חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

עומרי חסון

עמרי חסון הוא עמית ממשק במשרד ראש הממשלה לצד אמיר ברקן, סמנכ"ל כלכלה ותשתיות, בתיה הררי, מנהלת תחום בכיר מאקרו כלכלה וענת כרמל, מרכזת בכירה לנושאים בינלאומיים