ד"ר נדב לוי עם המנטורית עירית שפרבר, ראש אגף תכנון תחבורתי ברשות לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה
המנטורים ניר פרוימן (משרד החקלאות) ושלמה כץ (המשרד להגנת הסביבה)
המנטור פרופ' עבד גרה, ראש שירותי הגנת הצומח במשרד החקלאות
ד"ר דוד אסף עם המנטורית מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה
המנטורים ניר פרוימן ואורי צוק בר ממשרד החקלאות עם עמיתיהם ד"ר עדי לוי וד"ר אורית גינזבורג
ד"ר ענת בונשטיין עם המנטור שגיא דגן, מנהל המינהלת לתחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה
המנטור שאול מרידור, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
ד"ר גל-חגית רומנו עם המנטור מרדכי כהן, מנהל המינהל לשלטון מקומי
ד"ר דרור צוראל עם המנטורית רונית מזר, מנהלת אגף בכירה לתכנון נושאי במשרד הפנים
ד"ר ג'ניה גוטמן עם המנטור עו"ד ערן אטינגר, סמנכ"ל בכיר לתשתיות במשרד החקלאות
ד"ר שי רייכר עם המנטור פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות
ד"ר עופר שטייניץ עם רותי פרום-אריכא, ראש הרשות לתכנון, מנהלת אגף תכנון כפרי אזורי במשרד החקלאות
ד"ר ארז ברקאי עם המנטור איתן ארם, ראש חטיבת תשתיות והגנת הסביבה במשרד הביטחון
ד"ר אנה הלס עם המנטור שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
ערן יעקבסמנכ"ל בכיר לכלכלה, רשות המסיםרועי לויג'
ד"ר טל אלעדד'
אודי אדיריסגן הממונה על התקציבים - תחבורה, אנרגיה, מים וחקלאותד"ר אבי לובצ'יקד'
דקלה פרסיקומנהלת אגף בכירה, מתכננת הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור)ד"ר גלעד רונןז'
דלית זילברמנכ"לית מִנְהל התכנוןעו"ד ד"ר אורי שרוןח'
ד"ר עוזי דגןט'
קובי בר נתןהממונה על השכר והסכמי עבודהרינת מרקוביץ'ט'
מחמוד רחמאןסגן בכיר לממונה על השכר ואחראי לענייני תכנון ואסטרטגיהרינת מרקוביץ'ט'
רפי אלמליחמנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים (רשות מקרקעי ישראל)ד"ר ליהי שחר ברמןט'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
איתן ארםראש חטיבת תשתיות והגנת הסביבהד"ר ארז ברקאיה'
ד"ר חיים כץו'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
נתנאל לפידותמנהל אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניותד"ר עמיאל וסלו'
ד"ר תמר מרכוסז'
אדר' ורד סולומון ממןהאדריכלית הראשיתד"ר רעות ברגר טלח'
גורי נדלרמנהל אגף בכיר תכנון (הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית)ד"ר מיכל שורקט'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
פרופ' איתמר גרוטוראש שירותי בריאות הציבורד"ר שי רייכרב'
ד"ר מאיה שניט-אורלנדג'
ד"ר קרן אגאי-שיד'
ד"ר זהר ברנט-יצחקיה'
המשנה למנכ"ל המשרדד"ר אביעד הדרו'
רבקה שפרראשת שירותי בריאות הציבורד"ר פניאלה דותןז'
ד"ר אודי קלינרסגן ראשת שירותי בריאות הציבורד"ר אייל פרוידח'
אלי מרוםמ"מ מנהל אגף הרוקחותד"ר טלי ברמן אלפורטט'
ד"ר תמר ברמןטוקסיקולוגית ראשית, בריאות הסביבהד"ר טלי ברמן אלפורטט'
עמיר יצחקיראש המערך הארצי לבריאות הסביבהד"ר יגאל ברקןט'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
ד"ר סיניה נתניהוהמדענית הראשיתד"ר ערן ברוקוביץ'א'
ד"ר חגית אולנובסקיב'
ד"ר דניאל מדרג'
ד"ר מירי צלוקד'
ד"ר הדס רענן קיפרווסה'
גלית כהןסמנכ"לית בכירה לתכנון ומדיניות באשכול תכנון ופיתוח בר-קיימאד"ר אוהד קרניא'
ד"ר אורי לרנרו'
שולי נזר/אילת בן עמיסמנכ"לית בכירה אשכול תעשיות/מנהלת תחום טיפול משולב בתעשיותד"ר אלה מטג'
מנחם זלוצקי, ד"ר אנה טרכטנברוטראש אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי, ראש תחום מגוון ביולוגיד"ר הילית פינקלרד'
שלמה כץמנהל מחוז חיפהד"ר אנה הלסה'
גיא סמט, עודד נצרסמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי, חינוך וקהילהד"ר יונתן חובבז'
אלון זס"קסמנכ"ל בכיר משאבי טבעד"ר טלי אבנית-שגיאז'
ד"ר ספי חסקיןח'
אמיר זלצברגראש אגף תחבורהד״ר ניבי קסלרח'
אלון זס"קסמנכ"ל בכיר משאבי טבעד"ר קרני קריגלט'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
דני כרמוןראש מש"ב (סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל)ד"ר אבישי מורג'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
ד"ר רותי פרום-אריכאראש הרשות לתכנון, מנהלת אגף תכנון כפרי אזוריד"ר עופר שטייניץא'
אורי צוק ברסמנכ"ל בכיר למחקר, כלכלה ואסטרטגיהד"ר אורית גינזבורגב'
ד"ר נעמי בקו'
ד"ר ענת לוונגרטמנהלת אגף אגרו-אקולוגיהד"ר גדעון טופורובג'
עו"ד ערן אטינגרסמנכ"ל בכיר לתשתיותד"ר ג'ניה גוטמןד'
ניר פרוימןמנהל האגף לדיג ולחקלאות מיםד"ר עדי לויה'
פרופ' עבד גרהמנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורתד"ר רן שאוליו'
ד"ר תמיר גשןראש השירותים הווטרינריים בשדהד"ר ישי לוזז'
ערן אטינגרראש אגף שימור קרקע וניקוזד"ר ינאי עמיעזז'
ד"ר אליענה עין מורח'
ד"ר אסף לוימנהל אגף בכיר גורמי יצורד"ר ליזה בקרח'
יריב מןמנהל האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגבד"ר עמית סויהט'
ערן אטינגרראש אגף שימור קרקע וניקוזד"ר בוריס שקלרט'
אורי צוק ברסמנכ"ל בכיר למחקר, כלכלה ואסטרטגיהד"ר בוריס שקלרט'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
עודד דיסטלמנהל המטה לקידום השקעותד"ר יהונתן בר יוסףא'
גדי וייסמןממונה על הקשרי סחר במינהל סחר חוץ ד"ר מיכל סימוביץ'א'
דורון אברהמימנהל תחום סביבה ופיתוח בר-קיימאד"ר דוד אסףב'
אברהם גרוססגן המדען הראשיד"ר ליזה קוסויג'
גיל שאקימנהל תחום תחליפי אנרגיה וקלינטק, לשכת סגן המדען הראשיד"ר לי רכטד'
מיכל פינקסמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניותד"ר שי פליישוןה'
עוז כ"ץמְנַהֵל מִנְהל תעשיותד"ר אריק רבקיןח'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
פרופ' נורית ירמיההמדענית הראשיתד"ר אורן שלףג'
פרופ' אלכס בלייהמדען הראשיד"ר יארא דחדלו'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
עו"ד מאיר לויןהמשנה ליועמ"ש (כלכלי)ד"ר תמרה לוטנר לבו'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
רונית מזרמנהלת אגף בכירה לתכנון נושאיד"ר דרור צוראלא'
מרדכי כהןמנהל המינהל לשלטון מקומיד״ר גל-חגית קרסו-רומנוה'
ד"ר מיכל צרפתיז'
אדית ברמנהלת מינהל הפיתוחד"ר נועם ואן דר האלט'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
שגיא דגןהמינהלת לתחליפי דלקים, ראש המינהלתד"ר ענת בונשטייןא'
אייל רוזנרהמינהלת לתחליפי דלקים, ראש המינהלתד"ר אפרת דינרמןב'
ד"ר תומר כהןג'
ד"ר אפרת אורוןד'
ד"ר ענת בונשטייןהמינהלת לתחליפי דלקים, ממלאת מקום ראש המינהלתד"ר לאון רוזנצביטו'
ד"ר שמואל אברמזוןראש אגף מחקר (המועצה הלאומית לכלכלה)ד"ר רוני ברז'
יובל אדמוןראש אגף אסטרטגיה (המועצה הלאומית לכלכלה)ד"ר אביגיל פרדמןט'
ד"ר איריס נחמיהראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות (נציבות שירות המדינה)ד"ר דוד קלרט'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
עירית שפרברראש אגף תכנון תחבורתיד"ר נדב לויד'
ד"ר שי סופרהמדען הראשיד"ר עומר פולקד'
שי ג'רביראש אגף טכנולוגיות, הרשות הארצית לתחבורה ציבוריתד"ר איתי ואן-רייןז'
שי קדםראש אגף תכנון מערכתיד״ר עדו קלייןח'
ד"ר נועה מירוןט'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
ד"ר שלמה ולדהמדען הראשיד"ר איילת ולטרב'
אילן ניסיםמנהל אגף סביבה במינהל אוצרות הטבעד"ר קרנית בכרטןג'
חזי ליפשיץסמנכ"ל המשרדד"ר חנית בן-אריה'
שאול מרידורמנכ"ל המשרדד"ר אורית רפאליו'
חן בר יוסףמנהל מינהל הדלק והגזד"ר שרית ברנד-קליבנסקיו'
דורית הוכנרראש אגף בכירה לתכנון פיזיד"ר רועי חיכלז'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
מוריס דורפמןסמנכ"ל הרשותד"ר שרון סורוקרו'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
נורית גלסמנכ"ל חטיבת חשמל ורגולציהד"ר רותי קירוה'
ד"ר אסף אילת, ד"ר תניב רופאיו"ר הרשות, סמנכ"ל החטיבה הכלכלית-פיננסיתד"ר בלה סביצקיז'
מנטורתפקיד (בזמן התכנית)עמיתמחזור
אברהם טנאמנהל אגף התפלהד"ר נטע טנר-יהלוםב'
תמי שורראש חטיבת האסדרהד"ר ינאי עמיעזז'
משה גראזימְנַהֵל המִנְהָל לפיתוח תשתיות ביובד"ר ספי חסקיןח'
גיא רשףמנהל חטיבת השירות ההידרולוגיד"ר יגאל ברקןט'