חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר תמר רוזמרין-זאב
ד"ר תמר רוזמרין-זאב היא עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה לצד ד"ר עמיאל וסל, מנהל אגף בכיר חוסן אקלימי.

Please complete the captcha.