חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

סיון פרנקין
ד"ר סיון פרנקין היא עמיתת ממשק באגף הייעור בקרן קימת לישראל, לצד ד"ר גלעד אוסטרובסקי, היערן הראשי ומנהל אגף הייעור, ונועה טל, מנהלת אגף תכנון. לסיון תואר דוקטור ממכון וולקני ומהפקולטה לחקלאות ברחובות של האוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרה עסק באפיון אוסף זני חיטה מסורתיים מארץ ישראל ושכנותיה. לסיון תואר שני מאוניברסיטת קורדובה, ספרד, בנושא גידול זית ועצירת שמן זית. במהלך התואר זכתה סיון בפרס ראשון מטעם עיריית קורדובה על מחקרה פורץ הדרך בצמחי כיסוי למניעת סחף במטעי זיתים. במסגרת תפקידה באגף הייעור סיון שותפה בכתיבת מסמך מדיניות והנחיות לשימושי קרקע ולניהול נגר ביער. נוסף על כך, סיון מובילה יחד עם ד"ר טל שפירא רימון, עמיתת ממשק באגף לשימור קרקע במשרד החקלאות ופיתוח כפר, שיתוף פעולה בין-משרדי במטרה להדק את ממשקי הפעולה באזורי החיץ בין היער והשטחים החקלאיים.

Please complete the captcha.