חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2019-2018

ד"ר אייל פרויד
ד"ר אייל פרויד היה עמית ממשק במשרד הבריאות לצד המשנה למנכ"ל פרופ' איתמר גרוטו ולצד ממלא מקום ראש שירותי בריאות הציבור, ד"ר אודי קלינר. אייל עובד כיום בחברת BrightSource Energy.

לאייל תואר ראשון מהתכנית ללימודי הסביבה ומהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת לימודיו לתואר שני ושלישי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת שטוקהולם, חקר אייל את התפתחות תהליכי יצירת המשקעים בעננים ואת ההשפעה של זיהום האוויר וזריעת העננים על תהליכים אלה באמצעות נתונים שאסף בטיסות מחקר ומניתוח תמונות לוויין. במסגרת מחקר הבתר-דוקטורט במדעי הסביבה באוניברסיטת שטוקהולם חקר אייל את מחזור חייהם של החלקיקים המרחפים באטמוספירה התחתונה של אזור הקוטב הצפוני ואת הסעתם לשם. בנוסף, פיתח אייל תחזיות קרינת שמש עבור תחנות כוח תרמו-סולאריות בארץ ובעולם, שלהקמתן והפעלתן הייתה שותפה חברת ברייטסורס תעשיות בע"מ.

הנושאים העיקריים בהם עסק אייל במשרד הבריאות במהלך שנת ממשק:

  1. קידום פיילוט לבחינת טכנולוגיות להוספת מגנזיום למים מותפלים: המגנזיום הנו מינרל חיוני לתפקוד התקין של גוף האדם אשר נגרע מהמים בעת תהליך ההתפלה. המחסור בצריכת המגנזיום צפוי לגדול עם הרחבת היקף ההתפלה ולכך עלולות להיות השפעות שליליות על בריאות הציבור. אייל ריכז את פעילות וועדת ההיגוי הבין-משרדית לטובת בחינת המשמעויות המשקיות של הוספת המגנזיום למים המותפלים בטכנולוגיות שונות ולקידום פיילוט באחד או יותר ממתקני ההתפלה.
  2. עדכון תקנים לריכוזי מזהמים במי שתייה: אייל ביצע סקירת ספרות מקיפה ובחן את הרגולציה הקיימת במדינות שונות, וכן היה שותף לכתיבת ההמלצות בעניין התקן הרצוי לריכוז המתכות המזהמות כרום וקדמיום. עבודה זו נעשתה עבור הוועדה המייעצת במסגרת תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי־שתיה ומתקני מי שתיה) התשע"ג-2013.
  3. השפעות בריאותיות של הפעלת שדה תעופה משלים נתב"ג: לאור הצפי להמשך הגידול בתנועת הנוסעים אל ומחוץ לישראל ומשום היעדר האפשרות להרחיב את נתב"ג והקיבולת המוגבלת שלו, החליטה הממשלה שישנו צורך לקדם הקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף. אייל הכין תסקיר השפעה בריאותית של הפעלת שדה תעופה אזרחי באזור רמת דוד ובנבטים, עם דגש על ההשלכות הבריאותיות הצפויות כתוצאה מהעלייה ברמת הרעש ומתוספת זיהום האוויר כתוצאה מתנועות המטוסים והפעילות בשדה, בהשוואה למצב כיום.
  4. צמצום החשיפה לזיהום אוויר תוך-מבני: המודעות לסכנות שבחשיפה לזיהום האוויר החוץ-מבני בקרב האוכלוסייה הולכת ועולה, אולם לעיתים איכות האוויר בבית, במשרד או בבית הספר – שם אנו שוהים רוב הזמן – פחותה מזו שבחוץ; זאת משום שבנוסף לזיהום החיצוני שחודר לתוך המבנים, ישנם מקורות זיהום בתוך המבנים עצמם שחשיפה ממושכת אליהם עלולה לסכן את בריאותנו. אייל פעל לקידום המודעות לנושא זה וביוזמתו פורסמו הנחיות לציבור מטעם משרד הבריאות. כמו כן הציג אייל את הסיכונים שבחימום הבית בקמין עצים בפני וועדת המסרטנים הסביבתיים באגודה למלחמה בסרטן.

אני מאמין שתהליכי קבלת ההחלטות בנושאי מדיניות סביבתית וקיימות צריכים להתבסס על ידע מדעי מוצק, ובאין ידע כזה, על עקרון הזהירות המונעת. הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך רצון להכיר תהליכים אלה מקרוב, וכן כדי לתרום מניסיוני ומכישוריי לקידום מדיניות סביבתית בישראל.

ההשפעה של אייל על הסביבה בישראל: קידום נושא הבטחת איכותם של מי הברז

אחוז המים המותפלים במי השתייה שלנו ובמים המסופקים לחקלאות ולתעשייה הולך ועולה, ועלולות להתלוות לכך השלכות בריאותיות וסביבתיות ניכרות. במסגרת עבודתו במשרד הבריאות פועל אייל להאצת הפיילוט לבחינת טכנולוגיות חדשות להוספת מגנזיום למים המותפלים, וכן לעדכון תקני המזהמים במי השתייה לאור הידע והניסיון שנצבר בארץ ובעולם. כמו כן אירגן אייל, בחסות משרד הבריאות, מושב בוועידה השנתית למדע וסביבה 2019 בנושא ההיבטים הבריאותיים והסביבתיים של השימוש הגדל במים המותפלים.

Please complete the captcha.