חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

ד"ר תמר רוזמרין-זאב

ד"ר תמר רוזמרין-זאב היא עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה לצד ד"ר עמיאל וסל, מנהל אגף בכיר חוסן אקלימי.