדד SDG11 לרשויות מקומיות. תרומתה המרכזית היא בפיתוח אינדיקטורים לבחינת חוסן עירוני בעת אירועי אקלים קיצוני.

התפקיד שלי בשנת ממשק חשף אותי לפעילותם של מגוון משרדי ממשלה ולממשקי העבודה ביניהם. במהלך השנה למדתי כיצד לכתוב מסמכי מדיניות ולקדמם, ונהניתי מהיכולת לשלב בין חשיבה ופתרונות חברתיים בקידום סדר יום סביבתי.

ההשפעה של קרני על הסביבה בישראל: מסמך מדיניות למיפוי אוכלוסיות פגיעות למשבר האקלים

קרני כתבה מסמך מדיניות לבקשת המִנהלת לשינוי אקלים ולשימושה, הכולל מיפוי של האוכלוסיות הפגיעות למשבר האקלים בישראל. במהלך השנה ביצעה קרני סקירה רחבה של ספרות מחקרית ומסמכי מדיניות בין-לאומיים, והמסמך מתבסס על סקירה זו.