חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2019-2018

ד״ר עדו קליין
ד"ר עדו קליין היה עמית ממשק במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לצד שי קדם, ראש אגף בכיר תכנון תחבורתי. עדו המשיך לעבוד במשרד התחבורה לאחר שנת ממשק, וכיום הוא יועץ במשרד התחבורה.

לעדו תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה (פכ"מ), תואר שני בגאוגרפיה ותכנון עירוני מהאוניברסיטה העברית בירושלים ודוקטורט בגאוגרפיה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מאז ומתמיד התעניין עדו בדינמיקה בין בני אדם ובמערכות היחסים הקולקטיביות שהם טווים ביניהם. בעבודת המאסטר שלו, עדו חקר את מערכות היחסים בין החברה האזרחית, המגזר הציבורי והמגזר הפרטי במיקום תשתיות לאומיות מזהמות, ובמציאת כלים שיתגברו על בעיית הנמב"י (NIMBY – Not In My Back Yard). בעבודת הדוקטורט שלו, ניסה עדו לברר את ישימותה של מערכת ניווט דמויית waze, המחלקת המלצות מסלול כך שעומסי התנועה יתחלקו בצורה המיטיבה עם החברה, זאת באמצעות סימולציות מחשב, מודלים מבוססי סוכנים, וניסויי מעבדה מרובי משתתפים מעולם הכלכלה ההתנהגותית.

 

במסגרת תכנית ממשק עסק עדו במשרד התחבורה במספר תחומים:

  1. טיוב תהליכי איסוף מידע תחבורתי – במסגרת הפרויקט, ריכז עדו את השולחנות העגולים של המשרד בנושאי איסוף מידע, המקבצים שחקנים שונים בתוך המשרד ומהווים מקור לקבלת החלטות בנושאי איסוף מידע. עדו ריכז שולחנות עגולים בנושאים הבאים: יציאה למכרז סל ספירות התנועה הלאומי, מעבדת הניסויים למידע תחבורתי בבאר שבע, ומהלך לתיאום מאמצי איסוף המידע של המשרד. כמו כן, ליווה מכרזים שונים בעולם איסוף המידע, בין היתר מכרז לאספקת נתוני תנועה מבוססי מסדי עתק, מכרז ליצירת מטריצת מוצא יעד ארצית המבוססת על נתונים סלולריים.
  2. תיאום בין צוותי המודלים התחבורתיים בישראל – במסגרת הפרויקט, ריכז עדו את השולחן העגול של משרד התחבורה לענייני תיאום בתחום המודלים התחבורתיים. תיאום בין צוותי המודלים בתכניות האב המטרופוליניות ובצוות המודל הארצי מסייע לייצר תחזיות מדויקות יותר לדינמיקה של התנועה העתידית ברשתות הכבישים.
  3. עריכת תכנית אסטרטגית לאמצעים משלימים לניהול הביקוש לתחבורה – החלטה 542 של הממשלה ה34 מספטמבר 2015 הציבה יעד לצמצום הנסועה הפרטית בשיעור של 20%. על אף שניתן לממש יעד זה ברובו בעזרת שיפורים תשתיתיים ותגבור התחבורה הציבורית, עדיין קיים צורך בניהול צד הביקוש לתחבורה. לטובת השגת יעד זה, ערך עדו תכנית אסטרטגית לאיתור אמצעים משלימים שיסייעו בניהול צד הביקוש לתחבורה, ועל ידי כך ימתנו את גודשי התנועה ללא שינויים תשתיתיים.
  4. ארגון ועדת מומחים בנושא עבודה מרחוק – יחד עם ניבי קסלר, עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה, היה עדו שותף בארגון ועדת מומחים בנושא עבודה מרחוק, שדנה באפשרויות היישום של מדיניות זו בישראל, ועל השלכות אפשריות של יישום המדיניות – בעיקר בהקשרים של צמצום עומסי תנועה והפחתת פליטות.
  5. ייעוץ מדעי בנושאי תכנון וסביבה – עדו היה שותף למספר תהליכים המונעים באגף: ייעוץ לצוות תכנון רב-גופי בנושא תכנון מוטה תחבורה ציבורית, ייעוץ לתכנית לעידוד תחבורה לא ממונעת במרכזי הערים והשתתפות בצוות תחבורה של תכנית ישראל 2050 – כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת.

בחרתי להצטרף לתכנית ממשק כי אני מאמין בכוחה של המדינה ומוסדותיה לייצר שינוי התנהגות בקרב האזרחים שישפר את רווחתם האישית ויסייע לשמור על הסביבה. אני מאמין שידע אקדמי יכול לסייע בקבלת החלטות מדיניות מיודעות ומדויקות יותר, ובכך לשפר את הרווחה של כלל אזרחי המדינה.

ההשפעה של עדו על הסביבה בישראל: ריכוז שולחן עגול ליצירת תיאום בין צוותי המודלים בתכניות האב לתחבורה

השולחן העגול, המורכב מבעלי עניין במשרד התחבורה, מהחברות הממשלתיות שתחת פיקוחו ומאנשי אקדמיה, נועד לייצר תיאום בין המודלים התחבורתיים השונים בישראל, הבוחנים את דפוסי ההתניידות של כלל הפרטים בחברה. כיום, המודלים התחבורתיים בישראל, הכוללים ארבעה מודלים מטרופוליניים ומודל אחד ארצי, לא מבצעים תהליך מסודר של תיאום בין המודלים, ובכך מקשים על קבלת החלטות תכנונית הנובעת מהמודלים הנ"ל. מהלך לתיאום בין צוותי המודלים יאפשר יצירת תחזיות תחבורה מדויקות יותר לטווח הארוך, ובכך יעזור בתכנון תשתית תחבורתית המתאימה בצורה מדויקת וחסכונית יותר לצרכי התחבורה העתידיים.

Please complete the captcha.