אנחנו גאים לבשר על זכייתנו בפרס יו"ר הכנסת לאיכות חיים לשנת 2017

מדענים משנים מציאות

ממשק מכשירה מנהיגות צעירה של מדענים לפעול כיועצים מדעיים במשרדי הממשלה ולסייע בתהליכי קבלת החלטות בסוגיות סביבתיות בוערות

החזון שלנו

תכנית ממשק מציבה חוקרים, מדענים ומומחי סביבה מצטיינים כיועצים מדעיים לבכירים בשירות המדינה, מתוך תפיסה שתהליך קבלת החלטות מושכל ומבוסס מדע יסייע בהתמודדות עם האתגרים הסביבתיים העומדים לפתחנו, ויתרום לשיפור איכות החיים בישראל.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר ענת בונשטיין

מחזור א'

השתלבתי בתכנית ממשק מתוך אמונה שהחיבור בין ידע מדעי לצד ידע וניסיון סביבתי יחד עם אמביציה חזקה, מניבים דרך יעילה ביותר לטיפול בנושאים סביבתיים.

ההשפעה של ענת על הסביבה בישראל – הקמת One Stop Center לחברות טכנולוגיה

בינואר 2011 אישרה הממשלה את התוכנית הלאומית להפחתת התלות בנפט לתחבורה. התוכנית הכירה בכך שהפחתת השימוש בנפט גולמי היא בחירה אסטרטגית בעולם וגם בישראל, והובילה להקמת מִנהלת ייעודית במשרד ראש הממשלה. ענת השתלבה כיועצת מדעית לאייל רוזנר, ראש המִנהלת.
במסגרת פעילותה במִנהלת הקימה ענת את מוקד "One Stop Center" לחברות טכנולוגיה, שמטרתו לפתוח חסמי אסדרה לביצוע מחקרי חוץ בטכנולוגיות חדשות לאנרגיות חלופיות, שאינן מוכרות על ידי משרדי הממשלה השונים. תפקיד המוקד הוא לספק תגובה מהירה ויעילה מטעם גופים ממשלתיים עבור אישורים לביצוע ניסויים והדגמות טכנולוגיות.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר דרור צוראל

מחזור א'

תכנית ממשק מהווה מקפצה נהדרת למקום גבוה מאוד מבחינת ההשפעה על תהליכים והחלטות במדינה בתחומי הסביבה.

ההשפעה של דרור על הסביבה בישראל – כתיבת חוות דעת בנושא סיכונים בקידוחי גז ונפט בלב ים

במסגרת תפקידו כיועץ לוועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחו"ף) כתב דרור חוות דעת סביבתית בנושא קידוחי גז ונפט בים התיכון, וההשפעה של הקידוחים על שמורות הטבע הימיות. דרור ציין שהקידוחים מוצעים בשונית עמוקה של ספוגים, מינים נדירים על סף הכחדה, והציע שייעשה ניטור פעם בשלושה חודשים ולא אחת לשנה כפי שהוצע.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר נדב לוי

מחזור ד'

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך אמונה ששילוב המגזר האקדמי והמגזר הציבורי מאפשר לאקדמיה להמשיך ולהוכיח את הרלוונטיות שלה, ולמגזר הציבורי לקבל גישה לחזית הטכנולוגיה ולייעוץ נטול פניות המאפשר קבלת החלטות מושכלת יותר.

ההשפעה של נדב על הסביבה בישראל – מיזם אוטוסטרדת האופניים בגוש דן

אופניים הם אמצעי התחבורה הסביבתי ביותר. הגברת השימוש באופניים לצורך יוממות (תחבורה יום-יומית) תפחית את זיהום האוויר ועומסי התנועה.
במסגרת פעילותו במשרד התחבורה הכין נדב תוכנית לאוטוסטרדת אופניים בגוש דן, שכללה בחינה והמלצה על תוואי השבילים, ניתוח כדאיות כלכלית, בחינה וניתוח היתכנות הנדסית, הערכת עלויות, קביעת תקנים לרשת "אוטוסטרדות" אופניים, ניתוח פוטנציאל השימוש העתידי ותיאום בין הרשויות המוניציפליות

משפיעים על הסביבה בישראלההשפעה של לי על הסביבה בישראל – "מגרש ניסויים" לטכנולוגיות קלינטק במשרד הביטחון

לי יזמה וגיבשה, יחד עם ד"ר ארז ברקאי, עמית ממשק במשרד הביטחון, תוכנית לשיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ובין משרד הביטחון. במסגרת התוכנית ישמשו מתקני מערכת הביטחון "מגרש ניסויים" לבחינה, לאימות ולהדגמה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחום הקלינטק והאנרגיה. מחד גיסא, התוכנית תסייע לחברות הקלינטק והאנרגיה לבחון ולהדגים את הטכנולוגיה שלהן בסביבת אמת, דבר שיסייע להן לפרוץ לשווקים ולהגיע לשלב הרווחיות. מאידך גיסא, התוכנית תאפשר למערכת הביטחון להתנסות בטכנולוגיות אלה, כפתרון אפשרי למפגעי תשתית וסביבה במתקניה.