Eng
 
רועי לוי
משרד האוצר
רשות המיסים
קרנית בכרטן
משרד האנרגיה והמים
אגף סביבה במנהל אוצרות טבע
ד"ר אבישי מור
משרד החוץ
המחלקה לתכנון וקשרי חוץ במש"ב
ד"ר דניאל מדר
המשרד להגנת הסביבה
לשכת המדענית הראשית
ד"ר מאיה שניט-אורלנד
משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
ד"ר גדעון טופורוב
משרד החקלאות
אגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה
ד"ר ליזה קוסוי
משרד הכלכלה
לשכת המדען הראשי לטכנולוגיה
ד"ר אורן שלף
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
לשכת המדען הראשי
ד"ר אלה מט
המשרד להגנת הסביבה
אשכול תעשיות
ד"ר תומר כהן
משרד ראש הממשלה
מנהלת לתחליפי נפט
עמיתי מחזור ג דן שכטמן תמונה 1 ב סיניה סיור סיו תור רות ארנון ארוע זווית בועות פאנל עמיתים מחזור ב' גלית כהן סדנא מולקולות יוג'ין קנדל צינור סוף מסלול פנורמה ימית
חדשות
ברכות עלמיתי מחזור ד' שהתחילו את שנת ממשק! לצפייה היכן הם מייעצים לחצו.
ד"ר מאיה אורלנד-שניט, עמיתת ממשק, בישיבת ועדת הכנסת למדע וטכנולוגיה בנושא הערכות לשינוי אקלים בישראל.
התפרסם המכרז להכנת סקר סביבתי אסטרטגי לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים. עבודתה של עמיתת ממשק, קרנית בכרטן.

 

ממשק - תכנית יישום מדע בממשל שואפת להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה ולקדם את הדו-שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות בישראל באמצעות הכשרת בוגרי האקדמיה לפעילות אפקטיבית ולרכישת ניסיון מעשי במשרדי הממשלה.

קול קורא למחזור ה'!

 

נפתחה הגשת המועמדויות למחזור ה'!

למידע על הגשת מועמדות

 

 


להגשת המועמדות למחזור ה'