חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר הדר ברמן
ד"ר הדר ברמן היא עמיתת ממשק במנהל התכנון, לצד רונית מזר, ראש אגף בכירה לתכנון ארצי, לצד ענת אריאלי, ראש אגף ים וחופים ולצד רחלי קולסקי, ראש אגף מים קרקע ומוסדות ציבור.

להדר תואר ראשון בהנדסת מים מהטכניון ותואר שני ותואר דוקטור באוקיינוגרפיה מהאוניברסיטה העברית. בדוקטורט חקרה הדר השפעות אקולוגיות ופיזיקליות על מנגנון פריחת האצות במפרץ אילת. בתפקידה הדר עוסקת בתחזיות לעליית מפלס מי הים ועדכון ״קו החוף״ (קו ה־ 0.75 ), בהגדלת היעילות של שמורות טבע ימיות, בבחינת השפעת טורבינות רוח על ציפורים במרחב הימי, בהתאמת תקנות התכנון והבנייה לניהול נגר משמר, ובניתוח כלכלי לנזקי הצפות ברשויות מקומיות.