חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר עומרי חסון

עמרי חסון הוא עמית ממשק במשרד ראש הממשלה לצד אמיר ברקן, סמנכ"ל כלכלה ותשתיות, בתיה הררי, מנהלת תחום בכיר מאקרו כלכלה וענת כרמל, מרכזת בכירה לנושאים בינלאומיים