חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד”ר רונית רצון
ד”ר רונית רצון היא עמיתת ממשק במשרד הבריאות לצד ד”ר שרון אלרעי-פרייס, ראשת שירותי בריאות הציבור.

לרונית תואר שני בבריאות הציבור עם התמחות בניהול מערכות בריאות, ודוקטורט באפידמיולוגיה מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקרה כלל תכנון וביצוע של ניסוי קליני קהילתי בנושא מעקב טרום-לידתי הכולל הדרכה קבוצתית. במשרד הבריאות רונית עוסקת בפיתוח קריטריונים לתכנון מקדם בריאות במרחב העירוני ובהכנסת היבטים סביבתיים ובריאותיים בקידום קהילה מטיבה. כמו כן, רונית עוסקת בנושא הסיקור הסרולוגי לנגיף קורונה החדש.