חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר נטע גלנור-טנא

ד"ר נטע גלנור-טנא היא עמיתת ממשק במנהל התכנון, לצד שחר סולר סמנכ"ל אגף תכנון אסטרטגי