חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

נטע גלנור-טנא

נטע גלנור-טנא היא עמיתת ממשק במנהל התכנון, לצד שחר סולר סמנכ"ל אגף תכנון אסטרטגי