חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר תמר רוזמרין-זאב
ד"ר תמר רוזמרין זאב היא עמיתת ממשק באגף חוסן אקלימי במשרד להגנת הסביבה, לצד ד"ר עמיאל וסל, ראש אגף בכיר חוסן אקלימי, ולצד פרופ' נגה קרונפלד-שור, המדענית הראשית של המשרד. לתמר תואר דוקטור בלימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן. בדוקטורט חקרה שמות בעלי חיים בשפה העברית מתקופת המקרא ועד לעת החדשה. בתפקידה תמר עוסקת בהיערכות ישראל לשינוי האקלים, ומעורבת בקידום פתרונות מבוססי טבע בחבל תקומה, בהקמת מרכזי חוסן ברשויות המקומיות וביצירת תוכן לפורטל מפות סיכונים לאומית.

Please complete the captcha.