חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

סיון פרנקין
סיון פרנקין היא עמיתת ממשק בקרן קיימת לישראל לצד ד"ר גלעד אוסטרובסקי, היערן הראשי ונעה טל, מנהלת אגף תכנון.

Please complete the captcha.