חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר קרני קריגל
ד"ר קרני קריגל היא עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה לצד אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע