חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

ד"ר הדר ברמן
ד"ר הדר ברמן הייתה עמיתת ממשק במינהל התכנון לצד רונית מזר, ראש אגף בכיר לתכנון ארצי, לצד ענת אריאלי, ראש אגף ים וחופים ולצד רחלי קולסקי, ראש אגף מים קרקע ומוסדות ציבור. כיום הדר חוקרת את הבנת השפעת השחיה של מדוזות על היווצרות נחילים באמצעות מודלים נומריים במסגרת פוסט דוקטורט במדעי הים בטכניון.

להדר תואר דוקטור באוקיינוגרפיה מהאוניברסיטה העברית. מחקריה עסקו בהשפעות אקולוגיות ופיזיקאליות על מנגנון פריחת האצות במפרץ אילת. הדר סיימה תואר ראשון בהצטיינות בהנדסת מים מהטכניון, ותואר שני באוקיינוגרפיה מהאוניברסיטה העברית. במהלך לימודיה באוניברסיטה העברית, הדר לימדה קורסים במבוא למדעי הים ובאוקיינוגרפיה פיזיקאלית, וכן זכתה בפרסים רבים בהם מלגת אשכול של משרד המדע. כמו כן, הדר עבדה כמהנדסת ניקוז בחברת "גרונר דל" בתכנון מערכות ובכתיבת נספחי ניקוז, והתנדבה בארגון מהנדסים ללא גבולות, שם תכננה והקימה מערכת לאיסוף מי גשמים במרחב הכפרי בנפאל.

בתפקידה כעמיתת ממשק במינהל התכנון, הדר פועלת במספר תחומים:

  • גיבוש תכנית לאומית לניהול סיכוני שיטפונות וליישומה
    • ועדת מנכ"לים לניהול סיכוני שיטפונות – הדר שימשה כנציגת מינהל התכנון בוועדת מנכ"לים שמטרתה לגבש תוכנית לניהול סיכוני שיטפונות וליישומה. הדר הייתה שותפה לגיבוש המלצות לחוק ההסדרים בדבר שינויים מבניים, כלכליים והנדסיים במערך הניקוז הארצי.
    • ניתוח כלכלי לנזקי הצפות ברשויות מקומיות – הדר משתתפת בצוות אימפקט בין משרדי שפיתח כלי לניתוח כלכלי של נזקי הצפות לשם בדיקת כדאיות הטיפול בהם. הודות להשתתפותה של הדר בוועדת המנכ״לים לניהול סיכוני שיטפונות, החליטה הוועדה להמליץ על איסוף הנתונים הנדרש לטובת הפעלתו של כלי הניתוח שפותח על ידי הצוות.
  • התאמת תקנות התכנון והבנייה לניהול נגר משמר – הדר מובילה פרויקט, בשיתוף עם רשות המים, להתאמת תקנות התכנון והבנייה לנושא ניהול נגר משמר. התקנות הותאמו לגישה העדכנית לניהול נגר עילי ולמסמך המדיניות של מינהל התכנון, לפיהם חלק ניכר מהנגר אינו מסולק מהמבנה אלא מטופל במקור ובכך קטנה כמות הנגר במורד.
  • היערכות לעליית מפלס מי הים – הדר מקדמת את היערכות הממשלה להשפעות עליית מפלס מי הים, נושא שלא קיבל טיפול ראוי עד אז במסגרת הממשלתית. הדר מרכזת את הידע המחקרי והיישומי העדכני ביותר הקיים בארץ ובעולם בנושא עליית מפלס מי הים, ומנגישה אותו לטובת מקבלי ההחלטות במינהל התכנון. כמו כן, היא מקדמת עבודה של המכון לחקר ימים ואגמים לישראל ליצירת קווי חוף חדשים שלוקחים בחשבון תרחישי שינויי אקלים עתידיים.
  • יעילות שמורות טבע ימיות – שמורות טבע ימיות נמצאו יעילות בספרות המדעית כאשר הן חולשות על שטח גדול ורציף, ומבוצעת בהן אכיפה. כחלק מתהליך גיבוש מסמך מדיניות למרחב הימי במפרץ אילת, הדר ריכזה את הקריטריונים החשובים ביותר לקביעת יעילותן של שמורות טבע ימיות והנגישה את המידע למקבלי ההחלטות במינהל התכנון. מחקרה של הדר סייע לקבלת החלטה בנוגע לגודל שמורות הטבע הימיות הרצוי.

תוכנית ממשק מאפשרת לי להשפיע על קבלת ההחלטות בשירות המדינה באמצעות הידע שצברתי באקדמיה. על אף שהגעתי מתחום חקר האקלים, תוכנית ההכשרה הקנתה לי ידע רב בתחומי סביבה שהייתי פחות חשופה אליהם במהלך המחקר האקדמי.

השפעתה של הדר על הסביבה בישראל: קידום היערכותה של מדינת ישראל לקראת העלייה הצפויה במפלס מי הים כתוצאה ממשבר האקלים:

הדר זיהתה כי אין גוף המטפל בהיערכות לאומית לקראת עליית מפלס פני הים, ופועלת להנכחת הנושא במינהל התכנון. הדר מרכזת, מנגישה ומתכללת את החומרים הרלוונטיים, ומביאה אותם לשולחן מקבלי ההחלטות לשם התמודדות נכונה עם העלייה הצפויה במפלס מי הים.

Please complete the captcha.