חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2021-2020

ד"ר רונית רצון
ד"ר רונית רצון היתה עמיתת ממשק במשרד הבריאות לצד ד"ר שרון אלרעי-פרייס, ראשת שירותי בריאות. כיום רונית משמשת כחוקרת במערך מודיעין בריאות, חטיבת בריאות הציבור, משרד הבריאות. במסגרת עבודתה עוסקת רונית בביצוע וניתוח מחקרים וכן פיתוח פרויקטים יחודיים ויכולות מתקדמות לזיהוי מוקדם של איומים על בריאות הציבור והתאמת תגובה מיטבית עבורם. בנוסף, רונית מרצה באוניברסיטת בן גוריון.

רונית היא אחות מוסמכת, שסיימה תואר ראשון בסיעוד, תואר שני (בהצטיינות) בבריאות הציבור במגמת מִנהל מערכות בריאות ותואר שלישי במחלקה לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בד בבד היא ניהלה מחקרים רבים באוניברסיטה והשתתפה במיזם להפחתת תמותת תינוקות בדואים בנגב ובמיזמים נוספים. לרונית ניסיון רב שנים בהוראת קורסים באפידמיולוגיה באוניברסיטאות שונות ובתוכניות בין-לאומיות, כמו גם בשיטות מחקר ובשימוש בתוכנות סטטיסטיות. בעבודת המוסמך בחנה רונית את מאפייני השירות של מעקב טרום-לידתי הניתן בארץ, ובעבודת הדוקטורט עסקה בתכנון ובביצוע של ניסוי קליני קהילתי במעקב טרום-לידתי תוך הוספת מרכיב של הדרכה קבוצתית למדיניות הקיימת.

רונית שימשה יועצת מדעית לראשת שירותי בריאות הציבור במשבר הקורונה ולוותה את המשרד בתקופה מאתגרת עבור מערכת הבריאות בכלל ושירותי בריאות הציבור בפרט.

 

במסגרת תפקידה במשרד הבריאות רונית פועלת במספר תחומים:

 

סרולוגיה – רונית הובילה את הסיקור הסרולוגי הלאומי לנגיף הקורונה החדש וגיבשה והובילה תכנון סיקורים נוספים, כדוגמת סקר עובדי רפואה בקהילה ובבתי חולים, תוך יצירת ממשקי עבודה עם גופי בריאות ומשרדי ממשלה. נוסף על כך, רונית קידמה והובילה קול קורא למחקר סרולוגי באוכלוסיות מיוחדות, ופעילותה כללה כתיבה ופרסום של הקול קורא, הקמת ועדה לליווי המחקרים, יצירת מרחבי דיווח דיגיטליים ומעקב אחר למעלה מ-30 מחקרים.

היערכות לשינוי אקלים – רונית יזמה וקידמה שיתוף פעולה עם השירות המטאורולוגי ועם גופי מידע ומחקר תוך-משרדיים לשם הערכת עומס התחלואה, האשפוזים והתמותה הנלווה לשינוי האקלים. המידע יתרום ליכולת המשרד להיערך להשפעות הצפויות של שינוי האקלים על מערכות הבריאות.

קיימות וחוסן קהילתי – רונית היתה שותפה בכתיבה ובעריכה של מדריך יישומי לקידום תשתיות פיזיות במרחב העירוני שמקדמות קיימות וחוסן קהילתי. המדריך מיועד לפעילים חברתיים ולרשויות מקומיות, במסגרת המהלך האסטרטגי "קהילה מיטיבה" של קרן רש"י, ג'וינט ישראל ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בצוות הכתיבה משתתפים עמיתים ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומרשות מקרקעי ישראל.

עבודה משותפת עם אגף אסטרטגיה – במסגרת עבודתה בשירותי בריאות הציבור יצרה רונית ממשקי עבודה עם האגף לאסטרטגיה של משרד הבריאות. רונית קידמה הטמעה של מאפיינים סביבתיים כחלק מהמדדים שישמשו להערכת בריאות האוכלוסייה בשלטון המקומי תוך יצירת שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה. נוסף על כך, רונית יזמה והובילה עם צוות האגף שילוב של סטודנטים לבריאות הציבור בשלטון המקומי.

תוכנית ממשק העניקה לי הזדמנות ייחודית להכרת משרדי הממשלה וליצירת פתח לשינוי ולהשפעה על מדיניות, תוך יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים תוך-משרדיים ובין-משרדיים. בזכות ממשק למדתי להכיר את המערכת הממשלתית ואת מערכת הבריאות בזמן משבר והשתתפתי באופן פעיל במאבק נגד נגיף הקורונה.

ההשפעה של רונית על הסביבה בישראל: קידום יכולת המשרד להיערך טוב יותר לאתגר הבא

רונית פועלת לקידום יכולת התארגנות טובה יותר של משרד הבריאות לעומס התחלואה הצפוי בעקבות שינוי האקלים ועומסי החום. הערכת העומס והיכולת להכין את המסגרות הרפואיות להתמודדות עימו עשויות להוביל להתנהלות טובה ונכונה יותר ולתוצאות טובות יותר עבור אזרחי המדינה.

Please complete the captcha.