חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ו' 2017-2016

ד"ר תמרה לוטנר לב
ד"ר תמרה לוטנר לב היתה עמיתת ממשק במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ושימשה יועצת מדעית למשנה ליומע"ש (כלכלי) עו"ד מאיר לוין. כיום היא משמשת כמנהלת מדיניות אקלים בחברה להגנת הטבע. קודם לכן עבדה כרפרנטית הגנת הסביבה ותחבורה בייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) במשרד המשפטים, תחת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי).

תמרה היא בוגרת תואר ראשון במשפטים ולימודים לטינו-אמריקאיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים (בהצטיינות), תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות), ותואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב. בעבודת הדוקטורט שלה ערכה תמרה השוואות בין משטרי רגולציה סביבתית של תעשיית קידוחי גז ונפט בים במספר מדינות בעולם. במסגרת לימודי הדוקטורט שלה הוזמנה תמרה לשהות למשך שנתיים כחוקרת אורחת באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה.

במסגרת תכנית ממשק פעלה תמרה לקידום הנושאים הבאים:

  1. קידום הסדרת המרחב הימי – במרחב הימי של ישראל ישנן שורה של פעילויות שלהן השפעה על הסביבה: שיט, דיג, פעילות ביטחונית וכמובן קידוחי גז טבעי. במשך זמן רב היה סימן שאלה באשר למסגרת המשפטית לתחולת הדין הישראלי באזורים שמחוץ למים הטריטוריאליים. חוות דעת משנת 2013 של המשנה ליועמ"ש (כלכלי–פיסקלי) הבהירה את התמונה באופן חלקי, אך הדגישה כי קיים הכרח בחקיקת חוק אזורים ימיים מקיף ומודרני המתאים לשטחים אלה. במסגרת פרויקט זה פעלה תמרה לקדם את הצעת החוק שנוסחה לא מכבר, אך טרם בשלה לכדי חוק.
  2. הנחיות לרגולציה – במסגרת פרויקט זה גובש צוות שיעביר אל הכתב את הידע הרב שנצבר במשרד בנושא יצירת רגולציה להסדרת ענפים במשק.
  3. היערכות לסיום זיכיון מפעלי ים המלח – כחלק מיישום מסקנות ועדת ששינסקי השנייה מינתה הממשלה צוות בין-משרדי לבחינת היערכות המדינה לתום זיכיון חברת כי"ל במשאבי הטבע שבים המלח. במהלך שנת ממשק היתה תמרה חלק מהצוות המשפטי ששותף בצוות בין-משרדי זה, ותסייע בבחינה ובייעוץ, בייחוד בקשר להיבטים המשפטיים-סביבתיים של תום הזיכיון.
  4. סיוע בעבודה השוטפת בנושאים הסביבתיים – עבודה זו כללה בחינה של הצעות חוק, תיקוני חקיקה, תקינה, וכן טיפול פניות מגורמים שונים בנושאים סביבתיים ובנושאים הקשורים למשרד להגנת הסביבה.

אני רואה בתכנית ממשק הזדמנות מיוחדת ליישם את הידע שצברתי בשנות מחקר על הקשר בין סביבה וחברה לפיתוח מקורות אנרגיה, ולהביאו אל מעצבי מדיניות ציבורית בישראל. אני מאמינה שהגנה על הסביבה שבה אנו חיים היא חלק בלתי נפרד מפיתוח ומצמיחה כלכלית שהיא לטובת האדם והחברה, ומקווה להדביק באמונתי זו אנשים נוספים בשירות הציבורי.

ההשפעה של תמרה על הסביבה בישראל: ניסוח וקידום חוק אזוריים ימיים

במרחב הימי של ישראל ישנן שורה של פעילויות שלהן השפעה על הסביבה: שיט, דיג, פעילות ביטחונית וכמובן קידוחי גז טבעי. במשך זמן רב היה סימן שאלה באשר למסגרת המשפטית לתחולת הדין הישראלי באזורים שמחוץ למים הטריטוריאליים. חוות דעת משנת 2013 של המשנה ליועמ"ש (כלכלי–פיסקלי) הבהירה את התמונה באופן חלקי, אך הדגישה כי קיים הכרח בחקיקת חוק אזורים ימיים מקיף ומודרני המתאים לשטחים אלה. במהלך שנת ממשק ניסחה תמרה את הצעת החוק וקידמה אותה עד לכדי אישורה בקריאה ראשונה בכנסת בנובמבר 2017.

Please complete the captcha.