חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר רונית רצון

ד"ר רונית רצון היא עמיתת ממשק במשרד הבריאות לצד ד״ר שרון אלרעי-פרייס, מ"מ ראש שירותי בריאות הציבור