ד"ר נדב לוי עם המנטורית עירית שפרבר, ראש אגף תכנון תחבורתי ברשות לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה
המנטורים ניר פרוימן (משרד החקלאות) ושלמה כץ (המשרד להגנת הסביבה)
המנטור פרופ' עבד גרה, ראש שירותי הגנת הצומח במשרד החקלאות
ד"ר דוד אסף עם המנטורית מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה
המנטורים ניר פרוימן ואורי צוק בר ממשרד החקלאות עם עמיתיהם ד"ר עדי לוי וד"ר אורית גינזבורג
ד"ר ענת בונשטיין עם המנטור שגיא דגן, מנהל המינהלת לתחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה
המנטור שאול מרידור, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
ד"ר גל-חגית רומנו עם המנטור מרדכי כהן, מנהל המינהל לשלטון מקומי
ד"ר דרור צוראל עם המנטורית רונית מזר, מנהלת אגף בכירה לתכנון נושאי במשרד הפנים
ד"ר ג'ניה גוטמן עם המנטור עו"ד ערן אטינגר, סמנכ"ל בכיר לתשתיות במשרד החקלאות
ד"ר שי רייכר עם המנטור פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות
ד"ר עופר שטייניץ עם רותי פרום-אריכא, ראש הרשות לתכנון, מנהלת אגף תכנון כפרי אזורי במשרד החקלאות
ד"ר ארז ברקאי עם המנטור איתן ארם, ראש חטיבת תשתיות והגנת הסביבה במשרד הביטחון
ד"ר אנה הלס עם המנטור שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
ערן יעקבסמנכ"ל בכיר לכלכלה, רשות המסיםד"ר רועי לויג'
ד"ר טל אלעדד'
ד"ר יצחק קדםי'
אודי אדיריסגן הממונה על התקציבים - תחבורה, אנרגיה, מים וחקלאותד"ר אבי לובצ'יקד'
קובי בר נתןהממונה על השכר והסכמי עבודהד"ר רינת מרקוביץ'ט'
מחמוד רחמאןסגן בכיר לממונה על השכר ואחראי לענייני תכנון ואסטרטגיהד"ר רינת מרקוביץ'ט'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
ד"ר שלמה ולדהמדען הראשיד"ר איילת ולטרב'
אילן ניסיםמנהל אגף סביבה במינהל אוצרות הטבעד"ר קרנית בכרטןג'
חזי ליפשיץסמנכ"ל המשרדד"ר חנית בן-אריה'
שאול מרידורמנכ"ל המשרדד"ר אורית רפאליו'
חן בר יוסףמנהל מינהל הדלק והגזד"ר שרית ברנד-קליבנסקיו'
דורית הוכנרראש אגף בכירה לתכנון פיזיד"ר רועי חיכלז'
אודי אדירימנכ"ל המשרדד"ר איריס אביעזרי'
אוריאל בבצ'יק מנהל אגף אנרגיה מקיימתד"ר איריס אביעזרי'
שרון חצור, ד״ר חנית בן אריאגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיהד"ר עזרי עמרםי"א
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
איתן ארםראש חטיבת תשתיות והגנת הסביבהד"ר ארז ברקאיה'
ד"ר חיים כץו'
יורם לרדו, ענת גרימברג, גדי גניר-עבאדירשות חירום לאומית (רח"ל)דניאל ברקוביץ'י"א
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
נתנאל לפידותמנהל אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניותד"ר עמיאל וסלו'
ד"ר תמר מרכוסז'
אדר' ורד סולומון ממןהאדריכלית הראשיתד"ר רעות ברגר טלח'
גורי נדלרמנהל אגף בכיר תכנון (הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית)ד"ר מיכל שורקט'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
פרופ' איתמר גרוטוראש שירותי בריאות הציבורד"ר שי רייכרב'
ד"ר מאיה שניט-אורלנדג'
ד"ר קרן אגאי-שיד'
ד"ר זהר ברנט-יצחקיה'
המשנה למנכ"ל המשרדד"ר אביעד הדרו'
רבקה שפרראשת שירותי בריאות הציבורד"ר פניאלה דותןז'
ד"ר אודי קלינרסגן ראשת שירותי בריאות הציבורד"ר אייל פרוידח'
אלי מרוםמ"מ מנהל אגף הרוקחותד"ר טלי ברמן אלפורטט'
ד"ר תמר ברמןטוקסיקולוגית ראשית, בריאות הסביבהד"ר טלי ברמן אלפורטט'
עמיר יצחקיראש המערך הארצי לבריאות הסביבהד"ר יגאל ברקןט'
ד״ר שרון אלרעי-פרייסמ"מ ראש שירותי בריאות הציבורד"ר רונית רצוןי'
פנינה אורן וד"ר זיוה חממאשירותי בריאות הציבור, שירות המזון הארציד"ר יונתן דרי"א
פרופ' רונית אנדוולט וד"ר אודי קלינרשירותי בריאות הציבור, אגף תזונה, רופא מחוז מרכזד"ר מירי שחרי"ב
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
ד"ר סיניה נתניהוהמדענית הראשיתד"ר ערן ברוקוביץ'א'
ד"ר חגית אולנובסקיב'
ד"ר דניאל מדרג'
ד"ר מירי צלוקד'
ד"ר הדס רענן קיפרווסה'
גלית כהןסמנכ"לית בכירה לתכנון ומדיניות באשכול תכנון ופיתוח בר-קיימאד"ר אוהד קרניא'
ד"ר אורי לרנרו'
ד"ר נעמה ולדי'
שולי נזר/אילת בן עמיסמנכ"לית בכירה אשכול תעשיות/מנהלת תחום טיפול משולב בתעשיותד"ר אלה מטג'
מנחם זלוצקי, ד"ר אנה טרכטנברוטראש אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי, ראש תחום מגוון ביולוגיד"ר הילית פינקלרד'
שלמה כץמנהל מחוז חיפהד"ר אנה הלסה'
גיא סמט, עודד נצרסמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי, חינוך וקהילהד"ר יונתן חובבז'
אלון זס"קסמנכ"ל בכיר משאבי טבעד"ר טלי אבנית-שגיאז'
ד"ר ספי חסקיןח'
ד"ר קרני קריגלט'
ד"ר רז תמירי'
אמיר זלצברגראש אגף תחבורהד״ר ניבי קסלרח'
ד"ר אמיר ארזמנהל אגף מים, שפכים ונחליםד"ר רז תמירי'
פרופ׳ נגה קרונפלד-שורהמדענית הראשיתד"ר אילהאם שחבריי"א
ד"ר דוד דהןי"ב
ד"ר גל זגרוןאשכול משאבי טבע, אגף מזיקים והדברהד"ר אינאס כיאל-טרביהי"ב
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
דני כרמוןראש מש"ב (סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל)ד"ר אבישי מורג'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
ד"ר רותי פרום-אריכאמנהלת אגף תכנון כפרי אזוריד"ר עופר שטייניץא'
מנהלת הרשות לתכנוןד"ר משה מנדלמילךי"א
אורי צוק ברסמנכ"ל בכיר למחקר, כלכלה ואסטרטגיהד"ר אורית גינזבורגב'
ד"ר נעמי בקו'
ד"ר מעין כהןי'
ד"ר ענת לוונגרטמנהלת אגף אגרו-אקולוגיהד"ר גדעון טופורובג'
ערן אטינגרראש אגף לשימור קרקע וניקוזד"ר ג'ניה גוטמןד'
ד"ר ינאי עמיעזז'
סמנכ"ל תשתיות, תכנון וניהול משאבי סביבהד"ר אליענה עין מורח'
סמנכ"ל בכיר לניהול משאבי סביבהד"ר יעל גרונוולדי'
ערן אטינגר, אורי צוק ברסמנכ"ל ניהול משאבי סביבה, סמנכ"ל מחקר, כלכלה ואסטרטגיהד"ר בוריס שקלרט'
ניר פרוימןמנהל האגף לדיג ולחקלאות מיםד"ר עדי לויה'
פרופ' עבד גרהמנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורתד"ר רן שאוליו'
ד"ר תמיר גשןראש השירותים הווטרינריים בשדהד"ר ישי לוזז'
ד"ר אסף לוימנהל אגף בכיר גורמי יצורד"ר ליזה בקרח'
יריב מןמנהל האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגבד"ר עמית סויהט'
אורי צוק בר, חגי שנירהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה ושירות ההדרכה והמקצועד"ר מריקה לינסקיי"א
ד"ר דוד אסףשימור קרקע וניקוזד"ר אופירה פוקסי"ב
ד"ר מיכל לויהמדענית הראשיתד"ר רפאל שטרןי"ב
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
עודד דיסטלמנהל המטה לקידום השקעותד"ר יהונתן בר יוסףא'
גדי וייסמןממונה על הקשרי סחר במינהל סחר חוץ ד"ר מיכל סימוביץ'א'
דורון אברהמימנהל תחום סביבה ופיתוח בר-קיימאד"ר דוד אסףב'
אברהם גרוססגן המדען הראשיד"ר ליזה קוסויג'
גיל שאקימנהל תחום תחליפי אנרגיה וקלינטק, לשכת סגן המדען הראשיד"ר לי רכטד'
מיכל פינקסמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניותד"ר שי פליישוןה'
עוז כ"ץמְנַהֵל מִנְהל תעשיותד"ר אריק רבקיןח'
עוז כ״ץ, מתן רטנר, יפעת ענברמינהל תעשיותד"ר סיגלית אהרןי"א
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
פרופ' נורית ירמיההמדענית הראשיתד"ר אורן שלףג'
פרופ' אלכס בלייהמדען הראשיד"ר יארא דחדלו'
רינת שפרןמנהלת אגף בכיר מדע וקהילהד"ר מיי ענאבוסי-עתאמנהי'
ד"ר דוד לנדאי"ב
פרופ׳ אבי דומבהמדען הראשיד"ר אילהאם שחבריי"א
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
עו"ד מאיר לויןהמשנה ליועמ"ש (כלכלי)ד"ר תמרה לוטנר לבו'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
מרדכי כהןמנהל המינהל לשלטון מקומיד״ר גל-חגית קרסו-רומנוה'
ד"ר מיכל צרפתיז'
אדית ברמנהלת מינהל הפיתוחד"ר נועם ואן דר האלט'
אדית בר, עידן הרשקוביץמינהל הפיתוחד"ר יואב לינדמןי"א
עידן הרשקוביץמינהל הפיתוח, אגף בכיר פיתוח כלכליד"ר בר זילברמןי"ב
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
שגיא דגןהמינהלת לתחליפי דלקים, ראש המינהלתד"ר ענת בונשטייןא'
אייל רוזנרהמינהלת לתחליפי דלקים, ראש המינהלתד"ר אפרת דינרמןב'
ד"ר תומר כהןג'
ד"ר אפרת אורוןד'
ד"ר ענת בונשטייןהמינהלת לתחליפי דלקים, ממלאת מקום ראש המינהלתד"ר לאון רוזנצביטו'
ד"ר שמואל אברמזוןראש אגף מחקר (המועצה הלאומית לכלכלה)ד"ר רוני ברז'
יובל אדמוןראש אגף אסטרטגיה (המועצה הלאומית לכלכלה)ד"ר אביגיל פרדמןט'
ד"ר זהר ברמןי'
ד"ר איריס נחמיהראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות (נציבות שירות המדינה)ד"ר דוד קלרט'
גלבוע זינגראגף פנים, תכנון ופיתוחד"ר ניר קפלןי"א
תמר פלד-אמירראש אגף בכיר עתודות לישראלד"ר רם נעמןי"א
אמיר ברקן, בתיה הררי, ענת כרמלכלכלה ותשתיותד"ר עומרי חסוןי"ב
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
איריס פלורנטין, נורית ויסברג נקאש, דליה לב שדהמִנהַל שירותים אישיים וחברתייםד"ר אלה ברנד לויי'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
עירית שפרברראש אגף תכנון תחבורתיד"ר נדב לויד'
ד"ר שי סופרהמדען הראשיד"ר עומר פולקד'
שי ג'רביראש אגף טכנולוגיות, הרשות הארצית לתחבורה ציבוריתד"ר איתי ואן-רייןז'
שי קדםראש אגף תכנון מערכתיד״ר עדו קלייןח'
ד"ר נועה מירוןט'
ניר משהמנהל אגף בכיר תכנון ומדידה תחבורה ציבורית (הרשות הארצית לתחבורה ציבורית)ד"ר איתי גרנותי'
ניר סתוהשירות המטאורולוגיד"ר נגה נאורי"ב
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
מוריס דורפמןסמנכ"ל הרשותד"ר שרון סורוקרו'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
נורית גלסמנכ"ל חטיבת חשמל ורגולציהד"ר רותי קירוה'
ד"ר אסף אילת, ד"ר תניב רופאיו"ר הרשות, סמנכ"ל החטיבה הכלכלית-פיננסיתד"ר בלה סביצקיז'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
אברהם טנאמנהל אגף התפלהד"ר נטע טנר-יהלוםב'
תמי שורראש חטיבת האסדרהד"ר ינאי עמיעזז'
משה גראזימְנַהֵל המִנְהָל לפיתוח תשתיות ביובד"ר ספי חסקיןח'
גיא רשףמנהל חטיבת השירות ההידרולוגיד"ר יגאל ברקןט'
גיא רשף, ד״ר הראל גל, אתי נתן זלצמן חטיבת השירות ההידרולוגיד"ר אולגה שומרוןי"א
דני גרינוולדסמנכ"ל אסדרהד"ר עשהאל גרינפלדי"א
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
שגיא דגן, דניאלה פרתםזירת צמיחה ומדיניותד"ר אלכס משולםי"א
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
רונית מזרמנהלת אגף בכיר לתכנון ארציד"ר דרור צוראלא'
דקלה פרסיקומנהלת אגף בכירה, מתכננת הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור)ד"ר גלעד רונןז'
דלית זילברמנכ"ליתעו"ד ד"ר אורי שרוןח'
דלית זילבר, שחר סולרמנכ"לית, סמנכ"ל תכנון ואסטרטגיהד"ר עוזי דגןט'
דלית זילבר, שחר סולרד"ר בן בלקי'
רונית מזר, רחלי קולסקיאגף בכיר לתכנון ארציד"ר הדר ברמןי"א
שחר סולרמינהל התכנון, תכנון אסטרטגיד"ר נטע גלנור-טנאי"ב
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
חסאן טואפרהראש הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטיםאדר' ד"ר עודד הסי"א
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
אבי אוזןאקולוג בתי גידול לחיםד"ר עשהאל גרינפלדי"א
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
רפי אלמליחמנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטיםד"ר ליהי שחר ברמןט'
ד"ר תמיר ארביבי'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
ד"ר דורון מרקל, ד"ר יהונתן בר יוסףהמדען הראשי יערן ראשי ומנהל אגף הייעורד"ר עמרי גילהרי"ב
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
רוני שניצרזרוע העבודה, אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניותד"ר אורי גרופלי"ב
Please complete the captcha.