Eng
 
רועי לוי
משרד האוצר
רשות המיסים
קרנית בכרטן
משרד האנרגיה והמים
אגף סביבה במנהל אוצרות טבע
ד"ר אבישי מור
משרד החוץ
המחלקה לתכנון וקשרי חוץ במש"ב
ד"ר דניאל מדר
המשרד להגנת הסביבה
לשכת המדענית הראשית
ד"ר מאיה שניט-אורלנד
משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
ד"ר גדעון טופורוב
משרד החקלאות
אגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה
ד"ר ליזה קוסוי
משרד הכלכלה
לשכת המדען הראשי לטכנולוגיה
ד"ר אורן שלף
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
לשכת המדען הראשי
ד"ר אלה מט
המשרד להגנת הסביבה
אשכול תעשיות
ד"ר תומר כהן
משרד ראש הממשלה
מנהלת לתחליפי נפט
עמיתי מחזור ג דן שכטמן תמונה 1 ב סיניה סיור סיו תור רות ארנון ארוע זווית בועות פאנל עמיתים מחזור ב' גלית כהן סדנא מולקולות יוג'ין קנדל צינור סוף מסלול פנורמה ימית
חדשות
ד"ר מאיה אורלנד-שניט, עמיתת ממשק, בישיבת ועדת הכנסת למדע וטכנולוגיה בנושא הערכות לשינוי אקלים בישראל.
התפרסם המכרז להכנת סקר סביבתי אסטרטגי לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים. עבודתה של עמיתת ממשק, קרנית בכרטן.
קבוצת העבודה הפתוחה באו"ם פרסמה את הדו"ח לקביעת יעדים לפיתוח בר- קיימא אשר יוגש למזכ"ל האו"ם בספטמבר 2014, ד"ר אבישי מור ריכז את התמיכה המקצועית בצוות הישראלי בניו יורק, שתרם לכתיבת הדו"ח
במטרה להטמיע שיקולים סביבתיים בפעילות הפיתוח של מש"ב במדינות מתפתחות הציג ד"ר אבישי מור, עמית ממשק במשרד החוץ, את הסיבות העיקריות למשבר הסביבתי ואת הדילמות הסביבתיות בהקשר של פיתוח

 

ממשק - תכנית יישום מדע בממשל שואפת להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה ולקדם את הדו-שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות בישראל באמצעות הכשרת בוגרי האקדמיה לפעילות אפקטיבית ולרכישת ניסיון מעשי במשרדי הממשלה.

קול קורא למחזור ה'!

 

נפתחה הגשת המועמדויות למחזור ה'!

למידע על הגשת מועמדות

 

 


להגשת המועמדות למחזור ה'