תכנית ממשק היא זוכת פרס יו"ר הכנסת לאיכות חיים לשנת 2017

מדענים משנים מציאות

ממשק מכשירה מנהיגות צעירה של מדענים לפעול כיועצים מדעיים במשרדי הממשלה ולסייע בתהליכי קבלת החלטות בסוגיות סביבתיות בוערות

החזון שלנו

תכנית ממשק מציבה חוקרים, מדענים ומומחי סביבה מצטיינים כיועצים מדעיים לבכירים בשירות המדינה, מתוך תפיסה שתהליך קבלת החלטות מושכל ומבוסס מדע יסייע בהתמודדות עם האתגרים הסביבתיים העומדים לפתחנו, ויתרום לשיפור איכות החיים בישראל.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר ענת בונשטיין

מחזור א'

השתלבתי בתכנית ממשק מתוך אמונה שהחיבור בין ידע מדעי לצד ידע וניסיון סביבתי יחד עם אמביציה חזקה, מניבים דרך יעילה ביותר לטיפול בנושאים סביבתיים.

ההשפעה של ענת על הסביבה בישראל – הקמת One Stop Center לחברות טכנולוגיה

בינואר 2011 אישרה הממשלה את התוכנית הלאומית להפחתת התלות בנפט לתחבורה. התוכנית הכירה בכך שהפחתת השימוש בנפט גולמי היא בחירה אסטרטגית בעולם וגם בישראל, והובילה להקמת מִנהלת ייעודית במשרד ראש הממשלה. ענת השתלבה כיועצת מדעית לאייל רוזנר, ראש המִנהלת.
במסגרת פעילותה במִנהלת הקימה ענת את מוקד "One Stop Center" לחברות טכנולוגיה, שמטרתו לפתוח חסמי אסדרה לביצוע מחקרי חוץ בטכנולוגיות חדשות לאנרגיות חלופיות, שאינן מוכרות על ידי משרדי הממשלה השונים. תפקיד המוקד הוא לספק תגובה מהירה ויעילה מטעם גופים ממשלתיים עבור אישורים לביצוע ניסויים והדגמות טכנולוגיות.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר דרור צוראל

מחזור א'

תכנית ממשק מהווה מקפצה נהדרת למקום גבוה מאוד מבחינת ההשפעה על תהליכים והחלטות במדינה בתחומי הסביבה.

ההשפעה של דרור על הסביבה בישראל – כתיבת חוות דעת בנושא סיכונים בקידוחי גז ונפט בלב ים

במסגרת תפקידו כיועץ לוועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחו"ף) כתב דרור חוות דעת סביבתית בנושא קידוחי גז ונפט בים התיכון, וההשפעה של הקידוחים על שמורות הטבע הימיות. דרור ציין שהקידוחים מוצעים בשונית עמוקה של ספוגים, מינים נדירים על סף הכחדה, והציע שייעשה ניטור פעם בשלושה חודשים ולא אחת לשנה כפי שהוצע.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר נדב לוי

מחזור ד'

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך אמונה ששילוב המגזר האקדמי והמגזר הציבורי מאפשר לאקדמיה להמשיך ולהוכיח את הרלוונטיות שלה, ולמגזר הציבורי לקבל גישה לחזית הטכנולוגיה ולייעוץ נטול פניות המאפשר קבלת החלטות מושכלת יותר.

ההשפעה של נדב על הסביבה בישראל – מיזם אוטוסטרדת האופניים בגוש דן

אופניים הם אמצעי התחבורה הסביבתי ביותר. הגברת השימוש באופניים לצורך יוממות (תחבורה יום-יומית) תפחית את זיהום האוויר ועומסי התנועה.
במסגרת פעילותו במשרד התחבורה הכין נדב תוכנית לאוטוסטרדת אופניים בגוש דן, שכללה בחינה והמלצה על תוואי השבילים, ניתוח כדאיות כלכלית, בחינה וניתוח היתכנות הנדסית, הערכת עלויות, קביעת תקנים לרשת "אוטוסטרדות" אופניים, ניתוח פוטנציאל השימוש העתידי ותיאום בין הרשויות המוניציפליות

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר דוד אסף

מחזור ב'

הצטרפתי לתכנית באמונה שאוכל לתרום ולהשפיע במגוון נושאים בתחום הסביבה והפיתוח הבר-קיימא בתעשייה ובמשק בישראל.

ההשפעה של דוד על הסביבה בישראל – חוק רישוי ירוק

דוד קידם בעצמו ופעל יחד עם המשרד להגנת הסביבה לקידום הצעת חוק בנושא רישוי ירוק, בהמשך להחלטת ממשלה בנושא תיאום ושיפור האסדרה הממשלתית ובנושא תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה, ובהמשך להודעת ממשלת ישראל במסגרת מסמך התחייבויות להצטרפות לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליים (OECD). נמצא כי ניתן לשפר את הרישוי הסביבתי ולתת הגנה טובה לסביבה באמצעות שינויים שישפרו גם את המענה לצורכי התעשייה. ניתן לענות על הצורך במתן ודאות ושקיפות לתעשייה באמצעות איחוד מספר הליכי רישוי סביבתי קיימים להליך אחד, שייבדק על פי לוחות זמנים ברורים ומחייבים ולפי קריטריונים ברורים, המבוססים על מתודולוגיית אסדרה סביבתית של פעילויות ייצור, הנהוגה באיחוד האירופי.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר שי רייכר

מחזור ב'

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך הכרה שהנגשתם של ממצאים מדעיים עדכניים לקובעי מדיניות תוכל לסייע בידם לשמור באופן מיטבי על איכות סביבת המחייה של האדם, ומכאן גם על בריאותו.

ההשפעה של שי על הסביבה בישראל – חומרי הדברה בחקלאות האורגנית

במסגרת פעילותו של שי כעמית ממשק במשרד הבריאות, הוא סקר חומרים המשמשים להדברה בחקלאות האורגנית. המיזם כלל סקירה של החומרים המשמשים בענף זה, אִפיונם והערכת בטיחות השימוש בהם. בעקבות פעילותו של שי, קרא משרד הבריאות לאסור שימוש בזרחן בחקלאות

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר תמרה לוטנר לב

מחזור ו'

אני רואה בתכנית ממשק הזדמנות מיוחדת ליישם את הידע שצברתי בשנות מחקר על הקשר בין סביבה וחברה לפיתוח מקורות אנרגיה, ולהביאו אל מעצבי מדיניות ציבורית בישראל. אני מאמינה שהגנה על הסביבה שבה אנו חיים היא חלק בלתי נפרד מפיתוח ומצמיחה כלכלית שהיא לטובת האדם והחברה, ומקווה להדביק באמונתי זו אנשים נוספים בשירות הציבורי.

ההשפעה של תמרה על הסביבה בישראל: ניסוח וקידום חוק אזוריים ימיים

במרחב הימי של ישראל ישנן שורה של פעילויות שלהן השפעה על הסביבה: שיט, דיג, פעילות ביטחונית וכמובן קידוחי גז טבעי. במשך זמן רב היה סימן שאלה באשר למסגרת המשפטית לתחולת הדין הישראלי באזורים שמחוץ למים הטריטוריאליים. חוות דעת משנת 2013 של המשנה ליועמ"ש (כלכלי–פיסקלי) הבהירה את התמונה באופן חלקי, אך הדגישה כי קיים הכרח בחקיקת חוק אזורים ימיים מקיף ומודרני המתאים לשטחים אלה. במהלך שנת ממשק ניסחה תמרה את הצעת החוק וקידמה אותה עד לכדי אישורה בקריאה ראשונה בכנסת בנובמבר 2017.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר ארז ברקאי

מחזור ה'

ממשק היוותה עבורי את הפלטפורמה הנדרשת למעבר מביצוע מחקר באקדמיה אל פעילות במגזר הציבורי, ואפשרה לי ליישם את הידע הסביבתי שצברתי בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל.

ההשפעה של ארז על הסביבה בישראל: "מגרש ניסויים" לטכנולוגיות קלינטק במשרד הביטחון

ארז יזם וגיבש, יחד עם ד"ר לי רכט, שהיתה עמיתת ממשק ברשות לחדשנות, תוכנית לשיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ובין משרד הביטחון. במסגרת התוכנית משמשים מתקני מערכת הביטחון "מגרש ניסויים" לבחינה, לאימות ולהדגמה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחום הקלינטק והאנרגיה. מחד גיסא, התוכנית תסייע לחברות הקלינטק והאנרגיה לבחון ולהדגים את הטכנולוגיה שלהן בסביבת אמת, דבר שיסייע להן לפרוץ לשווקים ולהגיע לשלב הרווחיות. מאידך גיסא, התוכנית תאפשר למערכת הביטחון להתנסות בטכנולוגיות אלה, כפתרון אפשרי למפגעי תשתית וסביבה במתקניה.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר טלי אבנית-שגיא

מחזור ז'

הגעתי לממשק כדי להיות חלק מעשייה ערכית וסביבתית ולהשתמש בידע המקצועי שלי ליצירת סביבה בריאה יותר לנו ולדורות הבאים. תוכנית ממשק נתנה לי כלים להבנה של דרך הפעולה של משרדי הממשלה, והודות לה התגבש בי הרצון להישאר בשירות הציבורי ולהשפיע בקידום החלטות שייטיבו עם הסביבה והחברה."

ההשפעה של טלי על הסביבה: כתיבת מסמך הסוקר את ההשפעות הסביבתיות של שיטות טיפול שונות בפרש פרות

במהלך פעילות חקלאית נוצרים תוצרי לוואי רבים (פסולת חקלאית) ובהם כמות גדולה של פֶּרֶש בעלי חיים (זבל, בעיקר מבקר, מעופות ומצאן). כמות הַפֶּרש הנוצר במשקים בישראל מגיעה למיליוני טונות בשנה.
פרש בעלי חיים המפוזר ללא טיפול בשדות חקלאיים כחומר דישון עלול לגרום למטרדי תברואה ולמפגעים סביבתיים רבים, כגון ריח, זיהום מי תהום ועוד.
במסגרת פעילותה באשכול משאבי טבע כתבה טלי מסמך המסכם את ההשפעות הסביבתיות של פרש פרות המפוזר ללא טיפול או לאחר טיפול באחת מהשיטות הרלוונטיות כיום בארץ, וכן סיכמה את ההתנהלות בעולם בנושא זה. מסמך זה מציג מסגרת ברורה למצב כיום, ומאפשר לגבש את מדיניות המשרד בנושא של פיזור פרש פרות לא מטופל בשדות חקלאיים.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר יונתן חובב

מחזור ז'

תוכנית ממשק מאפשרת ללמוד על פעילות הממשלה ועל הדרכים לפעול בתוכה, ולהשתתף בעשייה הסביבתית ברמה הלאומית, והיא הזדמנה להתפתחות אישית"

ההשפעה של יונתן על הסביבה בישראל: קידום נושא הטיפול בפסולת

במהלך תוכנית ממשק פעל יונתן בתחומים שונים הקשורים לקידום מִחזור והפקת אנרגיה מפסולת, תוך צמצום ההטמנה והפחתת נזקיה לבריאות ולסביבה.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר ינאי עמיעז

מחזור ז'

תחזיות הלמ"ס הצופות את גידול האוכלוסייה בארץ, יחייבו תהליכי פיתוח שעלולים לבוא על חשבון השטחים הפתוחים והים. תוכנית ממשק היא אחד המנגנונים החזקים ביותר שמאפשרים הטמעה של גישות מדעיות במשרדי הממשלה. הודות להטמעה זו נוכל לשמור על חיוניותם של השטחים הפתוחים, גם עבור שותפינו הטבעיים לאותו מרחב, שעלולים להידרס על ידי תהליכי הפיתוח, אך בעיקר עבורנו ועבור דורות ההמשך שלנו"

ההשפעה של ינאי על הסביבה בישראל: כתיבת מדיניות והנחיות לניהול נגר עירוני

במסגרת תפקידו כרפרנט מטעם רשות המים בפרויקט של מנהל התכנון, גיבש ינאי יחד עם צוות עבודה מגוון את המדיניות וההנחיות לניהול נגר במרחב העירוני. מבין העקרונות השונים, הושם דגש על מניעת הגעת מזהמים הנישאים בנגר אל הנחלים והים, ושימוש במים לתמיכה במערכות אקולוגיות.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר ישי לוז

מחזור ז'

הצטרפתי לממשק כי אני מאמין שבסיס קבלת ההחלטות בממשלה חייב להישען על נתונים מדעיים ועל הוכחות כדי שנשאיר לילדינו עולם בריא, נקי וטוב יותר מזה שקיבלנו מהורינו.

ההשפעה של ישי על הסביבה בישראל: שינוי מדיניות ארצית בחיסון כנגד ברוצלוזיס, בעקבות ממצאים חדשים על יעילותו כנגד הזן הנפוץ בישראל

ישי חקר את מדיניות ניקוי העדרים ממחלת הברוצלוזיס הזואונוטית במדינות שונות בעולם כדי למצוא דרכים חדשות לייעל את התהליך בישראל. נוסף על כך, הוא סקר את תחום החיסונים הקיימים כנגד המחלה, את אופן השימוש בהם ואת הידוע על יעילותם. כמו כן, ישי אסף נתוני תחלואה מרפתות חלב נגועות, וחקר את יעילות החיסון שניתן בעבר כנגד ברוצלוזיס.
בעקבות ממצאיו התקיים דיון בקרב מקבלי ההחלטות בשירותים הווטרינריים, והועלתה הצעה לשנות את מדיניות חיסון הבקר כנגד המחלה.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר פניאלה דותן

מחזור ז'

תוכנית ממשק הייתה עבורי הזדמנות מדהימה ללמוד איך מתקבלות החלטות בממשלה, ולהיות שותפה להתוויית מדיניות בנושאים אקטואליים, המשפיעים על חיי היום-יום של תושבי מדינת ישראל, תוך שימוש במיומנויות שרכשתי באקדמיה ובחיי המקצועיים.

ההשפעה של פניאלה על הסביבה בישראל: כתיבת המלצות לסיפי קרינה בלתי מייננת לעובדי רכבות חשמליות

לקראת עידן הרכבות החשמליות ופתיחת קו הרכבת לירושלים, סקרה פניאלה את המדיניות הננקטת בעולם באשר לסיפי חשיפה מותרים לקרינה בלתי מייננת לעובדי רכבות חשמליות, וכתבה הנחיות לעובדי רכבות חשמליות לעבודה בסביבה בריאה.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר רוני בר

מחזור ז'

תמיד האמנתי בחיבור בין האקדמיה לפרקטיקה, והגעתי לתוכנית ממשק כדי לתרום מיכולותיי ולהשתתף באופן פעיל בתהליכי עיצוב מדיניות. בעיניי, חשוב לנסות לשנות מתוך המערכת, בעיקר בנושאי סביבה, חברה ותכנון, שגורלם נקבע במוקדי קבלת החלטות.

ההשפעה של רוני על הסביבה בישראל: השתתפות בכתיבת נייר עמדה בנושא התחדשות עירונית בקרבת תחנות הסעת המונים

נייר העמדה נועד לקדם התחדשות עירונית של המרקם הבנוי סביב מערכות הסעת המונים. מהלך מסוג זה יאפשר לקדם פיתוח בר-קיימא של המטרופולינים בזכות ציפוף נרחב של מרקמים קיימים, הפחתת התלות ברכב הפרטי ותכנון משולב של תחבורה, מגורים ושימושים נוספים.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר תמר מרכוס

מחזור ז'

הגעתי לתכנית ממשק מתוך רצון לגשר בין העולם האקדמי לעולם המעשה, תוך הטמעת חשיבה סביבתית ואקולוגית. ישראל עומדת בצומת קריטי בנושאים סביבתיים רבים, כולל אלה הקשורים לבנייה ולעירוניות. ההחלטות המתקבלות כיום יקבעו הן את איכות חיינו בעתיד הן את היכולת העתידית של מערכות אקולוגיות לתפקד, ולכן קריטי להביא ידע ושיקולים מדעיים לתוך משרדי הממשלה.

ההשפעה של תמר על הסביבה בישראל: קידום יצירת מרחבים ציבוריים איכותיים

תנופת הבנייה הנוכחית מציבה אתגרים רבים, הן לעולם התכנון הן למערכות האקולוגיות. תמר עבדה כדי לשפר את איכות החיים של תושבי ישראל על ידי עידוד יצירת מרחבים ציבוריים איכותיים ובו-בזמן קידמה את השילוב של שיקולים אקולוגיים בתהליכי התכנון.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר איתי ואן-ריין

מחזור ז'

תוכנית ממשק מאפשרת לי לתרום מניסיוני במחקר לחיזוק הפן המקצועי של עבודת המשרד. בו-בזמן, זוהי הזדמנות ללמוד על תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות במערכת הציבורית"

ההשפעה של איתי על הסביבה: הדגמת הערך שבנתוני תחבורה ציבורית לתהליכי תכנון

כיום מתבצע איסוף מידע נרחב ממערכות טכנולוגיות בתחבורה הציבורית, כגון מיקום אוטובוסים בזמן אמת, שימוש בכרטיסי רב-קו ועוד. האתגר הנוכחי הוא יצירת ערך לנתונים הללו עבור גופים שונים העוסקים בתכנון תחבורה ציבורית ובשיפור השירות. איתי מנצל את ניסיונו בתחום המחקר, ניתוח הנתונים והצגת המידע כדי להדגים את התועלת הגלומה במאגרי המידע, וכך להופכם לכלי שימושי בעבודה היום-יומית של מתכנני תחבורה ציבורית.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר מיכל צרפתי

מחזור ז'

הגעתי לממשק מתוך שליחות סביבתית וראיית הצורך להעמיק ולהטמיע את הידע היישומי והמודעות לסביבה בפעולות הממשלה ובהנחיות מטעמה, המשפיעות על תושבי המדינה.

ההשפעה של מיכל על הסביבה בישראל: יצירת כלי יישומי לשימוש הרשויות המקומיות שמאפשר להן לשפר את מצבן הכלכלי, החברתי, הבריאותי והסביבתי

במסגרת תוכנית ממשק חיברה מיכל מסמך המלצות לבעלי תפקידים בשלטון המקומי. רשויות מקומיות יאמצו את הכלים המומלצים במסמך, וכך יביאו לא רק לפיתוח כלכלי וחברתי ברשות אלא גם לשיפור משמעותי במצב הסביבה והבריאות של התושבים. כמו כן, יישום הפעולות המצוינות במסמך יביא לצמצום פערים חברתיים, לשיפור איכות השירות, להשבחת איכות החיים לתושב ולהעצמת הרשות.

משפיעים על הסביבה בישראלד"ר בלה סביצקי

מחזור ז'

חשוב להטמיע את הסוגיות של איכות הסביבה ובריאות הציבור דווקא במשרדים שאינם עוסקים בהגנת הסביבה או בבריאות הציבור, אך יש להם השפעה ניכרת על תחומים אלה. המטרה שלי במסגרת תוכנית ממשק ברשות החשמל הייתה להעלות סוגיות בריאותיות וסביבתיות חשובות על סדר היום של המשרד"

ההשפעה של בלה על הסביבה בישראל: קידום מִחזור של סוללות גדולות לאגירת חשמל

סוללות גדולות מהוות פתרון עדכני בתחום של אגירת חשמל. כניסת הרכבים החשמליים תגרום ליבוא מסיבי של סוללות אלו. היעדר פתרון לאיסוף ומחזור בסוף חיי סוללות אלו יגרום לפגיעה סביבתית משמעותית. באירופה וארה''ב אסדרה בתחום מבטיחה שיעורי איסוף ומחזור גבוהים המגיעים למאה אחוז במספר מדינות. בעקבות בדיקת הסוגיה בישראל מול משרד להגנת הסביבה ותאגידי מחזור שבלה יזמה, רשות החשמל התניעה תהליך של אסדרת הנושא במספר אגפים של משרד להגנת הסביבה. בלה לוקחת חלק פעיל בהתנעת התהליך ותקוותה שהנושא יוסדר טרם יתעורר צורך להטמין סוללות גדולות באתרים להטמנת החומרים המסוכנים בהיעדר מנגנון סביבתי מתאים לטיפול בהם.

משפיעים על הסביבה בישראלגלעד רונן

מחזור ז'

הצטרפתי לממשק כדי לתרום מהידע ומהניסיון שלי במחקר נוף לקידום תכנון מתכלל בישראל, שארוגים בו יחדיו שיקולי חברה וקהילה, שיקולי מקום, נוף ואקולוגיה"

ההשפעה של גלעד על הסביבה בישראל: קידום שיקולים נופיים ואקולוגיים במסגרת תכנון מרחבי של שכונות חדשות והתחדשות עירונית בותמ"ל

גלעד יזם וקידם שתי סדנאות מומחים בנושא, וריכז הנחיות והוראות עבור צוות התכנון – מִשלב לימוד המצב הקיים, דרך שלבי התכנון ועד לשלבי הביצוע.

משפיעים על הסביבה בישראלרועי לוי

מחזור ג'

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך אמונה בחשיבות המגזר הציבורי, ורצון לשלב שיקולים סביבתיים בהחלטות כלכליות.

ההשפעה של רועי על הסביבה - קידום מיסוי ירוק לצמצום זיהום האוויר

רועי ריכז את וועדת מיסוי ירוק 3. הוועדה המליצה על אמצעים לעידוד תחליפי נפט, וביניהם גז טבעי דחוס. כמו כן, היא המליצה לקבוע את מסי הבלו כך שישקפו את העלויות החיצוניות (כגון זיהום אוויר ושינוי אקלים) הנגרמות כתוצאה מהשימוש בדלק וכן לתקן עיוותי מס המעודדים שימוש בדלקים מזהמים.