חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

סיון פרנקין

סיון פרנקין היא עמיתת ממשק בקרן קיימת לישראל לצד ד"ר גלעד אוסטרובסקי, היערן הראשי ונעה טל, מנהלת אגף תכנון.