Eng
 
ד"ר אנה הלס
המשרד להגנת הסביבה
ד"ר ארז ברקאי
משרד הביטחון
ד"ר רותי קירו
רשות החשמל
ד"ר הדס רענן קיפרווס
המשרד להגנת הסביבה
ד"ר זהר ברנט-יצחקי
משרד הבריאות
ד״ר גל-חגית רומנו
משרד הפנים
ד"ר חנית בן-ארי
משרד התשתיות הלאומיות
ד"ר עדי לוי
משרד החקלאות
ד"ר שי פליישון
משרד הכלכלה
חדשות
מירי צלוק, בוגרת מחזור ד', פירסמה בזווית טור דעה בנוגע לתרומתה של ישראל למניעת שינוי האקלים ולהתמודדות עם השפעותיו, במסגרת ועידת פריז לשינוי האקלים.
הכתבה התפרסמה גם באתר וואלה.
ד"ר קרן אגאי-שי יצגה את משרד הבריאות בדיון בכנסת בנושא בחינת ההשלכות הסביבתיות של טכונולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז
אז איך נמנעים מהפקקים בזמן העבודות על הרכבת הקלה? נוסעים ברשת האוטוסטרדות לאופניים, "אופנידן", עליה עובד עמית ממשק במשרד התחבורה, ד"ר נדב לוי, במסגרת שנת העמיתות שלו.
ד"ר קרן אגאי שי, עמיתת ממשק ויועצת מדעית לראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, פרסמו באתר "הארץ" כתבה על הקשר בין זיהום אוויר לסוכרת.

 

ממשק - תכנית יישום מדע בממשל שואפת להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה ולקדם את הדו-שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות בישראל באמצעות הכשרת בוגרי האקדמיה לפעילות אפקטיבית ולרכישת ניסיון מעשי במשרדי הממשלה.

הסתיים שלב הגשת המועמדויות למחזור ו'
תודה לכל המגישים,

בימים אלו אנו עוברים על הפניות.