אנחנו גאים לבשר על זכייתנו בפרס יו"ר הכנסת לאיכות חיים לשנת 2017

מדענים משנים מציאות

ממשק מכשירה מנהיגות צעירה של מדענים לפעול כיועצים מדעיים במשרדי הממשלה ולסייע בתהליכי קבלת החלטות בסוגיות סביבתיות בוערות

החזון שלנו

תכנית ממשק מציבה חוקרים, מדענים ומומחי סביבה מצטיינים כיועצים מדעיים לבכירים בשירות המדינה, מתוך תפיסה שתהליך קבלת החלטות מושכל ומבוסס מדע יסייע בהתמודדות עם האתגרים הסביבתיים העומדים לפתחנו, ויתרום לשיפור איכות החיים בישראל.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר ענת בונשטיין

מחזור א'

השתלבתי בתכנית ממשק מתוך אמונה שהחיבור בין ידע מדעי לצד ידע וניסיון סביבתי יחד עם אמביציה חזקה, מניבים דרך יעילה ביותר לטיפול בנושאים סביבתיים.

ההשפעה של ענת על הסביבה בישראל – הקמת One Stop Center לחברות טכנולוגיה

בינואר 2011 אישרה הממשלה את התוכנית הלאומית להפחתת התלות בנפט לתחבורה. התוכנית הכירה בכך שהפחתת השימוש בנפט גולמי היא בחירה אסטרטגית בעולם וגם בישראל, והובילה להקמת מִנהלת ייעודית במשרד ראש הממשלה. ענת השתלבה כיועצת מדעית לאייל רוזנר, ראש המִנהלת.
במסגרת פעילותה במִנהלת הקימה ענת את מוקד "One Stop Center" לחברות טכנולוגיה, שמטרתו לפתוח חסמי אסדרה לביצוע מחקרי חוץ בטכנולוגיות חדשות לאנרגיות חלופיות, שאינן מוכרות על ידי משרדי הממשלה השונים. תפקיד המוקד הוא לספק תגובה מהירה ויעילה מטעם גופים ממשלתיים עבור אישורים לביצוע ניסויים והדגמות טכנולוגיות.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר דרור צוראל

מחזור א'

תכנית ממשק מהווה מקפצה נהדרת למקום גבוה מאוד מבחינת ההשפעה על תהליכים והחלטות במדינה בתחומי הסביבה.

ההשפעה של דרור על הסביבה בישראל – כתיבת חוות דעת בנושא סיכונים בקידוחי גז ונפט בלב ים

במסגרת תפקידו כיועץ לוועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחו"ף) כתב דרור חוות דעת סביבתית בנושא קידוחי גז ונפט בים התיכון, וההשפעה של הקידוחים על שמורות הטבע הימיות. דרור ציין שהקידוחים מוצעים בשונית עמוקה של ספוגים, מינים נדירים על סף הכחדה, והציע שייעשה ניטור פעם בשלושה חודשים ולא אחת לשנה כפי שהוצע.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר נדב לוי

מחזור ד'

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך אמונה ששילוב המגזר האקדמי והמגזר הציבורי מאפשר לאקדמיה להמשיך ולהוכיח את הרלוונטיות שלה, ולמגזר הציבורי לקבל גישה לחזית הטכנולוגיה ולייעוץ נטול פניות המאפשר קבלת החלטות מושכלת יותר.

ההשפעה של נדב על הסביבה בישראל – מיזם אוטוסטרדת האופניים בגוש דן

אופניים הם אמצעי התחבורה הסביבתי ביותר. הגברת השימוש באופניים לצורך יוממות (תחבורה יום-יומית) תפחית את זיהום האוויר ועומסי התנועה.
במסגרת פעילותו במשרד התחבורה הכין נדב תוכנית לאוטוסטרדת אופניים בגוש דן, שכללה בחינה והמלצה על תוואי השבילים, ניתוח כדאיות כלכלית, בחינה וניתוח היתכנות הנדסית, הערכת עלויות, קביעת תקנים לרשת "אוטוסטרדות" אופניים, ניתוח פוטנציאל השימוש העתידי ותיאום בין הרשויות המוניציפליות

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר דוד אסף

מחזור ב'

הצטרפתי לתכנית באמונה שאוכל לתרום ולהשפיע במגוון נושאים בתחום הסביבה והפיתוח הבר-קיימא בתעשייה ובמשק בישראל.

ההשפעה של דוד על הסביבה בישראל – חוק רישוי ירוק

דוד קידם בעצמו ופעל יחד עם המשרד להגנת הסביבה לקידום הצעת חוק בנושא רישוי ירוק, בהמשך להחלטת ממשלה בנושא תיאום ושיפור האסדרה הממשלתית ובנושא תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה, ובהמשך להודעת ממשלת ישראל במסגרת מסמך התחייבויות להצטרפות לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליים (OECD). נמצא כי ניתן לשפר את הרישוי הסביבתי ולתת הגנה טובה לסביבה באמצעות שינויים שישפרו גם את המענה לצורכי התעשייה. ניתן לענות על הצורך במתן ודאות ושקיפות לתעשייה באמצעות איחוד מספר הליכי רישוי סביבתי קיימים להליך אחד, שייבדק על פי לוחות זמנים ברורים ומחייבים ולפי קריטריונים ברורים, המבוססים על מתודולוגיית אסדרה סביבתית של פעילויות ייצור, הנהוגה באיחוד האירופי.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר שי רייכר

מחזור ב'

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך הכרה שהנגשתם של ממצאים מדעיים עדכניים לקובעי מדיניות תוכל לסייע בידם לשמור באופן מיטבי על איכות סביבת המחייה של האדם, ומכאן גם על בריאותו.

ההשפעה של שי על הסביבה בישראל – חומרי הדברה בחקלאות האורגנית

במסגרת פעילותו של שי כעמית ממשק במשרד הבריאות, הוא סקר חומרים המשמשים להדברה בחקלאות האורגנית. המיזם כלל סקירה של החומרים המשמשים בענף זה, אִפיונם והערכת בטיחות השימוש בהם. בעקבות פעילותו של שי, קרא משרד הבריאות לאסור שימוש בזרחן בחקלאות

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר תמרה לוטנר לב

מחזור ו'

אני רואה בתכנית ממשק הזדמנות מיוחדת ליישם את הידע שצברתי בשנות מחקר על הקשר בין סביבה וחברה לפיתוח מקורות אנרגיה, ולהביאו אל מעצבי מדיניות ציבורית בישראל. אני מאמינה שהגנה על הסביבה שבה אנו חיים היא חלק בלתי נפרד מפיתוח ומצמיחה כלכלית שהיא לטובת האדם והחברה, ומקווה להדביק באמונתי זו אנשים נוספים בשירות הציבורי.

ההשפעה של תמרה על הסביבה בישראל - ניסוח וקידום חוק אזוריים ימיים

במרחב הימי של ישראל ישנן שורה של פעילויות שלהן השפעה על הסביבה: שיט, דיג, פעילות ביטחונית וכמובן קידוחי גז טבעי. במשך זמן רב היה סימן שאלה באשר למסגרת המשפטית לתחולת הדין הישראלי באזורים שמחוץ למים הטריטוריאליים. חוות דעת משנת 2013 של המשנה ליועמ"ש (כלכלי–פיסקלי) הבהירה את התמונה באופן חלקי, אך הדגישה כי קיים הכרח בחקיקת חוק אזורים ימיים מקיף ומודרני המתאים לשטחים אלה. במהלך שנת ממשק ניסחה תמרה את הצעת החוק וקידמה אותה עד לכדי אישורה בקריאה ראשונה בכנסת בנובמבר 2017

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר ארז ברקאי

מחזור ה'

ממשק היוותה עבורי את הפלטפורמה הנדרשת למעבר מביצוע מחקר באקדמיה אל פעילות במגזר הציבורי, ואפשרה לי ליישם את הידע הסביבתי שצברתי בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל.

ההשפעה של ארז על הסביבה בישראל – "מגרש ניסויים" לטכנולוגיות קלינטק במשרד הביטחון

ארז יזם וגיבש, יחד עם ד"ר לי רכט, עמיתת ממשק ברשות לחדשנות, תוכנית לשיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ובין משרד הביטחון. במסגרת התוכנית ישמשו מתקני מערכת הביטחון "מגרש ניסויים" לבחינה, לאימות ולהדגמה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחום הקלינטק והאנרגיה. מחד גיסא, התוכנית תסייע לחברות הקלינטק והאנרגיה לבחון ולהדגים את הטכנולוגיה שלהן בסביבת אמת, דבר שיסייע להן לפרוץ לשווקים ולהגיע לשלב הרווחיות. מאידך גיסא, התוכנית תאפשר למערכת הביטחון להתנסות בטכנולוגיות אלה, כפתרון אפשרי למפגעי תשתית וסביבה במתקניה.