Eng
 
רועי לוי
משרד האוצר
רשות המיסים
קרנית בכרטן
משרד האנרגיה והמים
אגף סביבה במנהל אוצרות טבע
ד"ר אבישי מור
משרד החוץ
המחלקה לתכנון וקשרי חוץ במש"ב
ד"ר דניאל מדר
המשרד להגנת הסביבה
לשכת המדענית הראשית
ד"ר מאיה שניט-אורלנד
משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
מר גדעון טופורוב
משרד החקלאות
אגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה
ד"ר ליזה קוסוי
משרד הכלכלה
לשכת המדען הראשי לטכנולוגיה
מר אורן שלף
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
לשכת המדען הראשי
ד"ר אלה מט
המשרד להגנת הסביבה
אשכול תעשיות
ד"ר תומר כהן
משרד ראש הממשלה
מנהלת לתחליפי נפט
עמיתי מחזור ג דן שכטמן תמונה 1 סיניה עמיתים מחזור ב' רות ארנון בועות פאנל ב גלית כהן סדנא מולקולות יוג'ין קנדל צינור סוף מסלול פנורמה ימית סיור סיו תור
חדשות
ברכותינו לד"ר דוד אסף, עמית ממשק במחזור ב', על קבלת תקן מומחה במשרד הכלכלה.

 

ממשק - תכנית יישום מדע בממשל שואפת להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה ולקדם את הדו-שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות בישראל באמצעות הכשרת בוגרי האקדמיה לפעילות אפקטיבית ולרכישת ניסיון מעשי במשרדי הממשלה.

קול קורא למחזור ד'!

 

 

 

 


נסתיימה הגשת המועמדויות למחזור ד'

תודה למאות הפונים אלינו ובהצלחה בהמשך תהליך המיון!