חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2018-2017

ד"ר רוני בר
ד"ר רוני בר היתה עמיתת ממשק במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, ושימשה יועצת מדעית לד"ר שמואל אברמזון, ראש אגף מחקר. כיום רוני עובדת במינהל התכנון כמנהלת אגף קשרי חוץ באגף לתכנון אסטרטגי.

רוני היא אדריכלית ומתכננת ערים, עמיתה לשעבר במרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת הרווארד ובאוניברסיטת תל-אביב, ובוגרת המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל-אביב. במסגרת הפעילות במעבדה, רוני הייתה מעורבת במיזמים שונים, לרבות פיתוח תוכנית אסטרטגית לקריית גת (בשיתוף חוקרים וסטודנטים מ-MIT), כתיבת נייר מדיניות בנושא התחדשות עירונית בישראל, כתיבה של שני ספרים ("שכונה-מדינה", רסלינג, 2012; "עיר-תעשייה", רסלינג, 2014) והקמת תערוכה העוסקת ביחסי עיר-תעשייה במוזיאון MIT. בעבודת הדוקטורט שלה, שנעשתה במסגרת בית הספר פורטר ללימודי סביבה והחוג לגאוגרפיה באוניברסיטת תל-אביב, הציעה רוני לבחון ערים בקונפליקט כמרחבים שמתאפיינים באי-ודאות, ובחנה את ההתמודדות עם אי-ודאות בשלושה מיזמים של תכנון עירוני בעיר ירושלים. בד בבד עם עבודתה באקדמיה, רוני היא בין המייסדות והעורכות של "שפת רחוב", מגזין מקוון ובלתי תלוי שעוסק במרחב העירוני על כל היבטיו.

במסגרת תוכנית ממשק פעלה רוני במספר תחומים:

  • צוות בין-משרדי בנושא איים מלאכותיים – מתוקף החלטת ממשלה 3344 עומדת המועצה הלאומית לכלכלה בראשות צוות בין-משרדי, שימליץ על מתקנים קיימים (או על כאלה שיש צורך בהקמתם בעשרים השנים הקרובות) שיש פוטנציאל להעתקתם או להקמתם על גבי איים מלאכותיים מול חופי ישראל.
  • קידום רובעי חדשנות – כיום הפעילות הכלכלית בתחום ההיי-טק והיזמות הטכנולוגית מתרכזת בעיקר בתל-אביב. מיזם זה מציע לפתח רובעי חדשנות גם במרכזים מטרופוליניים שמחוץ לתל-אביב, ובתוך כך לעודד התחדשות עירונית, ציפוף, תחבורה ציבורית ושבילי הליכה ואופניים, וכן לקדם שיתופי פעולה בין-מגזריים.
  • מיפוי וניתוח מערכות איכות חיים – בשנים האחרונות נעשים מאמצים בישראל ובעולם למדוד את איכות החיים, אולם חסרה עדיין הבנה מעמיקה של המערכות ההכרחיות לתפקוד החברה והמשק וליצירת איכות חיים. מטרת המיזם היא לזהות את המערכות הללו, על מאפייניהן, הקשרים ביניהן ונקודות הכשל שלהן. המיזם נעשה בשיתוף פעולה עם IIASA, ארגון בין-לאומי שמתמחה בניתוח מערכות.
  • עבודת מטה להיערכות מדינת ישראל לתחבורה חכמה – בשנים הקרובות צפוי תהליך הדרגתי של חדירת כלי רכב חשמליים, אוטונומיים ושיתופיים לשוק התחבורה הישראלי. לאור זאת מקודם תהליך עבודה בין-משרדי, שמטרתו להעלות את האתגרים וההזדמנויות בפני מקבלי החלטות ולשפר את הסנכרון בין המשרדים הרלוונטיים. ניתן לקרוא כאן את נייר העמדה שכתבה רוני בנושא ההשלכות המשקיות של כלי רכב אוטונומיים, חשמליים, מחוברים ושיתופיים.
  • הערכה וניתוח של חלופות שונות מבחינת תכנון, תחבורה וכלכלה במסגרת מעבר חיל המודיעין לנגב.
  • השתתפות בכתיבת נייר עמדה בנושא התיישבות על-שבטית עבור אוכלוסיית הבדואים בנגב.
  • השתתפות בכתיבת פרק התכנון בתוכנית הלאומית לבריאות וסביבה.
  • השתתפות בכתיבת נייר עמדה בנושא התחדשות עירונית לאורך צירי הסעת המונים נייר העמדה נועד ליצור מתווה ראשוני שיאפשר ציפוף נרחב של המרקם הבנוי סמוך למערכות הסעת ההמונים המתוכננות לקום בשנים הקרובות. תוספת הפוטנציאל להתחדשות עירונית על תוואי מערכות הסעת ההמונים מוערכת בכמיליון דירות (לקריאת דיווח בדה-מרקר).

תמיד האמנתי בחיבור בין האקדמיה לפרקטיקה, והגעתי לתכנית ממשק כדי לתרום מיכולותיי ולהשתתף באופן פעיל בתהליכי עיצוב מדיניות. בעיניי, חשוב לנסות לשנות מתוך המערכת, בעיקר בנושאי סביבה, חברה ותכנון, שגורלם נקבע במוקדי קבלת החלטות.

ההשפעה של רוני על הסביבה בישראל: השתתפות בכתיבת נייר עמדה בנושא התחדשות עירונית בקרבת תחנות הסעת המונים

נייר העמדה נועד לקדם התחדשות עירונית של המרקם הבנוי סביב מערכות הסעת המונים. מהלך מסוג זה יאפשר לקדם פיתוח בר-קיימא של המטרופולינים בזכות ציפוף נרחב של מרקמים קיימים, הפחתת התלות ברכב הפרטי ותכנון משולב של תחבורה, מגורים ושימושים נוספים.

Please complete the captcha.