חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר הדר ברמן
ד"ר הדר ברמן היא עמיתת ממשק במנהל התכנון, לצד רונית מזר, מנהלת אגף בכיר לתכנון ארצי.