חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

מעין כהן

מעין כהן היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד אורי צוק בר, סמנכ"ל בכיר למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, ולצד ציפי סבג פרידקין, מנהלת תחום חקר שווקים